کاشت ناخن : از خدمات ناخن تا آموزش کاشت و طراحی ناخن آموزش کاشت ناخن با مدرک بین المللی و فنی حرفه ای > معرفی بهترین مراکز کاشت ناخن در تهران شیراز اصفهان کرج مشهد خدمات تخصصی و حرفه ای ناخن توسط ناخنکار حرفه ای و خوب http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.feed 2019-01-15T23:05:55+00:00 آموزش کاشت ناخن mm01mm9 [AT] gmail [DOT] com قیمت کاشت ناخن / هزینه خدمات ناخن 2018-03-06T11:38:00+00:00 2018-03-06T11:38:00+00:00 http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-publisher/190-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html آموزش کاشت ناخن admin [AT] artnails [DOT] ir <p><img src="http://www.nailsartist.ir/wp-content/uploads/2017/08/new-acrylic-nail-price-list-tip-designs-ideas-2018-summer-nail-designs-for-2018-best-nail-art-ideas-best-nail-art-ideas-for-summer-nail-art-ideas-best-nail-designs-and-tutorials-unique-nail-ar-768x593.jpg" /></p><p>قیمت کاشت ناخن</p> <p> </p> <p>قیمت واقعی <a title="کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html">کاشت ناخن</a> چقدر است؟</p> <p>در سرچینگ <a title="گوگل" href="http://google.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">گوگل</a> دنبال قیمت کاشت ناخن هستید؟</p> <p>آیا با قیمتهای مختلفی برخورد می کنید؟</p> <p>آیا دنبال قیمتهای مختلف کاشت ناخن هستید ؟</p> <p>آبا از قیمت خدمات ناخن خود رضایت دارید؟</p> <p><img src="http://www.nailsartist.ir/wp-content/uploads/2017/08/new-acrylic-nail-price-list-tip-designs-ideas-2018-summer-nail-designs-for-2018-best-nail-art-ideas-best-nail-art-ideas-for-summer-nail-art-ideas-best-nail-designs-and-tutorials-unique-nail-ar-768x593.jpg" /></p><p>قیمت کاشت ناخن</p> <p> </p> <p>قیمت واقعی <a title="کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html">کاشت ناخن</a> چقدر است؟</p> <p>در سرچینگ <a title="گوگل" href="http://google.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">گوگل</a> دنبال قیمت کاشت ناخن هستید؟</p> <p>آیا با قیمتهای مختلفی برخورد می کنید؟</p> <p>آیا دنبال قیمتهای مختلف کاشت ناخن هستید ؟</p> <p>آبا از قیمت خدمات ناخن خود رضایت دارید؟</p> کاور ژل ناخن 2018-01-14T10:07:00+00:00 2018-01-14T10:07:00+00:00 http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-publisher/36-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B1-%DA%98%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html آموزش کاشت ناخن admin [AT] artnails [DOT] ir <h2>کاور ژل ناخن</h2> <h1>کاور ژل </h1> <p>کاور ژل مایع لاک  مانندی  است  که  در خدمات انواع <a title="کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/HTTP://ARTNAILS.IR">کاشت ناخن</a> از آن استفاده می شود. و مورد استفاده آن بدین صورت می باشد:</p> <p>بعد از اتمام کار کاشت می توان کاور ژل را مانند لاک زده و به مدت 2 دقیقه زیر دستگاه یو وی گذاشته و بعد با پنبه ای که به کلاینر یا آستون  یا  الکل  سفید  آغشته است را بر روی آن کشیده و شوک دهیم.</p> <p>البته کاور ژل را برای طراحی ها و دیزاین های ناخن هم استفاده می کنند که باعٍث می شود  طراحی ناخن به مدت یک ماه بماند.</p> <p> کاور ژل ناخن  به  کاشت ناخن زیبایی و براقیت خاصی میدهد وتاثیر زیادی بر دوام کاشت ناخن دارد<br /><a title="کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="خدمات کاشت ناخن" src="http://www.artnails.ir/images/cover_nail.jpg" alt="کاور ژل ناخن" width="156" height="234" /></a></p> <h1> </h1> <p> </p> <h2>کاور ژل ناخن</h2> <h1>کاور ژل </h1> <p>کاور ژل مایع لاک  مانندی  است  که  در خدمات انواع <a title="کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/HTTP://ARTNAILS.IR">کاشت ناخن</a> از آن استفاده می شود. و مورد استفاده آن بدین صورت می باشد:</p> <p>بعد از اتمام کار کاشت می توان کاور ژل را مانند لاک زده و به مدت 2 دقیقه زیر دستگاه یو وی گذاشته و بعد با پنبه ای که به کلاینر یا آستون  یا  الکل  سفید  آغشته است را بر روی آن کشیده و شوک دهیم.</p> <p>البته کاور ژل را برای طراحی ها و دیزاین های ناخن هم استفاده می کنند که باعٍث می شود  طراحی ناخن به مدت یک ماه بماند.</p> <p> کاور ژل ناخن  به  کاشت ناخن زیبایی و براقیت خاصی میدهد وتاثیر زیادی بر دوام کاشت ناخن دارد<br /><a title="کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="خدمات کاشت ناخن" src="http://www.artnails.ir/images/cover_nail.jpg" alt="کاور ژل ناخن" width="156" height="234" /></a></p> <h1> </h1> <p> </p> بهترین مارک(برند) مواد کاشت ناخن برای خرید 2015-03-10T05:41:52+00:00 2015-03-10T05:41:52+00:00 http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-publisher/40-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF.html آموزش کاشت ناخن admin [AT] artnails [DOT] ir <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">بهترین مارک مواد کاشت ناخن برای ناخنکارانی که از صبح تا شب با این مواد سرو کار دارند اهمیت پیدا می کند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">سوای قیمت که برای یک ناخنکار از اهمیت برخودار است البته در درجه دوم قرار داد کیفیت مواد کاشت ناخن از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا که تداوم حضور مشتری و راضی نگه داشتن مشتری ها کیفیت کار ناخن کار است که اگر مواد خوب تهیه نکند دچار مشکل خواهد شد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">از این در </span><span style="font-size: 14pt;"> پست به معرفی برترین و  بهترین محصولات آرایشی در خصوص مواد کاشت ناخن را به همه ناخنکاران خوب حرفه ای می پردازیم .</span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">بهترین مارک مواد کاشت ناخن</span></h2> <h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">مواد کاشت ناخن</span></h2> <h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">برند مواد کاشت ناخن</span></h2> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">البته باید بگویم بهترین مارکهای مواد کاشت ناخن موادی هستند که علاوه بر جلا و زیبایی که به کار کاشت می دهند باید دارای دوام مناسبی نیز باشند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">متاسفانه بیشتر موادی که در بازار هست از جنس تقلبی است که تشخیص آن برای همه مقدور نمی باشد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">کسانی که با مواد کاشت ناخن اصل کار کرده باشند می توانند در حین کار و بعد کار تفاوت ها را ببینند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">علاوه بر این کار با این مواد آسان باشد تا ناخن کار بتواند همه مهارتهای ظریف خود به راحتی اجرا کند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"> مواد و برندهای مختلفی در بازار موجود هستند که هر کدام مزایای و معایبی خود را دارند اما برندهای مواد ناخن</span></p> <h3>هارمونی .یانگ نیل.آرتیستیک.سی ان دی .لچت.ترازونی.اترکشن.آی ان ام .ای اف .</h3> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">. پس از تست توسط چندین <a title="ناخنکار حرفه ای" href="http://WWW.ARTNAILS.IR">ناخن کار حرفه ای</a> مورد تایید واقع شدند.. این برند ها به شرط اصل بودن،  از محصولات آرایشی خوب و با کیفیت می باشد. </span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"> نمایندگی این برندها در تهران برای این منظور دوره های آموزشی را ماهانه برگزار می کند که اگز شما هم خواهان حضور و یادگیری این نوع کاشت هستید برای ثبت نام می توانید در این دوره آموزشی برنده ها شرکت کنید.</span><br /><span style="font-size: 14pt;">درباره مواد کاشت ناخن lechat  هم که یکی از بهترین برندهای <a title="کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/HTTP://ARTNAILS.IR">کاشت ناخن</a> هست  .</span><br /><br /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">اما بعضی از مواد و برندها اصطلاحا دیر خشک هستند و بعضی ها زود خشک.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">پس شما باید با توجه به سرعت عملتون از این برنده ها استفاده کنید.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">به عنوان مثال مصرف لیکویید که مارک </span><span style="font-size: 14pt;">کیستون دیرخشک.لچتم دیرخشک.ان اس ای هم دیرخشک.</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"><a title="بهترین مارک مواد کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/40-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF.html"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="بهترین مارک مواد کاشت ناخن" src="http://www.artnails.ir/images/nail/standglaas.jpg" alt="بهترین مارک مواد کاشت ناخن" width="449" height="449" /></a></span></p> <p> </p> <h3><span style="font-size: 14pt;">قیمت مواد کاشت ناخن با برندهای cnd , lechat , youngnails</span></h3> <p> </p> <p><span style="font-size: 14pt;">بالطبع اگر شما برند مواد کاشت ناخن امریکایی بخواهید باید قیمتهای بالایی بپردازید بخصوص این اواخر که ارزش ریال به دلار افت شدیدی پیدا کرده است .<br />البته اخیرا شرکت و شرکتهایی بوجود امده اند که مواد ناخن ایرانی تولید می کنند که اگر تازه وارد بازار <a title="کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir"><span style="text-decoration: underline;"><strong>کاشت ناخن</strong> </span></a>شده اید بخصوص برای آموزشگاه های آرایشگری زنانه برای <a title="آموزش کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir">آموزش کاشت ناخن</a>  از نظر قیمتی مناسبتر هستند .</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">اما واسه ناخنکار حرفه ای که کارش به ثانیه ها بند است استفاده از محصولات برند اسایش و امنیتی را به همراه دارد که حاضر نمی شود براحتی آنرا کنار بگذارد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">بهترین مارک مواد کاشت ناخن برای ناخنکارانی که از صبح تا شب با این مواد سرو کار دارند اهمیت پیدا می کند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">سوای قیمت که برای یک ناخنکار از اهمیت برخودار است البته در درجه دوم قرار داد کیفیت مواد کاشت ناخن از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا که تداوم حضور مشتری و راضی نگه داشتن مشتری ها کیفیت کار ناخن کار است که اگر مواد خوب تهیه نکند دچار مشکل خواهد شد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">از این در </span><span style="font-size: 14pt;"> پست به معرفی برترین و  بهترین محصولات آرایشی در خصوص مواد کاشت ناخن را به همه ناخنکاران خوب حرفه ای می پردازیم .</span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">بهترین مارک مواد کاشت ناخن</span></h2> <h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">مواد کاشت ناخن</span></h2> <h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">برند مواد کاشت ناخن</span></h2> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">البته باید بگویم بهترین مارکهای مواد کاشت ناخن موادی هستند که علاوه بر جلا و زیبایی که به کار کاشت می دهند باید دارای دوام مناسبی نیز باشند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">متاسفانه بیشتر موادی که در بازار هست از جنس تقلبی است که تشخیص آن برای همه مقدور نمی باشد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">کسانی که با مواد کاشت ناخن اصل کار کرده باشند می توانند در حین کار و بعد کار تفاوت ها را ببینند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">علاوه بر این کار با این مواد آسان باشد تا ناخن کار بتواند همه مهارتهای ظریف خود به راحتی اجرا کند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"> مواد و برندهای مختلفی در بازار موجود هستند که هر کدام مزایای و معایبی خود را دارند اما برندهای مواد ناخن</span></p> <h3>هارمونی .یانگ نیل.آرتیستیک.سی ان دی .لچت.ترازونی.اترکشن.آی ان ام .ای اف .</h3> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">. پس از تست توسط چندین <a title="ناخنکار حرفه ای" href="http://WWW.ARTNAILS.IR">ناخن کار حرفه ای</a> مورد تایید واقع شدند.. این برند ها به شرط اصل بودن،  از محصولات آرایشی خوب و با کیفیت می باشد. </span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;"> نمایندگی این برندها در تهران برای این منظور دوره های آموزشی را ماهانه برگزار می کند که اگز شما هم خواهان حضور و یادگیری این نوع کاشت هستید برای ثبت نام می توانید در این دوره آموزشی برنده ها شرکت کنید.</span><br /><span style="font-size: 14pt;">درباره مواد کاشت ناخن lechat  هم که یکی از بهترین برندهای <a title="کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/HTTP://ARTNAILS.IR">کاشت ناخن</a> هست  .</span><br /><br /></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">اما بعضی از مواد و برندها اصطلاحا دیر خشک هستند و بعضی ها زود خشک.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">پس شما باید با توجه به سرعت عملتون از این برنده ها استفاده کنید.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt;">به عنوان مثال مصرف لیکویید که مارک </span><span style="font-size: 14pt;">کیستون دیرخشک.لچتم دیرخشک.ان اس ای هم دیرخشک.</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"><a title="بهترین مارک مواد کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/40-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF.html"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="بهترین مارک مواد کاشت ناخن" src="http://www.artnails.ir/images/nail/standglaas.jpg" alt="بهترین مارک مواد کاشت ناخن" width="449" height="449" /></a></span></p> <p> </p> <h3><span style="font-size: 14pt;">قیمت مواد کاشت ناخن با برندهای cnd , lechat , youngnails</span></h3> <p> </p> <p><span style="font-size: 14pt;">بالطبع اگر شما برند مواد کاشت ناخن امریکایی بخواهید باید قیمتهای بالایی بپردازید بخصوص این اواخر که ارزش ریال به دلار افت شدیدی پیدا کرده است .<br />البته اخیرا شرکت و شرکتهایی بوجود امده اند که مواد ناخن ایرانی تولید می کنند که اگر تازه وارد بازار <a title="کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir"><span style="text-decoration: underline;"><strong>کاشت ناخن</strong> </span></a>شده اید بخصوص برای آموزشگاه های آرایشگری زنانه برای <a title="آموزش کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir">آموزش کاشت ناخن</a>  از نظر قیمتی مناسبتر هستند .</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">اما واسه ناخنکار حرفه ای که کارش به ثانیه ها بند است استفاده از محصولات برند اسایش و امنیتی را به همراه دارد که حاضر نمی شود براحتی آنرا کنار بگذارد.</span></p> مواد مورد نیاز کاشت ژله ای 2015-01-22T09:00:40+00:00 2015-01-22T09:00:40+00:00 http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-publisher/33-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%98%D9%84%D9%87-%D8%A7%DB%8C.html آموزش کاشت ناخن admin [AT] artnails [DOT] ir <h2>مواد کاشت ناخن ژله ای &lt;</h2> <p>از آنجا که <a title="کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir"><span style="text-decoration: underline;"><strong>کاشت ناخن</strong></span></a> با ژل یکی از مهمترین کاشتهای مادر در امر <a title="آموزش کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html"><span style="text-decoration: underline;"><strong>اموزش کاشت ناخن</strong> </span></a>به شمار می رود امروز مواد مورد نیاز کاشت ژله ای رو به ترتیب استفاده  برای کاشت واستون می گذارم:</p> <h3>1-تیپ کاشت</h3> <h3>۲-چسب تیپ</h3> <h3>۳-ضدقارچ</h3> <h3>۴-پرایمر مخصوص ژل</h3> <h3>۵- ژل پایه غلیظ</h3> <h3>۶-کاور ژل</h3> <h3>۷- ریمور یا الکل سفید</h3> <h3>۸- سوهان فرم</h3> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="مواد کاشت ناخن ژله ای" src="http://www.artnails.ir/images/nail/nails10.jpg" alt="مواد کاشت ناخن ژله ای" width="400" height="300" /></p> <p>البته باید یاد آوری کنم که اجرای هر یک از این موارد یک سری آموزش های خاص خود را دارد که اگر رعایت نشود مشکلات زیادی را تجربه خواهید کرد.</p> <p>آموزش کاشت ناخن ژله ای<br />

آموزش کاشت ناخن ژله ای

یکی از اصلی ترین کاشت های ناخن ، نوع ژله ای آن است که مهارت کامل آن برای هر ناخنکاری در هر سطحی لازم و واجب می باشد . در ابن پست آموزش کاشت ناخن ژله را با زبان ساده و بصورت تئوری برایتان بازگو می کنم امیداورم برایتان مفبد باشد. ...

<br />

</p> <p> </p> <p> </p>
<h2>مواد کاشت ناخن ژله ای &lt;</h2> <p>از آنجا که <a title="کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir"><span style="text-decoration: underline;"><strong>کاشت ناخن</strong></span></a> با ژل یکی از مهمترین کاشتهای مادر در امر <a title="آموزش کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html"><span style="text-decoration: underline;"><strong>اموزش کاشت ناخن</strong> </span></a>به شمار می رود امروز مواد مورد نیاز کاشت ژله ای رو به ترتیب استفاده  برای کاشت واستون می گذارم:</p> <h3>1-تیپ کاشت</h3> <h3>۲-چسب تیپ</h3> <h3>۳-ضدقارچ</h3> <h3>۴-پرایمر مخصوص ژل</h3> <h3>۵- ژل پایه غلیظ</h3> <h3>۶-کاور ژل</h3> <h3>۷- ریمور یا الکل سفید</h3> <h3>۸- سوهان فرم</h3> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="مواد کاشت ناخن ژله ای" src="http://www.artnails.ir/images/nail/nails10.jpg" alt="مواد کاشت ناخن ژله ای" width="400" height="300" /></p> <p>البته باید یاد آوری کنم که اجرای هر یک از این موارد یک سری آموزش های خاص خود را دارد که اگر رعایت نشود مشکلات زیادی را تجربه خواهید کرد.</p> <p>آموزش کاشت ناخن ژله ای<br />

آموزش کاشت ناخن ژله ای

یکی از اصلی ترین کاشت های ناخن ، نوع ژله ای آن است که مهارت کامل آن برای هر ناخنکاری در هر سطحی لازم و واجب می باشد . در ابن پست آموزش کاشت ناخن ژله را با زبان ساده و بصورت تئوری برایتان بازگو می کنم امیداورم برایتان مفبد باشد. ...

<br />

</p> <p> </p> <p> </p>
آموزش کاشت و طراحی ناخن رایگان 2015-01-23T06:26:15+00:00 2015-01-23T06:26:15+00:00 http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86.html آموزش کاشت ناخن admin [AT] artnails [DOT] ir <h2 style="text-align: justify;">آموزش کاشت طراحی ناخن</h2> <p style="text-align: justify;">در منوی<a title="اموزش کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html"> آموزش کاشت ناخن </a>شما را با اموزشهای مختلف کاشت ناخن آشنا کردم. آموزش های کاشت موقت ناخن ، آموزش کاشت با قلم پودر، آموزش کاشت با ژل ، آموزش کاشت گیپور و ... خلاصه سعی شده در این سایت اموزشهای جدید کاشت ناخن را به شما عزیزان آموزش دهم. امروز می خوام از طراحی و دیزاین ناخن براتون بگم و آموزشهای مربوط به اون رو بصورت رایگان در اختیارتون قرار بدم. </p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86.html"><img style="cursor: move;" title="آموزش کاشت ناخن رایگان" src="http://www.artnails.ir/images/nail/artnails1.jpg" alt="آموزش کاشت طراحی ناخن" width="691" height="691" /></a></p> <p>دیزاین و طراحی ناخن</p> <p style="text-align: justify;">طراحی و دیزاین ناخن مرحله خیلی مهمی هست که می تواند تبلیغ خیلی خوبی باشد از کارتان. وقتی کار کاشت ناخن انجام شد طرح ها و دیزاین های زیبا می توانند زیبایی کارتان را صد چندان کنند و مشتریتان را 100% راضی . </p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86.html"><img style="cursor: move;" title="آموزش کاشت ناخن -طراحی" src="http://www.artnails.ir/images/nail/arnials2.jpg" alt="آموزش طراحی ناخن" width="562" height="467" /></a></p> <p>دیزاین ناخن - کاشتهای جدید</p> <p style="text-align: justify;">در واقع دیزاین ناخن ، ظاهر و شمای و زیبایی ناخنهای شماست. برای آشنایی با طراحان زیبایی ناخن می توانید از منوی بهترین <a title="مرکز کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html">مراکز کاشت ناخن</a> با توجه به منطقه زندگیتان مرکز مورد نظر را انتخاب کنید و زیبایی ناخن هایتان را تضمین کنید.</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86.html"><img style="cursor: move;" title="آموزش طراحی کاشت ناخن" src="http://www.artnails.ir/images/nail/atnails3.jpg" alt="آموزش دیزاین ناخن" width="599" height="562" /></a></p> <p>آموزش رایگان طراحی ناخن</p> <p style="text-align: justify;">مسئله مهمی که باید در طراحی و دیزاین ناخن در نظر گرفت هارمونی و تناسب رنگهای به کار رفته است. رنگها دنیایی هستند که زیبایی در آن معنا پیدا کند . یک ناخنکار حرفه ای کاشت ناخن ، باید رنگها و هارمونی رنگها را خوب بشناسد و دارای مهارت کاقی برای اجرای رنگهای مختلف روی ناخنها داشته باشد. </p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86.html"><img style="cursor: move;" title="آموزش طراحی کاشت ناخن" src="http://www.artnails.ir/images/nail/artnials4.jpg" alt="آموزش کاشت ناخن" width="633" height="429" /></a></p> <p>کاشت ناخن</p> <p style="text-align: justify;">اجرای طرحهای ساده روی ناخن در برخی موارد اگر به خوبی انجام شود ناخنها را جلوه تازه ای می دهد. آموزش این طرحهای ساده کاشت ناخن حاصل نمی شود مگر آموزش نزد ناخنکار ماهر و همچنین تمرین و پشتکار فراوان.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86.html"><img style="cursor: move;" title="دیزاین ناخن" src="http://www.artnails.ir/images/nail/artnials5.jpg" alt="آموزش کاشت ناخن" width="515" height="707" /></a></p> <p>کاشت ناخن در تهران</p> <p style="text-align: justify;">برای ثبت نام در دوره های <a title="کاشت ناخن" href="http://artnails.ir/">آموزش کاشت ناخن</a> به تبلیغات موجود در صفحه اول مراجعه کنید. آموزش های کاملا تخصصی می باشند و توسط ناخنکاران حرفه ای در تهران و سایر شهرهای کشور لنجلم می شود.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: center;"><img style="cursor: move;" title="آموزش طراحی کاشت ناخن" src="http://www.artnails.ir/images/nail/artnails6.jpg" alt="آموزش رایگان کاشت ناخن" width="562" height="749" /></p> <p>طراحی کاشت ناخن</p> <p style="text-align: justify;">این هم یک دیزاین خوشگل زیبا از گل روی ناخن مشاهده می کنید. از ترکیبب رنگهای گلبهی و صورتی و زرد. </p> <p style="text-align: center;"><img style="cursor: move;" title="آموزش طراحی کاشت ناخن" src="http://www.artnails.ir/images/nail/artnials7.jpg" alt="آموزش کاشت ناخن" width="610" height="366" /></p> <p>آموزش کاشت ناخن</p> <p style="text-align: justify;">این یک کاشت ترکیبی که در آموزش کاست طلاکوب ناخن بهش اشاره شد. به نحوه استفاده از ورق طلا دقت کنید. البته توصیه می شود برای اموزش حرفه ای از آموزش های یک ناخنکار حرفه ای حتما استفاده شود.</p> <p style="text-align: center;"><img style="cursor: move;" title="آموزش کاشت ناخن" src="http://www.artnails.ir/images/nail/artnails8.jpg" alt="دیزاین ناخن" width="612" height="480" /></p> <p>آموزش کاشت ناخن</p> <p style="text-align: justify;">این هم یک مدل ساده طراحی ناخن . همانوطر که مشاهده می کنید با استفاده از رنگها و طرحای ساده چه دیزاین شیکی به ناخن ها می شود داد.</p> <p style="text-align: center;"><img style="cursor: move;" title="کاشت ناخن" src="http://www.artnails.ir/images/nail/artnials9.jpg" alt="آموزش طراحی و کاشت ناخن" width="524" height="349" /></p> <p>طراحی ناخن</p> <p style="text-align: justify;">آموزش کاشت ناخن را باید با توجه به عکسهایی که می بینید از سمت چپ به راست مرحله به مرحله انجام  می دهیم. به ترکیبی رنگها دقت کنید.</p> <p style="text-align: center;"><img style="cursor: move;" title="آموزش تخصصی کاشت ناخن" src="http://www.artnails.ir/images/nail/artnails10.jpg" alt="آموزش کاشت تخصصی ناخن" width="575" height="774" /></p> <p>آموزش طراحی تخصصی ناخن</p> <p style="text-align: justify;">این هم طرح آخر که براتون اماده کردم. برای آموزش طرحهای تخصصی نیاز به تجربه و مهارت هست. برای دیدن آموزشهای تخصصی کاشت ناخن نیز به منوهای موجو در سایت مراجعه کنید.</p> <p style="text-align: justify;"> آموزش کاشت ناخن در منزل<br />

آموزش کاشت ناخن در منزل

کاشت ناخن در خانه

خدمات ناخن بطور طبیعی از مانیکور و پدیکور شروع شده
که در سالهای گذشته مراکز امروزی کاشت ناخن در آن دخیل نبوده اند
و به نوعی در خانه ها و توسط خود فرد انجام می شد.

<br />

</p>
<h2 style="text-align: justify;">آموزش کاشت طراحی ناخن</h2> <p style="text-align: justify;">در منوی<a title="اموزش کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html"> آموزش کاشت ناخن </a>شما را با اموزشهای مختلف کاشت ناخن آشنا کردم. آموزش های کاشت موقت ناخن ، آموزش کاشت با قلم پودر، آموزش کاشت با ژل ، آموزش کاشت گیپور و ... خلاصه سعی شده در این سایت اموزشهای جدید کاشت ناخن را به شما عزیزان آموزش دهم. امروز می خوام از طراحی و دیزاین ناخن براتون بگم و آموزشهای مربوط به اون رو بصورت رایگان در اختیارتون قرار بدم. </p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86.html"><img style="cursor: move;" title="آموزش کاشت ناخن رایگان" src="http://www.artnails.ir/images/nail/artnails1.jpg" alt="آموزش کاشت طراحی ناخن" width="691" height="691" /></a></p> <p>دیزاین و طراحی ناخن</p> <p style="text-align: justify;">طراحی و دیزاین ناخن مرحله خیلی مهمی هست که می تواند تبلیغ خیلی خوبی باشد از کارتان. وقتی کار کاشت ناخن انجام شد طرح ها و دیزاین های زیبا می توانند زیبایی کارتان را صد چندان کنند و مشتریتان را 100% راضی . </p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86.html"><img style="cursor: move;" title="آموزش کاشت ناخن -طراحی" src="http://www.artnails.ir/images/nail/arnials2.jpg" alt="آموزش طراحی ناخن" width="562" height="467" /></a></p> <p>دیزاین ناخن - کاشتهای جدید</p> <p style="text-align: justify;">در واقع دیزاین ناخن ، ظاهر و شمای و زیبایی ناخنهای شماست. برای آشنایی با طراحان زیبایی ناخن می توانید از منوی بهترین <a title="مرکز کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html">مراکز کاشت ناخن</a> با توجه به منطقه زندگیتان مرکز مورد نظر را انتخاب کنید و زیبایی ناخن هایتان را تضمین کنید.</p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86.html"><img style="cursor: move;" title="آموزش طراحی کاشت ناخن" src="http://www.artnails.ir/images/nail/atnails3.jpg" alt="آموزش دیزاین ناخن" width="599" height="562" /></a></p> <p>آموزش رایگان طراحی ناخن</p> <p style="text-align: justify;">مسئله مهمی که باید در طراحی و دیزاین ناخن در نظر گرفت هارمونی و تناسب رنگهای به کار رفته است. رنگها دنیایی هستند که زیبایی در آن معنا پیدا کند . یک ناخنکار حرفه ای کاشت ناخن ، باید رنگها و هارمونی رنگها را خوب بشناسد و دارای مهارت کاقی برای اجرای رنگهای مختلف روی ناخنها داشته باشد. </p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86.html"><img style="cursor: move;" title="آموزش طراحی کاشت ناخن" src="http://www.artnails.ir/images/nail/artnials4.jpg" alt="آموزش کاشت ناخن" width="633" height="429" /></a></p> <p>کاشت ناخن</p> <p style="text-align: justify;">اجرای طرحهای ساده روی ناخن در برخی موارد اگر به خوبی انجام شود ناخنها را جلوه تازه ای می دهد. آموزش این طرحهای ساده کاشت ناخن حاصل نمی شود مگر آموزش نزد ناخنکار ماهر و همچنین تمرین و پشتکار فراوان.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: center;"><a href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86.html"><img style="cursor: move;" title="دیزاین ناخن" src="http://www.artnails.ir/images/nail/artnials5.jpg" alt="آموزش کاشت ناخن" width="515" height="707" /></a></p> <p>کاشت ناخن در تهران</p> <p style="text-align: justify;">برای ثبت نام در دوره های <a title="کاشت ناخن" href="http://artnails.ir/">آموزش کاشت ناخن</a> به تبلیغات موجود در صفحه اول مراجعه کنید. آموزش های کاملا تخصصی می باشند و توسط ناخنکاران حرفه ای در تهران و سایر شهرهای کشور لنجلم می شود.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: center;"><img style="cursor: move;" title="آموزش طراحی کاشت ناخن" src="http://www.artnails.ir/images/nail/artnails6.jpg" alt="آموزش رایگان کاشت ناخن" width="562" height="749" /></p> <p>طراحی کاشت ناخن</p> <p style="text-align: justify;">این هم یک دیزاین خوشگل زیبا از گل روی ناخن مشاهده می کنید. از ترکیبب رنگهای گلبهی و صورتی و زرد. </p> <p style="text-align: center;"><img style="cursor: move;" title="آموزش طراحی کاشت ناخن" src="http://www.artnails.ir/images/nail/artnials7.jpg" alt="آموزش کاشت ناخن" width="610" height="366" /></p> <p>آموزش کاشت ناخن</p> <p style="text-align: justify;">این یک کاشت ترکیبی که در آموزش کاست طلاکوب ناخن بهش اشاره شد. به نحوه استفاده از ورق طلا دقت کنید. البته توصیه می شود برای اموزش حرفه ای از آموزش های یک ناخنکار حرفه ای حتما استفاده شود.</p> <p style="text-align: center;"><img style="cursor: move;" title="آموزش کاشت ناخن" src="http://www.artnails.ir/images/nail/artnails8.jpg" alt="دیزاین ناخن" width="612" height="480" /></p> <p>آموزش کاشت ناخن</p> <p style="text-align: justify;">این هم یک مدل ساده طراحی ناخن . همانوطر که مشاهده می کنید با استفاده از رنگها و طرحای ساده چه دیزاین شیکی به ناخن ها می شود داد.</p> <p style="text-align: center;"><img style="cursor: move;" title="کاشت ناخن" src="http://www.artnails.ir/images/nail/artnials9.jpg" alt="آموزش طراحی و کاشت ناخن" width="524" height="349" /></p> <p>طراحی ناخن</p> <p style="text-align: justify;">آموزش کاشت ناخن را باید با توجه به عکسهایی که می بینید از سمت چپ به راست مرحله به مرحله انجام  می دهیم. به ترکیبی رنگها دقت کنید.</p> <p style="text-align: center;"><img style="cursor: move;" title="آموزش تخصصی کاشت ناخن" src="http://www.artnails.ir/images/nail/artnails10.jpg" alt="آموزش کاشت تخصصی ناخن" width="575" height="774" /></p> <p>آموزش طراحی تخصصی ناخن</p> <p style="text-align: justify;">این هم طرح آخر که براتون اماده کردم. برای آموزش طرحهای تخصصی نیاز به تجربه و مهارت هست. برای دیدن آموزشهای تخصصی کاشت ناخن نیز به منوهای موجو در سایت مراجعه کنید.</p> <p style="text-align: justify;"> آموزش کاشت ناخن در منزل<br />

آموزش کاشت ناخن در منزل

کاشت ناخن در خانه

خدمات ناخن بطور طبیعی از مانیکور و پدیکور شروع شده
که در سالهای گذشته مراکز امروزی کاشت ناخن در آن دخیل نبوده اند
و به نوعی در خانه ها و توسط خود فرد انجام می شد.

<br />

</p>
نگاهی بر قیمتهای کاشت و آموزش کاشت ناخن 2015-01-17T07:01:01+00:00 2015-01-17T07:01:01+00:00 http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-publisher/29-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html آموزش کاشت ناخن admin [AT] artnails [DOT] ir <div style="color: #; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; orphans: 2; widows: 2; text-align: justify;"><a style="clear: left; margin-bottom: 1em; float: left; margin-right: 1em; display: inline !important;" href="http://www.artnails.ir/images/nail/nails10.jpg"><img style="cursor: move; text-align: right; color: #696969; font-size: 13px;" title="قیمت کاشت ناخن" src="http://www.artnails.ir/images/nail/nails10.jpg" alt="آموزش کاشت ناخن" width="320" height="240" border="0" /></a>قیمت خدمات ناخن</div> <h2 style="color: #; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; orphans: 2; widows: 2; text-align: justify;">قیمت کاشت ناخن</h2> <h2 style="color: #; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; orphans: 2; widows: 2; text-align: justify;">قیمت آموزش کاشت ناخن</h2> <div style="color: #; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; orphans: 2; widows: 2; text-align: justify;"> </div> <div style="color: #; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; orphans: 2; widows: 2; text-align: justify;">سوالهای زیادی درباره اختلاف قیمت در کاشت ناخن و قیمت<span style="text-decoration: underline;"><strong><a title="آموزش کاشت ناخن" href="http://artnails.ir/"> آموزش کاشت ناخن</a></strong></span> توسط ناخن کارها شده است در جواب به همیه این سوالات بطور کلی می گویم که  هر آموزشی اگر دارای کیفیت باشد و کاراموز خوب و تخصصی یاد بگیرد به طبع مشتریان زیادی به دست می اورد که جبران همه هزینه های اموزش را خواهد کرد.  پس در بحث آموزشی اول به نحوه آموزش و یادگیری اهمیت بدهید و بعد هزینه انجام آن. شما اگر چیزی را مفت یاد بگیرید اما نتوانید از آن استفاده کنید چه ارزشی دارد! البته برعکس این موضوع هم اتفاق می افتند یعنی هنرجو متاسفانه در بازار اموزش کاشت ناخن  پس از پرداخت هزینه های گزاف دوباره  برای اموزش اصولی و تخصصی به ما مراجعه می کنند.</div> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #0; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; orphans: 2; widows: 2; text-align: justify;">همیشه به اموزش به قیمتهای پایین شک کنید چون مسلما هر هنری تزیینی مفت به دست نمی آید و تبلیغات ارزان گویای همه  چیز است و همه آموزشها سطحی می باشند. اما آیا این بدان معناست که هزینه بالا مساوی آموزش خوب هست؟ باید بگویم همیشه آموزش تخصصی نیازمند هزینه مناسب است اما هزینه بالااگرفتن از کاراموز  هم دلیل بر آموزش تخصصی نیست.</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"> </p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; orphans: 2; widows: 2; text-align: justify;">پس در انتخاب استاد ناخن کار همیشه باید اگاهانه و با دقت عمل کرد و دقت کردن به  نوع کار و شخصیت استاد می تواند گره گشا باشد.</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; orphans: 2; widows: 2; text-align: justify;"> </p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; orphans: 2; widows: 2; text-align: justify;"> </p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; orphans: 2; widows: 2; text-align: justify;"> </p> <h2>قیمت خدمات ناخن در بهترین مراکز کاشت ناخن دنیا</h2> <p><a title="قیمت کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/29-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html"><img class="aligncenter wp-image-926" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="قیمت خدمات ناخن" src="http://www.nailsartist.ir/wp-content/uploads/2017/08/new-acrylic-nail-price-list-tip-designs-ideas-2018-summer-nail-designs-for-2018-best-nail-art-ideas-best-nail-art-ideas-for-summer-nail-art-ideas-best-nail-designs-and-tutorials-unique-nail-ar.jpg" alt="قیمت خدمات ناخن" width="698" height="539" /></a></p> <p>قیمت واقعی <a title="کاشت ناخن" href="http://artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">کاشت ناخن</a> چقدر است؟ قیمت کاشت ناخن با آ<a href="http://www.nailsartist.ir/category/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/">موزش کاشت ناخن</a> چقدر تفاوت دارد؟</p> <p>در سرچینگ <a title="گوگل" href="http://google.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">گوگل</a> دنبال قیمت کاشت ناخن هستید؟</p> <p>آیا با قیمتهای مختلفی برخورد می کنید؟</p> <p>آیا دنبال قیمتهای مختلف کاشت ناخن هستید ؟</p> <p>آبا از قیمت خدمات ناخن خود رضایت دارید؟</p> <h2>قیمت کاشت ناخن مانند سایر خدمات دیگر آرایشی دارای قیمتهای مختلفی است .</h2> <p>نکته مهم در تعیین قیمت کاشت ناخن ، تنوع خدمات ارایه شده و مدل های کاشت ناخن هست.</p> <p>اگر شما صدفهای ناخن سالمی داشته باشید و به فکر کاشت ناخن باشید واقعا برایتان قیمت آن هم قبل از خدمات شاید مهم باشد.</p> <p>بعد از تنوع خدمات که خود شامل انواع کاشتها ( با پودر یا با ژل ) و همچنین انواع دیزاین ها و صدف سازی هاست محل و مکان ارایه خدمات نیز در قیمت آن نقش دارد.</p> <h2>هزینه خدمات ناخن :</h2> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; orphans: 2; widows: 2;">[caption id="attachment_698" align="aligncenter" width="600"]<a title="قیمت خدمات ناخن" href="http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/29-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html"><img class="size-full wp-image-698" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.nailsartist.ir/wp-content/uploads/2017/08/AREZOOO.jpg" alt="قیمت کاشت ناخن" width="600" height="600" /></a> قیمت کاشت ناخن[/caption]</p> <p>هزینه خدمات ناخن اگر تهران باشید بالاطبع با هزینه کاشت ناخن در شهر اصفهان تفاوتهایی را مشاهده خواهید کرد.</p> <p>یا اگر شما در مرکز شهر به لیست قیمتهای یک سالن متوسط توجه کنید در بالای شهر همان کاشت تقریبا دوبرابر برایتان تمام خواهد شد.</p> <p>بعنوان مثال من لیست متوسط <a title="قیمت کاشت ناخن در کرج" href="http://knails.mihanblog.com/post/category/4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">قیمت خدمات ناخن در کرج </a>را برایتان می گذازم:</p> <p>كاشت پودر با ديزاين اشانتيون كاشت ١٠٠<br />كاشت پودر وژل با ديزاين اشانتيون كاشت ١٢٠<br />كاشت بي بي بومر ١٥٠<br />ترميم پودر ٣٠<br />ترميم پودر و ژل ٤٠<br />كاور پودر ٦٠<br />كاور پودر وژل ٨٠<br />ديزاين ژل از ٢٠ الي ٤٠<br />مانيكور و ويتامينه ٢٥<br />پديكور و ويتامينه ٣٠</p> <p>و یا لیست قیمتهای خدمات ناخن در شرق تهران :</p> <p>کاشت پودر + پک شخصی و طراحی رایگان: ۹۰,۰۰۰ تومان<br />کاور + پک شخصی و طراحی رایگان: ۷۰,۰۰۰ تومان<br />مانیکور، پدیکور + پک شخصی: ۲۰,۰۰۰ تومان<br />ترمیم: ۳۰,۰۰۰ تومان<br />کاشت پا + پک شخصی: ۲۵,۰۰۰ تومان<br />انواع طراحی های حرفه ای از: ۱۰,۰۰۰ تومان</p> <p>اگر هم علاوه برقیمت کاشت ناخن ، کیفیت خدمات ناخن برایتان ارجحیت دارد و دنبال مرکز کاشت ناخن در تهران با قیمت های مناسب و ایده ال هستید می توانید از مراکز زیر کمک یگیرید:</p> <h2>قیمت کاشت ناخن در مرکز تهران :</h2> <p>مرکز کاشت ناخن کلبه ارزو با مدیریت سرکار قهرمانی در مرکز تهران با قیمتهای مناسب مانیکور و پدیکور - شماره تماس : 09127009256</p> <h2> </h2> <h2>قیمت کاشت ناخن اصفهان :</h2> <p><a href="http://www.rozanail.com/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">مرکز کاشت ناخن اصفهان</a> آدینا با مدیریت خانم الهه اسکندری و یکی از برترین ناخنکاران اصفهان- شماره تماس : 09399283948</p> <h2> </h2> <h2>قیمت کاشت ناخن مشهد :</h2> <p>مرکز کاشت ناخن مشهد با مدیریت الناز رضایی در هاشمیه مشهد در <a href="http://elpigment.ir/fa/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">سالن زیبایی الی دخت مشهد</a> - شماره تماس : 09367230681</p> <p> </p> <h2>قیمت کاشت ناخن در غرب تهران:</h2> <p>مرکز کاشت ناخن آرزو در غرب تهران با مدیریت سرکار خانم قهرمانی با قیمتهای باور نکردنی  - شماره تماس : 09127009256</p> <p> </p> <p> </p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; orphans: 2; widows: 2; text-align: justify;"> </p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; orphans: 2; widows: 2; text-align: justify;"> </p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; orphans: 2; widows: 2; text-align: justify;"> </p> <div style="color: #; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; orphans: 2; widows: 2; text-align: justify;"><a style="clear: left; margin-bottom: 1em; float: left; margin-right: 1em; display: inline !important;" href="http://www.artnails.ir/images/nail/nails10.jpg"><img style="cursor: move; text-align: right; color: #696969; font-size: 13px;" title="قیمت کاشت ناخن" src="http://www.artnails.ir/images/nail/nails10.jpg" alt="آموزش کاشت ناخن" width="320" height="240" border="0" /></a>قیمت خدمات ناخن</div> <h2 style="color: #; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; orphans: 2; widows: 2; text-align: justify;">قیمت کاشت ناخن</h2> <h2 style="color: #; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; orphans: 2; widows: 2; text-align: justify;">قیمت آموزش کاشت ناخن</h2> <div style="color: #; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; orphans: 2; widows: 2; text-align: justify;"> </div> <div style="color: #; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; orphans: 2; widows: 2; text-align: justify;">سوالهای زیادی درباره اختلاف قیمت در کاشت ناخن و قیمت<span style="text-decoration: underline;"><strong><a title="آموزش کاشت ناخن" href="http://artnails.ir/"> آموزش کاشت ناخن</a></strong></span> توسط ناخن کارها شده است در جواب به همیه این سوالات بطور کلی می گویم که  هر آموزشی اگر دارای کیفیت باشد و کاراموز خوب و تخصصی یاد بگیرد به طبع مشتریان زیادی به دست می اورد که جبران همه هزینه های اموزش را خواهد کرد.  پس در بحث آموزشی اول به نحوه آموزش و یادگیری اهمیت بدهید و بعد هزینه انجام آن. شما اگر چیزی را مفت یاد بگیرید اما نتوانید از آن استفاده کنید چه ارزشی دارد! البته برعکس این موضوع هم اتفاق می افتند یعنی هنرجو متاسفانه در بازار اموزش کاشت ناخن  پس از پرداخت هزینه های گزاف دوباره  برای اموزش اصولی و تخصصی به ما مراجعه می کنند.</div> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #0; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; orphans: 2; widows: 2; text-align: justify;">همیشه به اموزش به قیمتهای پایین شک کنید چون مسلما هر هنری تزیینی مفت به دست نمی آید و تبلیغات ارزان گویای همه  چیز است و همه آموزشها سطحی می باشند. اما آیا این بدان معناست که هزینه بالا مساوی آموزش خوب هست؟ باید بگویم همیشه آموزش تخصصی نیازمند هزینه مناسب است اما هزینه بالااگرفتن از کاراموز  هم دلیل بر آموزش تخصصی نیست.</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"> </p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; orphans: 2; widows: 2; text-align: justify;">پس در انتخاب استاد ناخن کار همیشه باید اگاهانه و با دقت عمل کرد و دقت کردن به  نوع کار و شخصیت استاد می تواند گره گشا باشد.</p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; orphans: 2; widows: 2; text-align: justify;"> </p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; orphans: 2; widows: 2; text-align: justify;"> </p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; orphans: 2; widows: 2; text-align: justify;"> </p> <h2>قیمت خدمات ناخن در بهترین مراکز کاشت ناخن دنیا</h2> <p><a title="قیمت کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/29-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html"><img class="aligncenter wp-image-926" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="قیمت خدمات ناخن" src="http://www.nailsartist.ir/wp-content/uploads/2017/08/new-acrylic-nail-price-list-tip-designs-ideas-2018-summer-nail-designs-for-2018-best-nail-art-ideas-best-nail-art-ideas-for-summer-nail-art-ideas-best-nail-designs-and-tutorials-unique-nail-ar.jpg" alt="قیمت خدمات ناخن" width="698" height="539" /></a></p> <p>قیمت واقعی <a title="کاشت ناخن" href="http://artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">کاشت ناخن</a> چقدر است؟ قیمت کاشت ناخن با آ<a href="http://www.nailsartist.ir/category/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/">موزش کاشت ناخن</a> چقدر تفاوت دارد؟</p> <p>در سرچینگ <a title="گوگل" href="http://google.com" target="_blank" rel="noopener noreferrer">گوگل</a> دنبال قیمت کاشت ناخن هستید؟</p> <p>آیا با قیمتهای مختلفی برخورد می کنید؟</p> <p>آیا دنبال قیمتهای مختلف کاشت ناخن هستید ؟</p> <p>آبا از قیمت خدمات ناخن خود رضایت دارید؟</p> <h2>قیمت کاشت ناخن مانند سایر خدمات دیگر آرایشی دارای قیمتهای مختلفی است .</h2> <p>نکته مهم در تعیین قیمت کاشت ناخن ، تنوع خدمات ارایه شده و مدل های کاشت ناخن هست.</p> <p>اگر شما صدفهای ناخن سالمی داشته باشید و به فکر کاشت ناخن باشید واقعا برایتان قیمت آن هم قبل از خدمات شاید مهم باشد.</p> <p>بعد از تنوع خدمات که خود شامل انواع کاشتها ( با پودر یا با ژل ) و همچنین انواع دیزاین ها و صدف سازی هاست محل و مکان ارایه خدمات نیز در قیمت آن نقش دارد.</p> <h2>هزینه خدمات ناخن :</h2> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; orphans: 2; widows: 2;">[caption id="attachment_698" align="aligncenter" width="600"]<a title="قیمت خدمات ناخن" href="http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/29-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html"><img class="size-full wp-image-698" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="http://www.nailsartist.ir/wp-content/uploads/2017/08/AREZOOO.jpg" alt="قیمت کاشت ناخن" width="600" height="600" /></a> قیمت کاشت ناخن[/caption]</p> <p>هزینه خدمات ناخن اگر تهران باشید بالاطبع با هزینه کاشت ناخن در شهر اصفهان تفاوتهایی را مشاهده خواهید کرد.</p> <p>یا اگر شما در مرکز شهر به لیست قیمتهای یک سالن متوسط توجه کنید در بالای شهر همان کاشت تقریبا دوبرابر برایتان تمام خواهد شد.</p> <p>بعنوان مثال من لیست متوسط <a title="قیمت کاشت ناخن در کرج" href="http://knails.mihanblog.com/post/category/4" target="_blank" rel="noopener noreferrer">قیمت خدمات ناخن در کرج </a>را برایتان می گذازم:</p> <p>كاشت پودر با ديزاين اشانتيون كاشت ١٠٠<br />كاشت پودر وژل با ديزاين اشانتيون كاشت ١٢٠<br />كاشت بي بي بومر ١٥٠<br />ترميم پودر ٣٠<br />ترميم پودر و ژل ٤٠<br />كاور پودر ٦٠<br />كاور پودر وژل ٨٠<br />ديزاين ژل از ٢٠ الي ٤٠<br />مانيكور و ويتامينه ٢٥<br />پديكور و ويتامينه ٣٠</p> <p>و یا لیست قیمتهای خدمات ناخن در شرق تهران :</p> <p>کاشت پودر + پک شخصی و طراحی رایگان: ۹۰,۰۰۰ تومان<br />کاور + پک شخصی و طراحی رایگان: ۷۰,۰۰۰ تومان<br />مانیکور، پدیکور + پک شخصی: ۲۰,۰۰۰ تومان<br />ترمیم: ۳۰,۰۰۰ تومان<br />کاشت پا + پک شخصی: ۲۵,۰۰۰ تومان<br />انواع طراحی های حرفه ای از: ۱۰,۰۰۰ تومان</p> <p>اگر هم علاوه برقیمت کاشت ناخن ، کیفیت خدمات ناخن برایتان ارجحیت دارد و دنبال مرکز کاشت ناخن در تهران با قیمت های مناسب و ایده ال هستید می توانید از مراکز زیر کمک یگیرید:</p> <h2>قیمت کاشت ناخن در مرکز تهران :</h2> <p>مرکز کاشت ناخن کلبه ارزو با مدیریت سرکار قهرمانی در مرکز تهران با قیمتهای مناسب مانیکور و پدیکور - شماره تماس : 09127009256</p> <h2> </h2> <h2>قیمت کاشت ناخن اصفهان :</h2> <p><a href="http://www.rozanail.com/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">مرکز کاشت ناخن اصفهان</a> آدینا با مدیریت خانم الهه اسکندری و یکی از برترین ناخنکاران اصفهان- شماره تماس : 09399283948</p> <h2> </h2> <h2>قیمت کاشت ناخن مشهد :</h2> <p>مرکز کاشت ناخن مشهد با مدیریت الناز رضایی در هاشمیه مشهد در <a href="http://elpigment.ir/fa/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">سالن زیبایی الی دخت مشهد</a> - شماره تماس : 09367230681</p> <p> </p> <h2>قیمت کاشت ناخن در غرب تهران:</h2> <p>مرکز کاشت ناخن آرزو در غرب تهران با مدیریت سرکار خانم قهرمانی با قیمتهای باور نکردنی  - شماره تماس : 09127009256</p> <p> </p> <p> </p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; orphans: 2; widows: 2; text-align: justify;"> </p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; orphans: 2; widows: 2; text-align: justify;"> </p> <p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; color: #000000; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium; orphans: 2; widows: 2; text-align: justify;"> </p> انواع کاشت ناخن 2015-01-13T09:28:23+00:00 2015-01-13T09:28:23+00:00 http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-publisher/27-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html آموزش کاشت ناخن admin [AT] artnails [DOT] ir <div style="color: #; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"> <div style="color: #; font-family: 'Times New Roman'; text-align: right;"> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">انواع کاشت ناخن</div> <h1 style="text-align: justify;">کاشت ناخن</h1> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">اگر می خواهید در حرفه <span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://artnails.ir/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">کاشت ناخن </a></strong></span>وارد شوید باید بگویم که خیلی گسترده می باشد. در واقع <a title="کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir"><span style="text-decoration: underline;"><strong>کاشت ناخن</strong> </span></a>هنر ظریفی است که نیازمند استعداد ، علاقه ، حوصله و ابتکار است . شاید بارها در سالن های آرایشی کاشت ناخن با خود گفته باشید :این که کاری ندارد! اما در واقع هنری است که واقعا جوهر یادگیری می خواهد.  ما چندین نوع کاشت داریم که هر کدام نیز ترمیم خاص خود را دارد.</div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <h2 style="text-align: justify;">انواع کاشت ناخن</h2> <div style="text-align: justify;"> </div> </div> <div style="color: #; font-family: 'Times New Roman';"><a style="clear: left; margin-bottom: 1em; float: left; margin-right: 1em;" href="http://www.artnails.ir/images/nail/nails1.jpg"><img style="cursor: move; color: #696969; font-size: 13px;" title="آموزش کاشت ناخن" src="http://www.artnails.ir/images/nail/nails1.jpg" alt="انواع کاشت ناخن" border="0" /></a></div> <div style="color: #; font-family: 'Times New Roman';">مثل کاشت پودری ، کاشت ژله ای کاشت قالبی ، کاشت میکس ، کاشت گل خشک ، کاشت اکلیلی ، کاشت دیپینگ و انواع کاشتهای دیگر که روز به روز نوع جدیدی وارد بازار کار می شود. ولی مهمترین نکته در کاشت نوع کاشت این است که کدام کاشت با توجه به شرایط آب و هوایی منظقه زندگی مناسب و دوام بیشتری دارد.</div> <div style="color: #; font-family: 'Times New Roman';"> </div> <div style="color: #; font-family: 'Times New Roman';"> <div class="row blog-title reveal reveal_visible"> <div class="col-md-12"> <h1 class="case27-primary-text">انواع کاشت ناخن و روش های آموزش کاشت ناخن</h1> </div> </div> <div class="row section-body reveal reveal_visible"> <div class="col-md-12 c27-content-wrapper"> <p>کاشت ناخن در سال های اخیر در کشور ما بسیار رایج شده است، ممکن است که دلایل مختلفی برای کاشت ناخن و تلاش برای یادگیری و<strong>آموزش کاشت ناخن</strong> مطرح باشد، اما مهم ترین دلیل آن می تواند زیبایی و داشتن ناخن های زیبا باشد، کسانی که عادت به جویدن ناخن هم دارند می توانند از روش کاشت ناخن برای ترک این عادت استفاده کنند، با<strong> آموزش کاشت ناخن</strong> همراه ما باشید.</p> <h4>کاشت ناخن </h4> <p>کاشت ناخن یکی از روش های مناسب برای زیبایی و داشتن ناخن های مناسب است که توسط بیشتر خانم ها مورد استفاده قرار می گیرد، جنبه زیبایی و متنوع بودن ناخن ها از مواردی است که بیشتر بر آن ها تاکید می شود. ناخن های مصنوعی برای کسانی که ناخن ضعیف و یا بدشکلی دارند و یا عادت به جویدن دارند فرای زیبایی بسیار مهم است، کاشت ناخن در انواع مختلفی انجام می گیرد و از موادهای مختلفی استفاده می شود که باید دقت کافی در انتخاب آن ها لحاظ شود، از انواع کاشت ناخن مصنوعی می توانیم به کاشت ناخن قالبی، کاشت ناخن پودری، کاشت ناخن ژلهٔ و میکس اشاره کنیم در ادامه به<strong> آموزش کاشت ناخن</strong> در انواع گفته شده اشاره خواهیم کرد.</p> <p><a title="انواع کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/27-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="انواع کاشت ناخن" src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/beebd834ca7b4b37bc18f74d2c6760e6/5BFC1793/t51.2885-15/sh0.08/e35/c0.135.1080.1080/s640x640/37648888_2257901831112300_4498301372894019584_n.jpg" alt="انواع کاشت ناخن" width="640" height="640" /></a></p> <p> </p> <h4>آموزش کاشت ناخن قالبی</h4> <p>در ابتدا<strong> آموزش کاشت ناخن</strong> قالبی را توضیح می دهیم؛ ابتدا مواد را در قالب آماده ناخن مصنوعی بریزید تا شکل ناخن تشکیل شود، در مرحله بعد، بر روی ناخن مواد ضد قارچ بزنید، سپس قالب را روی ناخن فشار دهید، مواد آغشته به ناخن خشک می شود و قالب می گیرد، چند دقیقه بعد قالب را بردارید و طراحی آن را آغاز کنید، نکته ای که در آموزش کاشت ناخن قالبی باید به آن اشاره شود این است که، این ناخن به سوهان کشی و چسب ناخن نیاز ندارد، روش کاشت ناخن قالبی سریع تر از سایر روشهاست.</p> <p> <img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/d362666b53774d3cda8fe98a20506941/5C12B4CF/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/37870600_483451578747413_2746319680971997184_n.jpg" alt="آموزش کاشت ناخن قالبی" width="640" height="640" /></p> <p> </p> <h4>آموزش کاشت ناخن پودری</h4> <p>از آنجا که کاشت ناخن پودری پرکاربرد است، <strong>آموزش کاشت ناخن</strong> پودری با دقت بررسی می شود: ابتدا ناخن ها را پاک کنید و سطح آن را با سوهان از مواد و بقایای قبلی تمیز کنید، سپس با استفاده از الکل ناخن و اطراف آن را ضدعفونی کنید، اندازه مناسب سرناخن ها را با توجه به علاقه خود انتخاب کنید، به گونه ای باشد که تمام عرض ناخن را دربر داشته باشد، به مدت ۲۰ ثانیه هر سری را با زاویه ۴۵ درجه نگه دارید، اگر اندازه مناسب پیدا نشد از سایزهای بزرگ استفاده کرده و با سوهان کوتاه کنید.</p> <p>سپس، باندر را آهسته و ضربه مانند روی ناخن بزنید بعد از یک دقیقه خشک خواهد شد، صمغ یا چسب را در تمام سطح ناخن بزنید، سپس ناخن را در پودر ناخن محفظه فرو ببرید و ۵ ثانیه بعد ناخن را بیرون بیاورید، و برای همه انگشت ها این کار را انجام دهید، پودرهای اضافی را با ضربه از بین ببرید، پس از خشک شدن، پودرهای اضافی را با برس پاک کنید.</p> <p>دوباره بر روی ناخن ها و نوکشان چسب بزنید و آن ها را با چسب بپوشانید، برای داشتن ناخن های رنگی از پودر رنگی استفاده کنید و سپس چسب بزنید، اکتیویتر را مثل لاک روی ناخن زده و ۵ ثانیه صبر کنید بار دیگر هم تکرار کنید. به وسلیله سوهان نرم قسمت های بیرون زده را صاف کنید. در نهایت از تاپ گت استفاده کنید و تاپ گت را بر روی ناخن هایتان بکشید و بعد از دو دقیقه منتظر بمانید تا ناخن های شما خشک شوند.</p> <p>سپس در ادامه روغن ناخن را به کناره های ناخن بمالید. در نهایت پس از این که مطمئن شدید لاک روی ناخن ها خشک شده است، با استفاده از صابون و آب ولرم دستان خود را بشویید و به وسیله یک برس ناخن پودرهای اضافی روی ناخن را پاک کرده و سپس با حوله خشک کنید، سعی کردیم <strong>آموزش کاشت ناخن</strong> پودری را با توجه به اهمیت آن برای شما عزیزان ارائه دهیم و در ادامه آموزش کاشت ناخن به دو روش دیگر هم اشاره خواهیم کرد.</p> <p> <img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/109d94504db01448517c69eb1575d0f0/5BF7E47A/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/37634620_1886466578314341_2427001854790467584_n.jpg" alt="آموزش کاشت ناخن پودری" width="640" height="640" /></p> <p> </p> <h4>آموزش کاشت ناخن ژله ای</h4> <p>اینجا به<strong> آموزش کاشت ناخن</strong> ژله ای می پردازیم در ابتدا باید تیپ (ناخن مصنوعی) مناسب انگشتان خود را جدا کرده و بچسبانید، به اندازه دلخواه و مناسب تیپ ها را برش دهید و به وسیله سر سوهان خط های تیپ و چسب های اضافی را از بین ببرید، سپس مانیکور را انجام دهید و پوست های اضافی دور ناخن را بگیرید و ضد قارچ بزنید در ادامه پرایمر مخصوص ژل را بزنید، ژل پایه معمولا غلیظ است و به وسیله قلموی مخصوص یک لایه را بردارید و به مانند لاک به همه قسمت های صدف بکشید و به مدت زمان ۱٫۵ دقیقه در دستگاه یووی بگذارید و بعد به وسیله ریموور پاک کنید، این کار باید پشت سر هم و دو الی سه بار انجام گیرد سپس به وسیله سوهان، شکل دهی نوک ناخن ها را آغاز کنید، در مرحله آخر کاشت ناخن ژله ای یک لایه پوشش از ژل را بر روی ناخن ها بزنید و به مدت زمان یک و نیم دقیقه در یووی قرار دهید و با ریمور پاک کنید، حالا ناخن شما آماده است.</p> <p> <img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/9248a2c7e59ddb57a8e20953a4c79c93/5C048D1B/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/37382381_643829679324487_2702711499331207168_n.jpg" alt="آموزش کاشت ناخن ژله ای" width="640" height="640" /></p> <p> </p> <h4>آموزش کاشت ناخن میکس</h4> <p><strong>آموزش کاشت ناخن</strong> میکس را به مانند آموزش کاشت ناخن های گفته شده شرح نمی دهیم، به طوری که از اسم ناخن هم پیداست، ناخن میکس یک ناخن ترکیبی است و از دو نوع کاشت پودری و ژله ای تشکیل شده است، ما هم <strong>آموزش کاشت ناخن</strong> ژله ای و پودری را آموزش دادیم، در این روش بعد از این که از ضد قارچ استفاده کردید و مراحل کاشت پودری را انجام دادید و بعد از این که سوهان کشی انجام شد یک لایه ژل روی ناخن بکشید و داخل دستگاه یووی قرار دهید و ناخن آماده می شود.</p> <p> <a title="انواع کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/27-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/73e4f855e011dbaa018c402cf8a80fb9/5BF3BD22/t51.2885-15/e35/c85.0.568.568/38278951_203103837216140_1711266754870640640_n.jpg" alt="آموزش کاشت ناخن میکس" width="568" height="568" /></a></p> <p> </p> <h4>نکات ایمنی بعد از کاشت ناخن</h4> <p>بعد از<strong> آموزش کاشت ناخن</strong> لازم است به نکته های ایمنی هم اشاره شود:</p> <p>بعد از کاشت ناخن سعی کنید با مواد و اجسام آلوده در تماس نباشید.<br />در کارهای روزمره و به هنگام استفاده کردن از آب و مواد شوینده از دستکش استفاده کنید.<br />مواظب باشید به ناخن هایتان ضربه نخورد.<br /><br /></p> <p>این مدل های ناخن که برای شما آماده کردیم  را هم ببینید .</p> <div id="gallery-2" class="gallery galleryid-741 gallery-columns-4 gallery-size-full"> <figure class="gallery-item"> <div class="gallery-icon portrait"> </div> </figure> <figure class="gallery-item"> <div class="gallery-icon landscape" style="text-align: center;"><a title="انواع کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/27-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html"><img src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/09994c5cb535f0fd59e19250ae2e9ed2/5BF537EA/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/37769901_273955450086717_2727960164660412416_n.jpg" alt="کاشت ناخن, نواع کاشت ناخن, کاشت پودری, کاشت قالب, انواع کاشت ناخن, آموزش انواع کاشت ناخن" width="640" height="640" /></a></div> <div class="gallery-icon landscape" style="text-align: center;"><a title="انواع کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/27-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html"><img src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/80038a5bf97c7f1cfa53eab8e616a5be/5C0D127B/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/37517879_504890539943496_5277812553861300224_n.jpg" alt="کاشت ناخن, نواع کاشت ناخن, کاشت پودری, کاشت قالب, انواع کاشت ناخن, آموزش انواع کاشت ناخن" width="640" height="640" /></a></div> <div class="gallery-icon landscape" style="text-align: center;"><a title="انواع کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/27-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html"><img src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/a4b83bd35a6a2dc75d1f62cbc9480348/5C05EE7C/t51.2885-15/sh0.08/e35/c183.0.713.713/s640x640/38030473_1760045774115584_2422808308852195328_n.jpg" alt="کاشت ناخن, نواع کاشت ناخن, کاشت پودری, کاشت قالب, انواع کاشت ناخن, آموزش انواع کاشت ناخن" width="640" height="640" /></a></div> <div class="gallery-icon landscape" style="text-align: center;"><a title="انواع کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/27-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html"><img src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/8802e8bd8801ea55a009dfb993de7825/5C140615/t51.2885-15/sh0.08/e35/c0.135.1080.1080/s640x640/37240575_2120479794943075_2031584999194492928_n.jpg" alt="کاشت ناخن, نواع کاشت ناخن, کاشت پودری, کاشت قالب, انواع کاشت ناخن, آموزش انواع کاشت ناخن" width="640" height="640" /></a> </div> </figure> <figure class="gallery-item"> <div class="gallery-icon landscape" style="text-align: center;"> </div> </figure> <figure class="gallery-item"> <div class="gallery-icon portrait"> </div> </figure> <figure class="gallery-item"> <div class="gallery-icon landscape"> </div> </figure> <figure class="gallery-item"> <div class="gallery-icon landscape"> <a title="انواع کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/27-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/60e9a5ff77002fbc932c8d3db01330d8/5BF4FA81/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/37855403_2701894540034973_8249956044684394496_n.jpg" alt="کاشت ناخن, نواع کاشت ناخن, کاشت پودری, کاشت قالب, انواع کاشت ناخن, آموزش انواع کاشت ناخن" width="640" height="640" /></a></div> </figure> <figure class="gallery-item"> <div class="gallery-icon landscape"> </div> </figure> <figure class="gallery-item"> <div class="gallery-icon landscape"> </div> </figure> <figure class="gallery-item"> <div class="gallery-icon landscape"> </div> </figure> <figure class="gallery-item"> <div class="gallery-icon portrait"> <a title="انواع کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/27-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/42ae8dc9feebdd5c6d5f154fbc1a12ff/5C062E55/t51.2885-15/sh0.08/e35/c3.0.1074.1074/s640x640/38081466_253866748765527_512074867504316416_n.jpg" alt="کاشت ناخن, نواع کاشت ناخن, کاشت پودری, کاشت قالب, انواع کاشت ناخن, آموزش انواع کاشت ناخن" width="640" height="640" /></a></div> </figure> <figure class="gallery-item"> <div class="gallery-icon landscape"> </div> </figure> <figure class="gallery-item"> <div class="gallery-icon portrait" style="text-align: center;"> </div> </figure> <figure class="gallery-item"> <div class="gallery-icon landscape" style="text-align: center;"> </div> </figure> <figure class="gallery-item"> <div class="gallery-icon landscape" style="text-align: center;"><a title="انواع کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/27-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html"><img src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/25ff0ff51fcd33cd25f561efcc5f9cbf/5BF64579/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/37376806_479502395846001_5821535656685338624_n.jpg" alt="کاشت ناخن, نواع کاشت ناخن, کاشت پودری, کاشت قالب, انواع کاشت ناخن, آموزش انواع کاشت ناخن" width="640" height="640" /></a> </div> </figure> <figure class="gallery-item"> <div class="gallery-icon portrait" style="text-align: center;"> </div> </figure> <figure class="gallery-item"> <div class="gallery-icon portrait" style="text-align: center;"><a title="انواع کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/27-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html"><img src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/d263b4e3653ad4018627fa7b066e990e/5BF065F6/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/37606053_1864516653856141_7580913660248195072_n.jpg" alt="کاشت ناخن, نواع کاشت ناخن, کاشت پودری, کاشت قالب, انواع کاشت ناخن, آموزش انواع کاشت ناخن" width="640" height="640" /></a></div> <div class="gallery-icon portrait" style="text-align: center;"><a title="انواع کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/27-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html"><img src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/8e8242475620563ab7af3da28228fffb/5BF06C11/t51.2885-15/sh0.08/e35/c104.0.842.842/s640x640/38039108_221059218750072_2127192431492333568_n.jpg" alt="کاشت ناخن, نواع کاشت ناخن, کاشت پودری, کاشت قالب, انواع کاشت ناخن, آموزش انواع کاشت ناخن" width="640" height="640" /></a> </div> </figure> <figure class="gallery-item"> <div class="gallery-icon landscape" style="text-align: center;"> </div> </figure> <figure class="gallery-item"> <div class="gallery-icon portrait" style="text-align: center;"> </div> </figure> </div> <p> </p> </div> </div> </div> </div> <div style="color: #; font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"> <div style="color: #; font-family: 'Times New Roman'; text-align: right;"> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">انواع کاشت ناخن</div> <h1 style="text-align: justify;">کاشت ناخن</h1> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;">اگر می خواهید در حرفه <span style="text-decoration: underline;"><strong><a href="http://artnails.ir/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">کاشت ناخن </a></strong></span>وارد شوید باید بگویم که خیلی گسترده می باشد. در واقع <a title="کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir"><span style="text-decoration: underline;"><strong>کاشت ناخن</strong> </span></a>هنر ظریفی است که نیازمند استعداد ، علاقه ، حوصله و ابتکار است . شاید بارها در سالن های آرایشی کاشت ناخن با خود گفته باشید :این که کاری ندارد! اما در واقع هنری است که واقعا جوهر یادگیری می خواهد.  ما چندین نوع کاشت داریم که هر کدام نیز ترمیم خاص خود را دارد.</div> <div style="text-align: justify;"> </div> <div style="text-align: justify;"> </div> <h2 style="text-align: justify;">انواع کاشت ناخن</h2> <div style="text-align: justify;"> </div> </div> <div style="color: #; font-family: 'Times New Roman';"><a style="clear: left; margin-bottom: 1em; float: left; margin-right: 1em;" href="http://www.artnails.ir/images/nail/nails1.jpg"><img style="cursor: move; color: #696969; font-size: 13px;" title="آموزش کاشت ناخن" src="http://www.artnails.ir/images/nail/nails1.jpg" alt="انواع کاشت ناخن" border="0" /></a></div> <div style="color: #; font-family: 'Times New Roman';">مثل کاشت پودری ، کاشت ژله ای کاشت قالبی ، کاشت میکس ، کاشت گل خشک ، کاشت اکلیلی ، کاشت دیپینگ و انواع کاشتهای دیگر که روز به روز نوع جدیدی وارد بازار کار می شود. ولی مهمترین نکته در کاشت نوع کاشت این است که کدام کاشت با توجه به شرایط آب و هوایی منظقه زندگی مناسب و دوام بیشتری دارد.</div> <div style="color: #; font-family: 'Times New Roman';"> </div> <div style="color: #; font-family: 'Times New Roman';"> <div class="row blog-title reveal reveal_visible"> <div class="col-md-12"> <h1 class="case27-primary-text">انواع کاشت ناخن و روش های آموزش کاشت ناخن</h1> </div> </div> <div class="row section-body reveal reveal_visible"> <div class="col-md-12 c27-content-wrapper"> <p>کاشت ناخن در سال های اخیر در کشور ما بسیار رایج شده است، ممکن است که دلایل مختلفی برای کاشت ناخن و تلاش برای یادگیری و<strong>آموزش کاشت ناخن</strong> مطرح باشد، اما مهم ترین دلیل آن می تواند زیبایی و داشتن ناخن های زیبا باشد، کسانی که عادت به جویدن ناخن هم دارند می توانند از روش کاشت ناخن برای ترک این عادت استفاده کنند، با<strong> آموزش کاشت ناخن</strong> همراه ما باشید.</p> <h4>کاشت ناخن </h4> <p>کاشت ناخن یکی از روش های مناسب برای زیبایی و داشتن ناخن های مناسب است که توسط بیشتر خانم ها مورد استفاده قرار می گیرد، جنبه زیبایی و متنوع بودن ناخن ها از مواردی است که بیشتر بر آن ها تاکید می شود. ناخن های مصنوعی برای کسانی که ناخن ضعیف و یا بدشکلی دارند و یا عادت به جویدن دارند فرای زیبایی بسیار مهم است، کاشت ناخن در انواع مختلفی انجام می گیرد و از موادهای مختلفی استفاده می شود که باید دقت کافی در انتخاب آن ها لحاظ شود، از انواع کاشت ناخن مصنوعی می توانیم به کاشت ناخن قالبی، کاشت ناخن پودری، کاشت ناخن ژلهٔ و میکس اشاره کنیم در ادامه به<strong> آموزش کاشت ناخن</strong> در انواع گفته شده اشاره خواهیم کرد.</p> <p><a title="انواع کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/27-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="انواع کاشت ناخن" src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/beebd834ca7b4b37bc18f74d2c6760e6/5BFC1793/t51.2885-15/sh0.08/e35/c0.135.1080.1080/s640x640/37648888_2257901831112300_4498301372894019584_n.jpg" alt="انواع کاشت ناخن" width="640" height="640" /></a></p> <p> </p> <h4>آموزش کاشت ناخن قالبی</h4> <p>در ابتدا<strong> آموزش کاشت ناخن</strong> قالبی را توضیح می دهیم؛ ابتدا مواد را در قالب آماده ناخن مصنوعی بریزید تا شکل ناخن تشکیل شود، در مرحله بعد، بر روی ناخن مواد ضد قارچ بزنید، سپس قالب را روی ناخن فشار دهید، مواد آغشته به ناخن خشک می شود و قالب می گیرد، چند دقیقه بعد قالب را بردارید و طراحی آن را آغاز کنید، نکته ای که در آموزش کاشت ناخن قالبی باید به آن اشاره شود این است که، این ناخن به سوهان کشی و چسب ناخن نیاز ندارد، روش کاشت ناخن قالبی سریع تر از سایر روشهاست.</p> <p> <img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/d362666b53774d3cda8fe98a20506941/5C12B4CF/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/37870600_483451578747413_2746319680971997184_n.jpg" alt="آموزش کاشت ناخن قالبی" width="640" height="640" /></p> <p> </p> <h4>آموزش کاشت ناخن پودری</h4> <p>از آنجا که کاشت ناخن پودری پرکاربرد است، <strong>آموزش کاشت ناخن</strong> پودری با دقت بررسی می شود: ابتدا ناخن ها را پاک کنید و سطح آن را با سوهان از مواد و بقایای قبلی تمیز کنید، سپس با استفاده از الکل ناخن و اطراف آن را ضدعفونی کنید، اندازه مناسب سرناخن ها را با توجه به علاقه خود انتخاب کنید، به گونه ای باشد که تمام عرض ناخن را دربر داشته باشد، به مدت ۲۰ ثانیه هر سری را با زاویه ۴۵ درجه نگه دارید، اگر اندازه مناسب پیدا نشد از سایزهای بزرگ استفاده کرده و با سوهان کوتاه کنید.</p> <p>سپس، باندر را آهسته و ضربه مانند روی ناخن بزنید بعد از یک دقیقه خشک خواهد شد، صمغ یا چسب را در تمام سطح ناخن بزنید، سپس ناخن را در پودر ناخن محفظه فرو ببرید و ۵ ثانیه بعد ناخن را بیرون بیاورید، و برای همه انگشت ها این کار را انجام دهید، پودرهای اضافی را با ضربه از بین ببرید، پس از خشک شدن، پودرهای اضافی را با برس پاک کنید.</p> <p>دوباره بر روی ناخن ها و نوکشان چسب بزنید و آن ها را با چسب بپوشانید، برای داشتن ناخن های رنگی از پودر رنگی استفاده کنید و سپس چسب بزنید، اکتیویتر را مثل لاک روی ناخن زده و ۵ ثانیه صبر کنید بار دیگر هم تکرار کنید. به وسلیله سوهان نرم قسمت های بیرون زده را صاف کنید. در نهایت از تاپ گت استفاده کنید و تاپ گت را بر روی ناخن هایتان بکشید و بعد از دو دقیقه منتظر بمانید تا ناخن های شما خشک شوند.</p> <p>سپس در ادامه روغن ناخن را به کناره های ناخن بمالید. در نهایت پس از این که مطمئن شدید لاک روی ناخن ها خشک شده است، با استفاده از صابون و آب ولرم دستان خود را بشویید و به وسیله یک برس ناخن پودرهای اضافی روی ناخن را پاک کرده و سپس با حوله خشک کنید، سعی کردیم <strong>آموزش کاشت ناخن</strong> پودری را با توجه به اهمیت آن برای شما عزیزان ارائه دهیم و در ادامه آموزش کاشت ناخن به دو روش دیگر هم اشاره خواهیم کرد.</p> <p> <img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/109d94504db01448517c69eb1575d0f0/5BF7E47A/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/37634620_1886466578314341_2427001854790467584_n.jpg" alt="آموزش کاشت ناخن پودری" width="640" height="640" /></p> <p> </p> <h4>آموزش کاشت ناخن ژله ای</h4> <p>اینجا به<strong> آموزش کاشت ناخن</strong> ژله ای می پردازیم در ابتدا باید تیپ (ناخن مصنوعی) مناسب انگشتان خود را جدا کرده و بچسبانید، به اندازه دلخواه و مناسب تیپ ها را برش دهید و به وسیله سر سوهان خط های تیپ و چسب های اضافی را از بین ببرید، سپس مانیکور را انجام دهید و پوست های اضافی دور ناخن را بگیرید و ضد قارچ بزنید در ادامه پرایمر مخصوص ژل را بزنید، ژل پایه معمولا غلیظ است و به وسیله قلموی مخصوص یک لایه را بردارید و به مانند لاک به همه قسمت های صدف بکشید و به مدت زمان ۱٫۵ دقیقه در دستگاه یووی بگذارید و بعد به وسیله ریموور پاک کنید، این کار باید پشت سر هم و دو الی سه بار انجام گیرد سپس به وسیله سوهان، شکل دهی نوک ناخن ها را آغاز کنید، در مرحله آخر کاشت ناخن ژله ای یک لایه پوشش از ژل را بر روی ناخن ها بزنید و به مدت زمان یک و نیم دقیقه در یووی قرار دهید و با ریمور پاک کنید، حالا ناخن شما آماده است.</p> <p> <img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/9248a2c7e59ddb57a8e20953a4c79c93/5C048D1B/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/37382381_643829679324487_2702711499331207168_n.jpg" alt="آموزش کاشت ناخن ژله ای" width="640" height="640" /></p> <p> </p> <h4>آموزش کاشت ناخن میکس</h4> <p><strong>آموزش کاشت ناخن</strong> میکس را به مانند آموزش کاشت ناخن های گفته شده شرح نمی دهیم، به طوری که از اسم ناخن هم پیداست، ناخن میکس یک ناخن ترکیبی است و از دو نوع کاشت پودری و ژله ای تشکیل شده است، ما هم <strong>آموزش کاشت ناخن</strong> ژله ای و پودری را آموزش دادیم، در این روش بعد از این که از ضد قارچ استفاده کردید و مراحل کاشت پودری را انجام دادید و بعد از این که سوهان کشی انجام شد یک لایه ژل روی ناخن بکشید و داخل دستگاه یووی قرار دهید و ناخن آماده می شود.</p> <p> <a title="انواع کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/27-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/73e4f855e011dbaa018c402cf8a80fb9/5BF3BD22/t51.2885-15/e35/c85.0.568.568/38278951_203103837216140_1711266754870640640_n.jpg" alt="آموزش کاشت ناخن میکس" width="568" height="568" /></a></p> <p> </p> <h4>نکات ایمنی بعد از کاشت ناخن</h4> <p>بعد از<strong> آموزش کاشت ناخن</strong> لازم است به نکته های ایمنی هم اشاره شود:</p> <p>بعد از کاشت ناخن سعی کنید با مواد و اجسام آلوده در تماس نباشید.<br />در کارهای روزمره و به هنگام استفاده کردن از آب و مواد شوینده از دستکش استفاده کنید.<br />مواظب باشید به ناخن هایتان ضربه نخورد.<br /><br /></p> <p>این مدل های ناخن که برای شما آماده کردیم  را هم ببینید .</p> <div id="gallery-2" class="gallery galleryid-741 gallery-columns-4 gallery-size-full"> <figure class="gallery-item"> <div class="gallery-icon portrait"> </div> </figure> <figure class="gallery-item"> <div class="gallery-icon landscape" style="text-align: center;"><a title="انواع کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/27-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html"><img src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/09994c5cb535f0fd59e19250ae2e9ed2/5BF537EA/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/37769901_273955450086717_2727960164660412416_n.jpg" alt="کاشت ناخن, نواع کاشت ناخن, کاشت پودری, کاشت قالب, انواع کاشت ناخن, آموزش انواع کاشت ناخن" width="640" height="640" /></a></div> <div class="gallery-icon landscape" style="text-align: center;"><a title="انواع کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/27-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html"><img src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/80038a5bf97c7f1cfa53eab8e616a5be/5C0D127B/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/37517879_504890539943496_5277812553861300224_n.jpg" alt="کاشت ناخن, نواع کاشت ناخن, کاشت پودری, کاشت قالب, انواع کاشت ناخن, آموزش انواع کاشت ناخن" width="640" height="640" /></a></div> <div class="gallery-icon landscape" style="text-align: center;"><a title="انواع کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/27-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html"><img src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/a4b83bd35a6a2dc75d1f62cbc9480348/5C05EE7C/t51.2885-15/sh0.08/e35/c183.0.713.713/s640x640/38030473_1760045774115584_2422808308852195328_n.jpg" alt="کاشت ناخن, نواع کاشت ناخن, کاشت پودری, کاشت قالب, انواع کاشت ناخن, آموزش انواع کاشت ناخن" width="640" height="640" /></a></div> <div class="gallery-icon landscape" style="text-align: center;"><a title="انواع کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/27-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html"><img src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/8802e8bd8801ea55a009dfb993de7825/5C140615/t51.2885-15/sh0.08/e35/c0.135.1080.1080/s640x640/37240575_2120479794943075_2031584999194492928_n.jpg" alt="کاشت ناخن, نواع کاشت ناخن, کاشت پودری, کاشت قالب, انواع کاشت ناخن, آموزش انواع کاشت ناخن" width="640" height="640" /></a> </div> </figure> <figure class="gallery-item"> <div class="gallery-icon landscape" style="text-align: center;"> </div> </figure> <figure class="gallery-item"> <div class="gallery-icon portrait"> </div> </figure> <figure class="gallery-item"> <div class="gallery-icon landscape"> </div> </figure> <figure class="gallery-item"> <div class="gallery-icon landscape"> <a title="انواع کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/27-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/60e9a5ff77002fbc932c8d3db01330d8/5BF4FA81/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/37855403_2701894540034973_8249956044684394496_n.jpg" alt="کاشت ناخن, نواع کاشت ناخن, کاشت پودری, کاشت قالب, انواع کاشت ناخن, آموزش انواع کاشت ناخن" width="640" height="640" /></a></div> </figure> <figure class="gallery-item"> <div class="gallery-icon landscape"> </div> </figure> <figure class="gallery-item"> <div class="gallery-icon landscape"> </div> </figure> <figure class="gallery-item"> <div class="gallery-icon landscape"> </div> </figure> <figure class="gallery-item"> <div class="gallery-icon portrait"> <a title="انواع کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/27-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/42ae8dc9feebdd5c6d5f154fbc1a12ff/5C062E55/t51.2885-15/sh0.08/e35/c3.0.1074.1074/s640x640/38081466_253866748765527_512074867504316416_n.jpg" alt="کاشت ناخن, نواع کاشت ناخن, کاشت پودری, کاشت قالب, انواع کاشت ناخن, آموزش انواع کاشت ناخن" width="640" height="640" /></a></div> </figure> <figure class="gallery-item"> <div class="gallery-icon landscape"> </div> </figure> <figure class="gallery-item"> <div class="gallery-icon portrait" style="text-align: center;"> </div> </figure> <figure class="gallery-item"> <div class="gallery-icon landscape" style="text-align: center;"> </div> </figure> <figure class="gallery-item"> <div class="gallery-icon landscape" style="text-align: center;"><a title="انواع کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/27-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html"><img src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/25ff0ff51fcd33cd25f561efcc5f9cbf/5BF64579/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/37376806_479502395846001_5821535656685338624_n.jpg" alt="کاشت ناخن, نواع کاشت ناخن, کاشت پودری, کاشت قالب, انواع کاشت ناخن, آموزش انواع کاشت ناخن" width="640" height="640" /></a> </div> </figure> <figure class="gallery-item"> <div class="gallery-icon portrait" style="text-align: center;"> </div> </figure> <figure class="gallery-item"> <div class="gallery-icon portrait" style="text-align: center;"><a title="انواع کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/27-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html"><img src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/d263b4e3653ad4018627fa7b066e990e/5BF065F6/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/37606053_1864516653856141_7580913660248195072_n.jpg" alt="کاشت ناخن, نواع کاشت ناخن, کاشت پودری, کاشت قالب, انواع کاشت ناخن, آموزش انواع کاشت ناخن" width="640" height="640" /></a></div> <div class="gallery-icon portrait" style="text-align: center;"><a title="انواع کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/27-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html"><img src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/8e8242475620563ab7af3da28228fffb/5BF06C11/t51.2885-15/sh0.08/e35/c104.0.842.842/s640x640/38039108_221059218750072_2127192431492333568_n.jpg" alt="کاشت ناخن, نواع کاشت ناخن, کاشت پودری, کاشت قالب, انواع کاشت ناخن, آموزش انواع کاشت ناخن" width="640" height="640" /></a> </div> </figure> <figure class="gallery-item"> <div class="gallery-icon landscape" style="text-align: center;"> </div> </figure> <figure class="gallery-item"> <div class="gallery-icon portrait" style="text-align: center;"> </div> </figure> </div> <p> </p> </div> </div> </div> </div> فواید مانیکور ناخن 2015-01-13T09:20:33+00:00 2015-01-13T09:20:33+00:00 http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-publisher/26-%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html آموزش کاشت ناخن admin [AT] artnails [DOT] ir <p><span style="font-size: 14pt;">فواید مانیکور ناخن</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مانیکور</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="فواید مانیکور ناخن" src="http://www.artnails.ir/images/nail/monicore1.jpg" alt="فواید مانیکور ناخن" width="300" height="356" /></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">هنر<span style="text-decoration: underline;"><strong> <a title="کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html">کاشت ناخن</a></strong></span> در واقع ریشه است بر می گردد به مانیکور ناخن .</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مانیکور ناخن رعایت نکات بهداشتی و رسیدگی به ناخن ها ست .</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مانیکور یک لغت لاتین مشتق شده از کلمات Manus به معنای دست و Cura به معنای مراقبت می باشد. بنابراین مانیکور کردن به مفهوم عام آن به معنای مراقبت از دست ها می باشد. یک مانیکور خوب و کامل با آماده سازی ناخن و کوتیکول آن (چین پوستی موجود در پایه ناخن) آغاز می گردد. به ناخن خود دقیقا نگاه کنید. ناخن از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است . بخشهای مختلف ناخن عبارتند از صفحه ناخن، ریشه ناخن، ماهک، بستر و کوتیکول آن که در شکل بالا ملاحظه می نمایید. </span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">● نکاتی برای مراقبت کلی از ناخنها وظیفه ناخن محافظت از بافت زیرین بستر آن است بنابراین هرگز از ناخن خود به عنوان یک ابزار (مثلا برای باز کردن درب ظروف و ...) استفاده نکنید. به زبان ساده مانيکور و پديکور برای شما یعنی نظافت دست و پا یعنی اینکه ما به دست و پایمان اجازه دهیم ماهی یکبار از لحاظ پزشکی نفس بکشند و شاداب و با تراوت شوند با مانیکور ما میتوانیم دستانی زیبا و ناخنهای مرتبی داشته باشیم و با پدیکور میتوانیم پاهایی زیبا و بدون خستگی داشته باشیم. مانیکور باعث میشود گوشت های اضافه ی دور دست گرفته شود و صدف ناخن شما بزرگتر و رشد آن بیشتر شود. پدیکور باعث می شود پوست های اضافه ی کف پا و انگشتانتان گرفته شود و قلب دوم شما نفسی دوباره بگیرد. پس توصیه می کنم اگر کاشت ناخن ندارید حتما ماهی یک بار این لطف را در حق دست و پایتان انجام دهید.</span></p> <p> </p> <h2>مانیکور کردن</h2> <p>با مانیکور گوشتهای اضافه دور ناخن به طور کامل گرفته شده، شیارها و زردیهای صدف ناخن توسط سوهان از بین می روند و توسط مواد مخصوص و پولیش براق می گردند، جالب اینجاست که بدانید شما با مانیکور به رشد، زیبایی و بزرگی صدف ناخن خود نیز کمک می کنید و در نهایت ناخن هایی تمیز و فوق العاده زیبا خواهید داشت حال تصمیم با شماست.</p> <p> </p> <h2>فواید مانیکور ناخن</h2> <p><br />– داشتن ناخن زیبا و کشیده تر شدن ناخن های گرد و پایه کوتاه</p> <p>– بهداشت ناخن<br />– زیباتر شدن لاک روی ناخن<br />– راحتتر انجام دادن کاشت ناخن<br />– نفوذ هوا به زیر ناخن های کاشته شده</p> <p>به عمل برداشتن گوشت اضافه دور ناخن دست مانیکور می گویند</p> <p> </p> <h3>مراحل مانیکور</h3> <p><br />۱ – دستهای خودتان و دستان مشتری را با ضد عفونی کننده ها تمیز کنید.</p> <p>۲ – از استون ها استفاده نکنید برای ناخن ها مضر هستند و یک لایه از روی ناخن را هم می برد. استون برای برداشتن ناخن مصنوعی بکار میرود.برای پاک کردن لاک از ناخن از لاک بر ها استفاده کنید.</p> <p>۳ – ناخن ها را با فایل ناخن (سوهان ناخن) به شکل مورد دلخواه مشتری سوهان زده و روی کوتیکل ها که گوشتهای اضافه دور ناخن میباشد را مواد از بین برنده کوتیکل بزنید. دست ها را داخل اب ولرم بگزارید تا خیس بخورند. اگر مواد شوینده و نرم کننده دست دارید کمی داخل اب بریزید. این کمک میکند تا دست نرم شده و راحت تر بتوان با انها کار کرد.</p> <p>۴ – با پوشر های ناخن که میتواند چوبی یا اهنی باشد گوشتهای اضافه ناخن را که حالا نرم شده اند را عقب بدهید.</p> <p>۵ – دست را دوباره داخل آب ولرم کنید. و داخل اب یک تکه از لیمو یا گریپفروت بیاندازید تا زیر ناخن را تمیز کند.</p> <p>۶ – مواد پیلینگ دست یا (روغن بادام یا زیتون) را دایره وار روی دست بمالید و با پنبه آن را تمیز کنید.</p> <p>۷ – دست را خشک کنید و ماسک دست(کرمهای تقویت ومرطوب کننده) را روی دست بمالید.</p> <p>۸ – حوله بخار گرم داده شده را دور دست بپیچید و بگزارید برای ۵ دقیقه بماند؛(یا میتوانید به جای حوله دستها را داخل کیسه فریزر نگهدارید برای ۵ دقیقه )</p> <p>۹ – با اسپانج یا حوله دست را تمیز کنید و می توانید ماسک را با ماساژ هم به خورد دست و پوست دهید.</p> <p>۱۰ – دست را تا ارنج با کرم ماساژ دست ماساژ دهید . شما میتوانید از کرم های زد چروک دست برای اینکار استفاده کنید.</p> <p>۱۱ – با باف های سه طرفه ناخن را باف بزنید. این کار مزایای زیادی برای ناخن دارد. مخصوصا اگر فرد گردش خونی خوبی نداشته باشد. با این کار شما ناخن و خون رسانهای دست را تحریک میکنید تا مواد غذایی بیشتری به این منطقه از دست بیاورد. باعث رشد بهتر و قوی تر شدن ناخن میشود. مواظب باشید بیشتر از انچه میخواهید و لازم هست باف نزنید که ممکن هست یک لایه از ناخن را بردارید و ناخن را نازک کنید. شما نیاز دارید ماهی یک دفعه فقط باف کنید.</p> <p>‏۱۲ – base coat که اولین لایه زده شده روی ناخن است را روی ناخن بزنید. این معمولا میتواند لاک های تقویت کننده باشد یا یک سری مواد سفت کننده ناخن باشد. این لایه برای این استفاده میشود که اولا لاک به مدت بیشتری میماند دوما ناخن به مرور زمان رنگ نمیگیرد سوما سودی که از مواد زده شده میگیرید.</p> <p>۱۳ – از روغن های کوتیکل برای نرم کردن و درمان کردن گوشتهای اضافه ناخن استفاده کنید؛روغن کوتیکلهای دور انگشتان را با ارامی ماساژ بدهید .</p> <p>۱۴ – لاک انتخابی را روی ناخن یک تا دو لایه بزنید.</p> <p>۱۵ – از top coat که باز بیرنگ میباشد و جلا و شفافیت خاصی به ناخن میدهد استفاده کنید.</p> <p>تاپ کات

تاپ کات

تاب کات ناخن ، تاپ کات

تاپ کاتها موادی هستند که در ارایه خدمات کاشت ناخن در بهترین مراکز کاشت ناخن کاربرد فراوانی دارند 

</p> <p>نکاتی را که قبل از انجام مانیکور باید رعایت کنید:<br />– هنگام مانیکور باید دقت کرد کوتیکول ناخن بیش از حد برداشته نشود که باعث آسیب رسیدن به ناخن هامی ‌شود و این امر می ‌تواند به عفونت‌ های میکروبی و قارچی ناخن منجر شود.</p> <p>– افرادی که به دیابت مبتلا هستند، قبل از انجام مانیکور باید با پزشک خود مشورت کنند.</p> <p>– اگر روی دستتان زخم بازی وجود دارد، منتظر بمانید تا جراحت بهبود یابد. بعد برای مانیکوراقدام کنید.</p> <p>– بهترین موقع برای مانیکور کردن بعد از دوش گرفتن یا ظرف شستن می باشد. چون این فعالیت ها کثیفی را از زیر ناخن پاک کرده و پوست اطراف ناخن ها را نرم می نماید.</p> <p>– پس از شستن دست ها از کرم و لوسیون استفاده کرده و روی ناخن ها را نیز بزنید. دست ها و ناخن ها پس از شستشو با صابون و پاک کننده های قوی تر زود خشک می شوند.</p> <p>– سعی کنید ناخن ها را چرب و مرطوب نگه دارید. می توانید برای این کار از مرطوب کننده ها و نرم کننده هایی مانند وازلین و غیره استفاده نمایید. هر شب قبل از خواب نیز حتما این کار را انجام دهید.</p> <p> </p>
<p><span style="font-size: 14pt;">فواید مانیکور ناخن</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مانیکور</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="فواید مانیکور ناخن" src="http://www.artnails.ir/images/nail/monicore1.jpg" alt="فواید مانیکور ناخن" width="300" height="356" /></span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">هنر<span style="text-decoration: underline;"><strong> <a title="کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html">کاشت ناخن</a></strong></span> در واقع ریشه است بر می گردد به مانیکور ناخن .</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مانیکور ناخن رعایت نکات بهداشتی و رسیدگی به ناخن ها ست .</span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">مانیکور یک لغت لاتین مشتق شده از کلمات Manus به معنای دست و Cura به معنای مراقبت می باشد. بنابراین مانیکور کردن به مفهوم عام آن به معنای مراقبت از دست ها می باشد. یک مانیکور خوب و کامل با آماده سازی ناخن و کوتیکول آن (چین پوستی موجود در پایه ناخن) آغاز می گردد. به ناخن خود دقیقا نگاه کنید. ناخن از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است . بخشهای مختلف ناخن عبارتند از صفحه ناخن، ریشه ناخن، ماهک، بستر و کوتیکول آن که در شکل بالا ملاحظه می نمایید. </span></p> <p><span style="font-size: 14pt;">● نکاتی برای مراقبت کلی از ناخنها وظیفه ناخن محافظت از بافت زیرین بستر آن است بنابراین هرگز از ناخن خود به عنوان یک ابزار (مثلا برای باز کردن درب ظروف و ...) استفاده نکنید. به زبان ساده مانيکور و پديکور برای شما یعنی نظافت دست و پا یعنی اینکه ما به دست و پایمان اجازه دهیم ماهی یکبار از لحاظ پزشکی نفس بکشند و شاداب و با تراوت شوند با مانیکور ما میتوانیم دستانی زیبا و ناخنهای مرتبی داشته باشیم و با پدیکور میتوانیم پاهایی زیبا و بدون خستگی داشته باشیم. مانیکور باعث میشود گوشت های اضافه ی دور دست گرفته شود و صدف ناخن شما بزرگتر و رشد آن بیشتر شود. پدیکور باعث می شود پوست های اضافه ی کف پا و انگشتانتان گرفته شود و قلب دوم شما نفسی دوباره بگیرد. پس توصیه می کنم اگر کاشت ناخن ندارید حتما ماهی یک بار این لطف را در حق دست و پایتان انجام دهید.</span></p> <p> </p> <h2>مانیکور کردن</h2> <p>با مانیکور گوشتهای اضافه دور ناخن به طور کامل گرفته شده، شیارها و زردیهای صدف ناخن توسط سوهان از بین می روند و توسط مواد مخصوص و پولیش براق می گردند، جالب اینجاست که بدانید شما با مانیکور به رشد، زیبایی و بزرگی صدف ناخن خود نیز کمک می کنید و در نهایت ناخن هایی تمیز و فوق العاده زیبا خواهید داشت حال تصمیم با شماست.</p> <p> </p> <h2>فواید مانیکور ناخن</h2> <p><br />– داشتن ناخن زیبا و کشیده تر شدن ناخن های گرد و پایه کوتاه</p> <p>– بهداشت ناخن<br />– زیباتر شدن لاک روی ناخن<br />– راحتتر انجام دادن کاشت ناخن<br />– نفوذ هوا به زیر ناخن های کاشته شده</p> <p>به عمل برداشتن گوشت اضافه دور ناخن دست مانیکور می گویند</p> <p> </p> <h3>مراحل مانیکور</h3> <p><br />۱ – دستهای خودتان و دستان مشتری را با ضد عفونی کننده ها تمیز کنید.</p> <p>۲ – از استون ها استفاده نکنید برای ناخن ها مضر هستند و یک لایه از روی ناخن را هم می برد. استون برای برداشتن ناخن مصنوعی بکار میرود.برای پاک کردن لاک از ناخن از لاک بر ها استفاده کنید.</p> <p>۳ – ناخن ها را با فایل ناخن (سوهان ناخن) به شکل مورد دلخواه مشتری سوهان زده و روی کوتیکل ها که گوشتهای اضافه دور ناخن میباشد را مواد از بین برنده کوتیکل بزنید. دست ها را داخل اب ولرم بگزارید تا خیس بخورند. اگر مواد شوینده و نرم کننده دست دارید کمی داخل اب بریزید. این کمک میکند تا دست نرم شده و راحت تر بتوان با انها کار کرد.</p> <p>۴ – با پوشر های ناخن که میتواند چوبی یا اهنی باشد گوشتهای اضافه ناخن را که حالا نرم شده اند را عقب بدهید.</p> <p>۵ – دست را دوباره داخل آب ولرم کنید. و داخل اب یک تکه از لیمو یا گریپفروت بیاندازید تا زیر ناخن را تمیز کند.</p> <p>۶ – مواد پیلینگ دست یا (روغن بادام یا زیتون) را دایره وار روی دست بمالید و با پنبه آن را تمیز کنید.</p> <p>۷ – دست را خشک کنید و ماسک دست(کرمهای تقویت ومرطوب کننده) را روی دست بمالید.</p> <p>۸ – حوله بخار گرم داده شده را دور دست بپیچید و بگزارید برای ۵ دقیقه بماند؛(یا میتوانید به جای حوله دستها را داخل کیسه فریزر نگهدارید برای ۵ دقیقه )</p> <p>۹ – با اسپانج یا حوله دست را تمیز کنید و می توانید ماسک را با ماساژ هم به خورد دست و پوست دهید.</p> <p>۱۰ – دست را تا ارنج با کرم ماساژ دست ماساژ دهید . شما میتوانید از کرم های زد چروک دست برای اینکار استفاده کنید.</p> <p>۱۱ – با باف های سه طرفه ناخن را باف بزنید. این کار مزایای زیادی برای ناخن دارد. مخصوصا اگر فرد گردش خونی خوبی نداشته باشد. با این کار شما ناخن و خون رسانهای دست را تحریک میکنید تا مواد غذایی بیشتری به این منطقه از دست بیاورد. باعث رشد بهتر و قوی تر شدن ناخن میشود. مواظب باشید بیشتر از انچه میخواهید و لازم هست باف نزنید که ممکن هست یک لایه از ناخن را بردارید و ناخن را نازک کنید. شما نیاز دارید ماهی یک دفعه فقط باف کنید.</p> <p>‏۱۲ – base coat که اولین لایه زده شده روی ناخن است را روی ناخن بزنید. این معمولا میتواند لاک های تقویت کننده باشد یا یک سری مواد سفت کننده ناخن باشد. این لایه برای این استفاده میشود که اولا لاک به مدت بیشتری میماند دوما ناخن به مرور زمان رنگ نمیگیرد سوما سودی که از مواد زده شده میگیرید.</p> <p>۱۳ – از روغن های کوتیکل برای نرم کردن و درمان کردن گوشتهای اضافه ناخن استفاده کنید؛روغن کوتیکلهای دور انگشتان را با ارامی ماساژ بدهید .</p> <p>۱۴ – لاک انتخابی را روی ناخن یک تا دو لایه بزنید.</p> <p>۱۵ – از top coat که باز بیرنگ میباشد و جلا و شفافیت خاصی به ناخن میدهد استفاده کنید.</p> <p>تاپ کات

تاپ کات

تاب کات ناخن ، تاپ کات

تاپ کاتها موادی هستند که در ارایه خدمات کاشت ناخن در بهترین مراکز کاشت ناخن کاربرد فراوانی دارند 

</p> <p>نکاتی را که قبل از انجام مانیکور باید رعایت کنید:<br />– هنگام مانیکور باید دقت کرد کوتیکول ناخن بیش از حد برداشته نشود که باعث آسیب رسیدن به ناخن هامی ‌شود و این امر می ‌تواند به عفونت‌ های میکروبی و قارچی ناخن منجر شود.</p> <p>– افرادی که به دیابت مبتلا هستند، قبل از انجام مانیکور باید با پزشک خود مشورت کنند.</p> <p>– اگر روی دستتان زخم بازی وجود دارد، منتظر بمانید تا جراحت بهبود یابد. بعد برای مانیکوراقدام کنید.</p> <p>– بهترین موقع برای مانیکور کردن بعد از دوش گرفتن یا ظرف شستن می باشد. چون این فعالیت ها کثیفی را از زیر ناخن پاک کرده و پوست اطراف ناخن ها را نرم می نماید.</p> <p>– پس از شستن دست ها از کرم و لوسیون استفاده کرده و روی ناخن ها را نیز بزنید. دست ها و ناخن ها پس از شستشو با صابون و پاک کننده های قوی تر زود خشک می شوند.</p> <p>– سعی کنید ناخن ها را چرب و مرطوب نگه دارید. می توانید برای این کار از مرطوب کننده ها و نرم کننده هایی مانند وازلین و غیره استفاده نمایید. هر شب قبل از خواب نیز حتما این کار را انجام دهید.</p> <p> </p>
کاشت گریم ناخن 2018-07-25T06:40:14+00:00 2018-07-25T06:40:14+00:00 http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-publisher/237-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html آموزش کاشت ناخن admin [AT] artnails [DOT] ir <p>کاشت گریم ناخن</p> <h1>کاشت گریم ناخن چیست؟</h1> <h1>عکس کاشت گریم ناخن</h1> <h1>ترمیم کاشت گریم ناخن</h1> <p> </p> <h2>کاشت گریم ناخن چیست؟</h2> <p>کاشتهایی که در حیطه ی تخصصی و تکنیکی قابل اجرا باشند و تمامی دیزانهای آنها مربوط به داخل کاشت و زیر کاشت است رو کاشت گریم میگن که انواع مختلف و تکنیکهای گوناگونی داره <br />از جمله معروفترین کاشتهای گریم کاشتهایی هستش که در آنها صدف سازی انجام میشه</p> <h2>ترمیم کاشت گریم ناخن</h2> <p>چون کاشت گریم صرفا فقط شامل یک نوع کاشت نیست نمی شود دستور عمل کلی برای ترمیم کاشت ناخن گریم نوشت . </p> <p>شاید این مقاله آموزش ترمیم ناخن برایتان مفید باشد.</p> <p>آموزش ترمیم ناخن

آموزش ترمیم ناخن

ترمیم ناخن

آموزش ترمیم ناخن

بسیاری ار ناخنکاران عزیر ، درخواست آموزش ترمیم ناخن را داشتند که در اینجا بصورت خلاصه به آن اشاره می کنم: ...

</p> <h3>روشهای کاشت گریم ناخن</h3> <p>از انواع تکنیکها و روشهای کاشت گریم میشه به کاشت استند گلس <br />فول گلس <br />گلاشیر <br />ماربل کاشت <br />کاشتهاد کلود <br />اج.آکواریوم و....نام برد</p> <p> </p> <h2>عکس کاشت گریم ناخن</h2> <p>با توجه به اینکه روش های کاشت ناخن گریم رو گفتیم پس تمام کاشتهایی که تقریبا صدف سازی دارند و شامل فولگلس.. گلاشیر ... ماربل ... کاشتهای کلود و اکواریوم ... هستند رو می توانید تصاویرشان را جز کاشتهای گریم ناخن بدانید.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="کاشت گریم ناخن" src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/7f9cb28bf1344a5e5c8b45967c142806/5BD0ADDA/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/37553123_205858693413912_2174771671175528448_n.jpg" alt="کاشت گریم ناخن" width="640" height="640" /></p> <p> </p> <h2>مطالی دیگر درباره کاشت ناخن گریم از سایتهای مشابه که شاید برایتان مفید باشد :</h2> <p><strong><u>کاشت ناخن</u></strong> گریم یکی از مدرن ترین شیوه های <a title="آموزش کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html"><strong>آموزش کاشت ناخن</strong></a> می باشد که در آن ترمیم ناخن های آسیب دیده به خوبی انجام می پذیرد که این آسیب دیدگی شامل  مشکلات ساختاری نز قبیل کوتاهی پایه و بدرنگی و ظاهری نه چندان زیبا آن نیز می شود . با اینکه <strong><u>کاشت ناخن</u></strong> گریم می تواند برای تمامی ناخن ها استفاده شود اما همانطور که اشاره شد ، برای ناخن های کوتاه و پهن بسیار مناسبند ، زیرا بواسطه کاوری که روی ناخن های زیری می کشد ، آن را بسیار زیبا نشان داده  و اثرات استفاده از این روش در پایان کارمشهود است.  از متداول ترین شیوه های گریم و <strong><u>کاشت ناخن</u></strong> می توان به ساخت بیس و سپس اعمال تغییرات روی آن  و برعکس اشاره کرد . در روش گریم ناخن ، استحکام ناخن بسیار بیشتر از زمان <a title="آموزش کاشت ناخن" href="http://nailsmahnaz.com/"><strong>آموزش کاشت ناخن</strong></a> با روش های متداول دیگر است و در صورت آسیب دیدگی نیز از خط لبخند ناخن به بالا ( که قابل تعویض است ) آسیب می بیند و صدف ناخن سالم می ماند . این روش به این دلیل که مستلزم داشتن مهارت بالایی در کنترل مواد و استفاده از قلم های گرد (تنها قلم  مناسب برای کاشت آکریلیک ) و سرعت دست بالا می باشد ، روشی پر چالش تر ، محبوب و به فراخور آن پرهزینه تر است .</p> <p>برای <strong><u>کاشت ناخن</u></strong> به روش گریم ، پس از آماده سازی های رایج و اولیه – در همه روش های <a title="آموزش کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html"><strong>آموزش کاشت ناخن</strong></a> – با استفاده از پودر هلویی اندازه صدف را به دلخواه بالا می آوریم . در قدم بعد با کمک فرم دهنده مورد نظر و پودر های رنگی یا کریستالی ، نوک ناخن را به فرم دلخواه در می آوریم . در این مراحل ، بسته میزان تبحر هر فرد در انجام امور مانیکور ، فرم دهنده ها می توانند مورد استفاده قرار نگیرند . در نهایت این طراحی شماست که به <strong><u>کاشت ناخن</u></strong> فرم و شکل نهایی و تکامل یافته می دهد .</p>
<p>کاشت گریم ناخن</p> <h1>کاشت گریم ناخن چیست؟</h1> <h1>عکس کاشت گریم ناخن</h1> <h1>ترمیم کاشت گریم ناخن</h1> <p> </p> <h2>کاشت گریم ناخن چیست؟</h2> <p>کاشتهایی که در حیطه ی تخصصی و تکنیکی قابل اجرا باشند و تمامی دیزانهای آنها مربوط به داخل کاشت و زیر کاشت است رو کاشت گریم میگن که انواع مختلف و تکنیکهای گوناگونی داره <br />از جمله معروفترین کاشتهای گریم کاشتهایی هستش که در آنها صدف سازی انجام میشه</p> <h2>ترمیم کاشت گریم ناخن</h2> <p>چون کاشت گریم صرفا فقط شامل یک نوع کاشت نیست نمی شود دستور عمل کلی برای ترمیم کاشت ناخن گریم نوشت . </p> <p>شاید این مقاله آموزش ترمیم ناخن برایتان مفید باشد.</p> <p>آموزش ترمیم ناخن

آموزش ترمیم ناخن

ترمیم ناخن

آموزش ترمیم ناخن

بسیاری ار ناخنکاران عزیر ، درخواست آموزش ترمیم ناخن را داشتند که در اینجا بصورت خلاصه به آن اشاره می کنم: ...

</p> <h3>روشهای کاشت گریم ناخن</h3> <p>از انواع تکنیکها و روشهای کاشت گریم میشه به کاشت استند گلس <br />فول گلس <br />گلاشیر <br />ماربل کاشت <br />کاشتهاد کلود <br />اج.آکواریوم و....نام برد</p> <p> </p> <h2>عکس کاشت گریم ناخن</h2> <p>با توجه به اینکه روش های کاشت ناخن گریم رو گفتیم پس تمام کاشتهایی که تقریبا صدف سازی دارند و شامل فولگلس.. گلاشیر ... ماربل ... کاشتهای کلود و اکواریوم ... هستند رو می توانید تصاویرشان را جز کاشتهای گریم ناخن بدانید.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="کاشت گریم ناخن" src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/7f9cb28bf1344a5e5c8b45967c142806/5BD0ADDA/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/37553123_205858693413912_2174771671175528448_n.jpg" alt="کاشت گریم ناخن" width="640" height="640" /></p> <p> </p> <h2>مطالی دیگر درباره کاشت ناخن گریم از سایتهای مشابه که شاید برایتان مفید باشد :</h2> <p><strong><u>کاشت ناخن</u></strong> گریم یکی از مدرن ترین شیوه های <a title="آموزش کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html"><strong>آموزش کاشت ناخن</strong></a> می باشد که در آن ترمیم ناخن های آسیب دیده به خوبی انجام می پذیرد که این آسیب دیدگی شامل  مشکلات ساختاری نز قبیل کوتاهی پایه و بدرنگی و ظاهری نه چندان زیبا آن نیز می شود . با اینکه <strong><u>کاشت ناخن</u></strong> گریم می تواند برای تمامی ناخن ها استفاده شود اما همانطور که اشاره شد ، برای ناخن های کوتاه و پهن بسیار مناسبند ، زیرا بواسطه کاوری که روی ناخن های زیری می کشد ، آن را بسیار زیبا نشان داده  و اثرات استفاده از این روش در پایان کارمشهود است.  از متداول ترین شیوه های گریم و <strong><u>کاشت ناخن</u></strong> می توان به ساخت بیس و سپس اعمال تغییرات روی آن  و برعکس اشاره کرد . در روش گریم ناخن ، استحکام ناخن بسیار بیشتر از زمان <a title="آموزش کاشت ناخن" href="http://nailsmahnaz.com/"><strong>آموزش کاشت ناخن</strong></a> با روش های متداول دیگر است و در صورت آسیب دیدگی نیز از خط لبخند ناخن به بالا ( که قابل تعویض است ) آسیب می بیند و صدف ناخن سالم می ماند . این روش به این دلیل که مستلزم داشتن مهارت بالایی در کنترل مواد و استفاده از قلم های گرد (تنها قلم  مناسب برای کاشت آکریلیک ) و سرعت دست بالا می باشد ، روشی پر چالش تر ، محبوب و به فراخور آن پرهزینه تر است .</p> <p>برای <strong><u>کاشت ناخن</u></strong> به روش گریم ، پس از آماده سازی های رایج و اولیه – در همه روش های <a title="آموزش کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html"><strong>آموزش کاشت ناخن</strong></a> – با استفاده از پودر هلویی اندازه صدف را به دلخواه بالا می آوریم . در قدم بعد با کمک فرم دهنده مورد نظر و پودر های رنگی یا کریستالی ، نوک ناخن را به فرم دلخواه در می آوریم . در این مراحل ، بسته میزان تبحر هر فرد در انجام امور مانیکور ، فرم دهنده ها می توانند مورد استفاده قرار نگیرند . در نهایت این طراحی شماست که به <strong><u>کاشت ناخن</u></strong> فرم و شکل نهایی و تکامل یافته می دهد .</p>
تیپ کاشت ناخن 2018-06-22T11:58:33+00:00 2018-06-22T11:58:33+00:00 http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-publisher/233-%D8%AA%DB%8C%D9%BE-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html آموزش کاشت ناخن admin [AT] artnails [DOT] ir <p>تیپ کاشت ناخن</p> <h1>انواع تیپ کاشت ناخن</h1> <p>[caption id="attachment_831" align="aligncenter" width="760"]<a href="http://www.nailsartist.ir/2018/06/22/%D8%AA%DB%8C%D9%BE-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/"><img class="wp-image-831 size-full" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="تیپ کاشت ناخن" src="http://www.nailsartist.ir/wp-content/uploads/2018/06/tip5.jpg" alt="تیپ کاشت ناخن" width="760" height="715" /></a> تیپ کاشت ناخن[/caption]</p> <h2>انواع تیپ های کاشت ناخن</h2> <p>تیپ ها از نظر جنس .رنگ.فرم وشکل .مدل.سایز باهم متفاوت هستند<br />جنس تیپ هرچه پلکسی تر باشه کیفیت بهتری دارن<br />تیپ ها شیشه ایی و پلکسی هستن</p> <p>تیپهای شیشه ایی رو بیشتر برای کاشتهای فانتزی و ژورنالی استفاده میکنند پلکسی ها رو هم برای کاشت های اکرولیک پودر بیشتر<br />تیپها سایز های مختلفی دارند مثلا سایزهای خیلی کوتاه که فقط مخصوص فرنچ هستند<br />و قسمت فرنچ رو فقط دارند.سایزهای بزرگتر هم که انواع مختلف خودشون رو دارند</p> <p>تیپها در فرم و شکل های زیادی موجود هستند از جمله انواع فرمهای ناخن<br />مثلا تیپهای به فرم و شکل بادامی .کافین .کله قندی یا دشنه ایی و چهارگوش<br />که باتوجه به فرم ناخنی که قراره درست کنیم تیپ مورد نظر رو انتخاب میکنیم</p> <p>تیپها یه سری مشخصه های اصلی هم میتونن داشته باشن که از جمله مهمترینشون پایه دار بودن<br />یا نبودنشونه اصولا تیپهای پایه دار مقاومت بهتری دارند و البته نوع پایه ها بلند و کوتاه هم هستش که پایه بلندها از نظر کیفیت بهترند</p> <p>تیپها شماره دارند و از روی شماره میشه برای هر دو ناخن چپ و راست انتخاب کرد<br />تیپهای رنگی هم در رنگهای مختلف موجوده<br />از جمله تیپهای خاص و فانتزی برتی کاشتهای ژورنالی یا فانتزی میشه به تیپهای مخصوص <a href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/11-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/108-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">کاشت آکواریوم</a> که دو جداره هستن با تیپهای کاشت کلاشیر که مشبک هستن اشاره کرد</p> <h2>برخی از انواع تیپ کاشت ناخن</h2> <p>[caption id="attachment_832" align="aligncenter" width="510"]<a href="http://www.nailsartist.ir/2018/06/22/%D8%AA%DB%8C%D9%BE-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/"><img class="wp-image-832 size-full" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="تيپ ناخن نوک تيز" src="http://www.nailsartist.ir/wp-content/uploads/2018/06/tip4.jpg" alt="تيپ ناخن نوک تيز" width="510" height="489" /></a> تيپ ناخن نوک تيز[/caption][caption id="attachment_833" align="aligncenter" width="482"]<a href="http://www.nailsartist.ir/2018/06/22/%D8%AA%DB%8C%D9%BE-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/"><img class="wp-image-833 size-full" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="تيپ ناخن آکواريوم " src="http://www.nailsartist.ir/wp-content/uploads/2018/06/tip3.jpg" alt="تيپ ناخن آکواريوم " width="482" height="241" /></a> تيپ ناخن آکواريوم[/caption]</p> <p> </p> <p>[caption id="attachment_834" align="aligncenter" width="322"]<a href="http://www.nailsartist.ir/2018/06/22/%D8%AA%DB%8C%D9%BE-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/"><img class="تیپهای کاشتهای ژورنالی یا فانتزی wp-image-834 size-full" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="تیپهای کاشتهای ژورنالی یا فانتزی" src="http://www.nailsartist.ir/wp-content/uploads/2018/06/tip2.jpg" alt="" width="322" height="241" /></a> تیپهای کاشتهای ژورنالی یا فانتزی[/caption]</p> <p> </p> <p>[caption id="attachment_835" align="aligncenter" width="482"]<a href="http://www.nailsartist.ir/2018/06/22/%D8%AA%DB%8C%D9%BE-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/"><img class="wp-image-835 size-full" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="تيپ ناخن موزاييک" src="http://www.nailsartist.ir/wp-content/uploads/2018/06/tip1.jpg" alt="تيپ ناخن موزاييک" width="482" height="241" /></a> تيپ ناخن موزاييک[/caption</p> <p> </p> <p><video style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" controls="controls" width="300" height="150"> <source src="https://instagram.fgyd4-1.fna.fbcdn.net/vp/44cd212e5b9c699add4e6584f510080b/5B3519F9/t50.16885-16/35968053_238983066707703_1728803905204125696_n.mp4" type="video/mp4" /></video></p> <p>تیپ کاشت ناخن</p> <h1>انواع تیپ کاشت ناخن</h1> <p>[caption id="attachment_831" align="aligncenter" width="760"]<a href="http://www.nailsartist.ir/2018/06/22/%D8%AA%DB%8C%D9%BE-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/"><img class="wp-image-831 size-full" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="تیپ کاشت ناخن" src="http://www.nailsartist.ir/wp-content/uploads/2018/06/tip5.jpg" alt="تیپ کاشت ناخن" width="760" height="715" /></a> تیپ کاشت ناخن[/caption]</p> <h2>انواع تیپ های کاشت ناخن</h2> <p>تیپ ها از نظر جنس .رنگ.فرم وشکل .مدل.سایز باهم متفاوت هستند<br />جنس تیپ هرچه پلکسی تر باشه کیفیت بهتری دارن<br />تیپ ها شیشه ایی و پلکسی هستن</p> <p>تیپهای شیشه ایی رو بیشتر برای کاشتهای فانتزی و ژورنالی استفاده میکنند پلکسی ها رو هم برای کاشت های اکرولیک پودر بیشتر<br />تیپها سایز های مختلفی دارند مثلا سایزهای خیلی کوتاه که فقط مخصوص فرنچ هستند<br />و قسمت فرنچ رو فقط دارند.سایزهای بزرگتر هم که انواع مختلف خودشون رو دارند</p> <p>تیپها در فرم و شکل های زیادی موجود هستند از جمله انواع فرمهای ناخن<br />مثلا تیپهای به فرم و شکل بادامی .کافین .کله قندی یا دشنه ایی و چهارگوش<br />که باتوجه به فرم ناخنی که قراره درست کنیم تیپ مورد نظر رو انتخاب میکنیم</p> <p>تیپها یه سری مشخصه های اصلی هم میتونن داشته باشن که از جمله مهمترینشون پایه دار بودن<br />یا نبودنشونه اصولا تیپهای پایه دار مقاومت بهتری دارند و البته نوع پایه ها بلند و کوتاه هم هستش که پایه بلندها از نظر کیفیت بهترند</p> <p>تیپها شماره دارند و از روی شماره میشه برای هر دو ناخن چپ و راست انتخاب کرد<br />تیپهای رنگی هم در رنگهای مختلف موجوده<br />از جمله تیپهای خاص و فانتزی برتی کاشتهای ژورنالی یا فانتزی میشه به تیپهای مخصوص <a href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/11-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/108-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%A2%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%88%D9%85.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">کاشت آکواریوم</a> که دو جداره هستن با تیپهای کاشت کلاشیر که مشبک هستن اشاره کرد</p> <h2>برخی از انواع تیپ کاشت ناخن</h2> <p>[caption id="attachment_832" align="aligncenter" width="510"]<a href="http://www.nailsartist.ir/2018/06/22/%D8%AA%DB%8C%D9%BE-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/"><img class="wp-image-832 size-full" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="تيپ ناخن نوک تيز" src="http://www.nailsartist.ir/wp-content/uploads/2018/06/tip4.jpg" alt="تيپ ناخن نوک تيز" width="510" height="489" /></a> تيپ ناخن نوک تيز[/caption][caption id="attachment_833" align="aligncenter" width="482"]<a href="http://www.nailsartist.ir/2018/06/22/%D8%AA%DB%8C%D9%BE-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/"><img class="wp-image-833 size-full" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="تيپ ناخن آکواريوم " src="http://www.nailsartist.ir/wp-content/uploads/2018/06/tip3.jpg" alt="تيپ ناخن آکواريوم " width="482" height="241" /></a> تيپ ناخن آکواريوم[/caption]</p> <p> </p> <p>[caption id="attachment_834" align="aligncenter" width="322"]<a href="http://www.nailsartist.ir/2018/06/22/%D8%AA%DB%8C%D9%BE-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/"><img class="تیپهای کاشتهای ژورنالی یا فانتزی wp-image-834 size-full" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="تیپهای کاشتهای ژورنالی یا فانتزی" src="http://www.nailsartist.ir/wp-content/uploads/2018/06/tip2.jpg" alt="" width="322" height="241" /></a> تیپهای کاشتهای ژورنالی یا فانتزی[/caption]</p> <p> </p> <p>[caption id="attachment_835" align="aligncenter" width="482"]<a href="http://www.nailsartist.ir/2018/06/22/%D8%AA%DB%8C%D9%BE-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/"><img class="wp-image-835 size-full" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="تيپ ناخن موزاييک" src="http://www.nailsartist.ir/wp-content/uploads/2018/06/tip1.jpg" alt="تيپ ناخن موزاييک" width="482" height="241" /></a> تيپ ناخن موزاييک[/caption</p> <p> </p> <p><video style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" controls="controls" width="300" height="150"> <source src="https://instagram.fgyd4-1.fna.fbcdn.net/vp/44cd212e5b9c699add4e6584f510080b/5B3519F9/t50.16885-16/35968053_238983066707703_1728803905204125696_n.mp4" type="video/mp4" /></video></p> کاشت ناخن ژله 2018-06-09T10:38:04+00:00 2018-06-09T10:38:04+00:00 http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-publisher/229-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%DA%98%D9%84%D9%87.html آموزش کاشت ناخن admin [AT] artnails [DOT] ir <p>کاشت ناخن ژله</p> <h1>کاشت ناخن ژله چیست؟</h1> <h1>اموزش کاشت ناخن ژله</h1> <h1>قیمت کاشت ناخن ژله ای</h1> <p>اگر تازه وارد دنیای کاشت ناخن شده اید ، شاید بارها و بارها اسم کاشت ژله ای را شنیده اید<br />اما نمی دانید واقعا کاشت ژله ای چه مدل کاشتی است .<br />ما در این نوشته تا حدودی شمارا با خصوصیات کاشت ژله ای بصورت تئوری اشنا خواهیم کرد<br />و با تمرین ها و تجربه های عملی خودتان متوجه تفاوتهای کاشت ژله ای با دیگر کاشت ها خواهید شد .</p> <h2>کاشت ناخن ژله</h2> <p>کاشت ناخن ژله ای یا همان با ژل ، یکی دیگر از کاشتهای اصلی ناخن می باشد. در واقع پوشش دهنده زیبایی کاشت ناخن است.<br />به گفته دیگر ، برای کسانی که بیشتر به زیبایی کاشت ناخن اهمیت می دهند تا دوام ان مناسب تر است .<br />همچنین این کاشت در جاهایی که کاشت پودری دوام کمتری دارد بهترین انتخاب تلقی میشود.</p> <p>در مناطق مرطوب و شرجی معمولا به جای کاشت پودری از کاشت زله ای استفاده می شود که مناسبتر برای ناخنهاست.</p> <p>همچنین برای کسانی که مشکل ناخن جویدن دارند چون مواد و چسبهای کاشت ژله ای حساسیت زا نیستند کاشت ناخن ژله ای توصیه می شود.</p> <p>در کل تشخیص کاشت ژله ای یا پودری را بهتر است به ناخنکارتان بسپارید .<br />ناخنکاران حرفه ای با توجه به تشخیص مزاج بدنتان یا همان پوستتان اقدام به استفاده از یکی از کاشتهای اصلی پودر با زل خواهد کرد.</p> <p>[caption id="attachment_64" align="aligncenter" width="300"]<img class="wp-image-64 size-medium" title="کاشت ناخن ژله" src="http://www.nailsartist.ir/wp-content/uploads/2016/08/32-300x289.jpg" alt="آموزشگاه کاشت ناخن , کاشت ناخن ژله" width="300" height="289" /> ناخنکار خرفه ای در تهران[/caption]</p> <p>برای پوستهای مرطوب بهترین انتخاب کاشت زله ای می باشد.</p> <p>در مرکز کاشت ناخن نارمک (شرق تهران )، بهترین کاشتهای ژله ای را تجربه کنید<br />و یادتان باشد که اگر با کاشت ناخن ، ناخنهایتان به رشد خود ادامه دهند<br />بدین معنی نیست که کاشت ناخن هیچ ضرری برایتان به همراه نخواهد داشت.</p> <p>کاشتهای ژله ای در محیطهای گرم و خشک ترک خواهند خورد.<br />پس اگر در مناطق گرمسیر مثل کیش وبندرعباس و خوزستان زندگی می کنید از کاشتهای ژله ای استفاده نکنید.</p> <p>و دوستانی که در مناطق مرطوب مثل شمال ، رشت ، مازندران و مناظق ساحلی زندگی می کنند می توانند از مزیتهای کاشت ژله ای ناخن بیشترین استفاده را کنند.</p> <h3>اموزش کاشت ناخن ژله :</h3> <p>کاشت ناخن ژله ای با متدهای مختلف می شود انجام داد که برای اموزش اصولی ان بصورت عملی و از یک ناخنکار حرفه ای کمک باید بگیرید.</p> <p>من در اینجا یک مدل از کاشت ناخن ژل اکریلیک ناخنکار حرفه ای خانم سوزی را براتون می زارم که امیداورم مفید باشد.</p> <p>
</p> <p>برای امورش کاشت ناخن ژله ای از این<a href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%98%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> لینک</a> هم می تونید کمک بگیرید</p> <p> </p> <h3>فیمت کاشت ناخن ژله ای :</h3> <p>درباب قیمتها هم بستگی به ناخنکار داره و اینکه کدوم ارایشگاه و سالن برید.</p> <p>معمولا ناخنکاران حرفه ای قیمتشون چندین برابر ناخنکارهای اماتوره .</p> <p>واسه قیمت از شماره های موجود در سایت کمک بگیرید.</p> <p><a href="http://www.nailsartist.ir/2018/06/07/%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d8%ae%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%88%da%a9/">کاشت ناخن وان استروک</a></p> <p><a href="http://www.mnails.ir/%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d8%ae%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84/">اموزش کاشت ناخن در منزل</a></p> <p> </p>
<p>کاشت ناخن ژله</p> <h1>کاشت ناخن ژله چیست؟</h1> <h1>اموزش کاشت ناخن ژله</h1> <h1>قیمت کاشت ناخن ژله ای</h1> <p>اگر تازه وارد دنیای کاشت ناخن شده اید ، شاید بارها و بارها اسم کاشت ژله ای را شنیده اید<br />اما نمی دانید واقعا کاشت ژله ای چه مدل کاشتی است .<br />ما در این نوشته تا حدودی شمارا با خصوصیات کاشت ژله ای بصورت تئوری اشنا خواهیم کرد<br />و با تمرین ها و تجربه های عملی خودتان متوجه تفاوتهای کاشت ژله ای با دیگر کاشت ها خواهید شد .</p> <h2>کاشت ناخن ژله</h2> <p>کاشت ناخن ژله ای یا همان با ژل ، یکی دیگر از کاشتهای اصلی ناخن می باشد. در واقع پوشش دهنده زیبایی کاشت ناخن است.<br />به گفته دیگر ، برای کسانی که بیشتر به زیبایی کاشت ناخن اهمیت می دهند تا دوام ان مناسب تر است .<br />همچنین این کاشت در جاهایی که کاشت پودری دوام کمتری دارد بهترین انتخاب تلقی میشود.</p> <p>در مناطق مرطوب و شرجی معمولا به جای کاشت پودری از کاشت زله ای استفاده می شود که مناسبتر برای ناخنهاست.</p> <p>همچنین برای کسانی که مشکل ناخن جویدن دارند چون مواد و چسبهای کاشت ژله ای حساسیت زا نیستند کاشت ناخن ژله ای توصیه می شود.</p> <p>در کل تشخیص کاشت ژله ای یا پودری را بهتر است به ناخنکارتان بسپارید .<br />ناخنکاران حرفه ای با توجه به تشخیص مزاج بدنتان یا همان پوستتان اقدام به استفاده از یکی از کاشتهای اصلی پودر با زل خواهد کرد.</p> <p>[caption id="attachment_64" align="aligncenter" width="300"]<img class="wp-image-64 size-medium" title="کاشت ناخن ژله" src="http://www.nailsartist.ir/wp-content/uploads/2016/08/32-300x289.jpg" alt="آموزشگاه کاشت ناخن , کاشت ناخن ژله" width="300" height="289" /> ناخنکار خرفه ای در تهران[/caption]</p> <p>برای پوستهای مرطوب بهترین انتخاب کاشت زله ای می باشد.</p> <p>در مرکز کاشت ناخن نارمک (شرق تهران )، بهترین کاشتهای ژله ای را تجربه کنید<br />و یادتان باشد که اگر با کاشت ناخن ، ناخنهایتان به رشد خود ادامه دهند<br />بدین معنی نیست که کاشت ناخن هیچ ضرری برایتان به همراه نخواهد داشت.</p> <p>کاشتهای ژله ای در محیطهای گرم و خشک ترک خواهند خورد.<br />پس اگر در مناطق گرمسیر مثل کیش وبندرعباس و خوزستان زندگی می کنید از کاشتهای ژله ای استفاده نکنید.</p> <p>و دوستانی که در مناطق مرطوب مثل شمال ، رشت ، مازندران و مناظق ساحلی زندگی می کنند می توانند از مزیتهای کاشت ژله ای ناخن بیشترین استفاده را کنند.</p> <h3>اموزش کاشت ناخن ژله :</h3> <p>کاشت ناخن ژله ای با متدهای مختلف می شود انجام داد که برای اموزش اصولی ان بصورت عملی و از یک ناخنکار حرفه ای کمک باید بگیرید.</p> <p>من در اینجا یک مدل از کاشت ناخن ژل اکریلیک ناخنکار حرفه ای خانم سوزی را براتون می زارم که امیداورم مفید باشد.</p> <p>
</p> <p>برای امورش کاشت ناخن ژله ای از این<a href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%DA%98%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> لینک</a> هم می تونید کمک بگیرید</p> <p> </p> <h3>فیمت کاشت ناخن ژله ای :</h3> <p>درباب قیمتها هم بستگی به ناخنکار داره و اینکه کدوم ارایشگاه و سالن برید.</p> <p>معمولا ناخنکاران حرفه ای قیمتشون چندین برابر ناخنکارهای اماتوره .</p> <p>واسه قیمت از شماره های موجود در سایت کمک بگیرید.</p> <p><a href="http://www.nailsartist.ir/2018/06/07/%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d8%ae%d9%86-%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b1%d9%88%da%a9/">کاشت ناخن وان استروک</a></p> <p><a href="http://www.mnails.ir/%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d8%ae%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84/">اموزش کاشت ناخن در منزل</a></p> <p> </p>
مرکز کـاشت ناخن 2018-06-01T04:18:25+00:00 2018-06-01T04:18:25+00:00 http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-publisher/226-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%A9%D9%80%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html آموزش کاشت ناخن admin [AT] artnails [DOT] ir <p>مرکز کـاشت ناخن</p> <h2>خدمات ناخن</h2> <h2>بهترین مرکز کاشت ناخن</h2> <p>[c<img class="wp-image-777" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="مرکز کـاشت ناخن" src="http://www.nailsartist.ir/wp-content/uploads/2018/04/nailscenter-300x235.jpg" alt="مرکز کـاشت ناخن , بهترین مرکز کاشت ناخن" width="472" height="371" /> مرکز کاشت ناخن[/cap</p> <h2>مرکز کاشت ناخن</h2> <p>مرکز کاشت ناخن در اصطلاح خارجی nailcenter  یک مکان اختصاصی برای انجام کلیه خدمات ناخن .</p> <p>خدمات ناخن از مانیکور و پدیکور گرفته تا بکارگیری پیچیده ترین کاشت ها و تکنیکهای طراحی ناخن .</p> <p>مراکز تخصصی کاشت ناخن در ایران به این معنی خیلی کم وجود دارند.<br />یعنی مراکزی که فقط در آن بطور تخصصی خدمات ناخن انجام می شود و خدمات دیگر آرایشی انجام نمی شود.</p> <p> </p> <h2>بهترین مرکز کـاشت ناخن :</h2> <p>بهترین مرکز خدمات ناخن را می شود از دو جهت بهترین نامید . اگر هر یک از این فاکتور ها ناقص باشند و یا ناکار آمد ان مرکز دیگر بهترین نخواهد بود</p> <p>فاکتور اول : تجهیزات سخت افزاری مدرن و بروز و شیک . از نما و دکوراسیون شیک یک مرکز ناخن گرفته با سیستم گرمایش و سرمایش مناسب تا وسایل کار بردی  خدمات ناخن ، مانند سوهان برقی و ....</p> <p>فاکتور دوم : وجود ناخنکاران حرفه ای در مرکز . ناخنکارانی که مهارت کامل در کار خود دارند و روز به روز با خلاقیت و ایده های خود ، مشتری های بیشتری را به سمت مرکز کاشت ناخن جلب می کنند.</p> <p> </p> <p>حالا اگر  شما وارد مرکزی در زمستان شوید که سیستم گرمایشی مناسبی نداشته باشد بالطبع هر چقدر ناخنکار حرفه ای هم باشد سرما  ممکن است برکیفیت کارش تاثیر منفی بگذارد و یا برعکس . شما ممکن است به مرکز کاشت ناخنی با دکوراسیون شیک بروید که ناخنکار آن در لول پایینتری باشد بالطبع زیاد برایتان خوشایند نخواهد بود و دیگر به آن مرکز نخواهید رفت.</p> <p> </p> <h2>بهترین مراکز کاشت ناخن :</h2> <p>برای آشنایی با بهترین مراکز کاشت ناخن در تهران ، شیراز ، اصفهان ، مشهد ، کرج و ... می توانید از لینکهای زیر کمک بگیرید.</p> <p><a title="بهترین مراکز کاشت ناخن تهران" href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.html">بهترین مراکز کاشت ناخن تهران</a></p> <p><a href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%DA%A9%D8%B1%D8%AC.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">بهترین مراکز کاشت ناخن کرج</a></p> <p><a title="بهترین مراکز کاشت ناخن اصفهان" href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86.html">بهترین مراکز کاشت ناخن اصفهان</a></p> <p><a title="بهترین مراکز کاشت ناخن مشهد" href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF.html">بهترین مراکز کاشت ناخن مشهد</a></p> <p><a title="بهترین مراکز کاشت ناخن شیراز" href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2.html">بهترین مراکز کاشت ناخن شیراز</a></p> <p>مرکز کـاشت ناخن</p> <h2>خدمات ناخن</h2> <h2>بهترین مرکز کاشت ناخن</h2> <p>[c<img class="wp-image-777" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="مرکز کـاشت ناخن" src="http://www.nailsartist.ir/wp-content/uploads/2018/04/nailscenter-300x235.jpg" alt="مرکز کـاشت ناخن , بهترین مرکز کاشت ناخن" width="472" height="371" /> مرکز کاشت ناخن[/cap</p> <h2>مرکز کاشت ناخن</h2> <p>مرکز کاشت ناخن در اصطلاح خارجی nailcenter  یک مکان اختصاصی برای انجام کلیه خدمات ناخن .</p> <p>خدمات ناخن از مانیکور و پدیکور گرفته تا بکارگیری پیچیده ترین کاشت ها و تکنیکهای طراحی ناخن .</p> <p>مراکز تخصصی کاشت ناخن در ایران به این معنی خیلی کم وجود دارند.<br />یعنی مراکزی که فقط در آن بطور تخصصی خدمات ناخن انجام می شود و خدمات دیگر آرایشی انجام نمی شود.</p> <p> </p> <h2>بهترین مرکز کـاشت ناخن :</h2> <p>بهترین مرکز خدمات ناخن را می شود از دو جهت بهترین نامید . اگر هر یک از این فاکتور ها ناقص باشند و یا ناکار آمد ان مرکز دیگر بهترین نخواهد بود</p> <p>فاکتور اول : تجهیزات سخت افزاری مدرن و بروز و شیک . از نما و دکوراسیون شیک یک مرکز ناخن گرفته با سیستم گرمایش و سرمایش مناسب تا وسایل کار بردی  خدمات ناخن ، مانند سوهان برقی و ....</p> <p>فاکتور دوم : وجود ناخنکاران حرفه ای در مرکز . ناخنکارانی که مهارت کامل در کار خود دارند و روز به روز با خلاقیت و ایده های خود ، مشتری های بیشتری را به سمت مرکز کاشت ناخن جلب می کنند.</p> <p> </p> <p>حالا اگر  شما وارد مرکزی در زمستان شوید که سیستم گرمایشی مناسبی نداشته باشد بالطبع هر چقدر ناخنکار حرفه ای هم باشد سرما  ممکن است برکیفیت کارش تاثیر منفی بگذارد و یا برعکس . شما ممکن است به مرکز کاشت ناخنی با دکوراسیون شیک بروید که ناخنکار آن در لول پایینتری باشد بالطبع زیاد برایتان خوشایند نخواهد بود و دیگر به آن مرکز نخواهید رفت.</p> <p> </p> <h2>بهترین مراکز کاشت ناخن :</h2> <p>برای آشنایی با بهترین مراکز کاشت ناخن در تهران ، شیراز ، اصفهان ، مشهد ، کرج و ... می توانید از لینکهای زیر کمک بگیرید.</p> <p><a title="بهترین مراکز کاشت ناخن تهران" href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.html">بهترین مراکز کاشت ناخن تهران</a></p> <p><a href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%DA%A9%D8%B1%D8%AC.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">بهترین مراکز کاشت ناخن کرج</a></p> <p><a title="بهترین مراکز کاشت ناخن اصفهان" href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86.html">بهترین مراکز کاشت ناخن اصفهان</a></p> <p><a title="بهترین مراکز کاشت ناخن مشهد" href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF.html">بهترین مراکز کاشت ناخن مشهد</a></p> <p><a title="بهترین مراکز کاشت ناخن شیراز" href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2.html">بهترین مراکز کاشت ناخن شیراز</a></p> تاپ کات 2018-02-21T11:38:00+00:00 2018-02-21T11:38:00+00:00 http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-publisher/187-top-coat.html آموزش کاشت ناخن admin [AT] artnails [DOT] ir <p>تاپ کات</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="تاب کات ناخن ، تاپ کات" src="https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/bd4a451467376079d4884f77d952f514/5B1B703D/t51.2885-15/e35/28156864_1829785027054153_399377833350135808_n.jpg" alt="تاب کات ناخن ، تاپ کات" width="450" height="450" /></p> <p>تاپ کاتها موادی هستند که در ارایه خدمات <a title="کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html">کاشت ناخن</a> در بهترین مراکز کاشت ناخن کاربرد فراوانی دارند </p> <p>اما متاسفانه بسیاری از ناخنکارانی که آموزش اصولی ندیدند اصلا در این زمینه اطلاعاتی ندارند </p> <p>و یا اطلاعاتشون کاملا اشتباه است.</p> <p>در امر کاشت ناخن ، جایگزینی مواد و عدم اطلاعات کافی باعث بروز صدماتی به ناخنها می شود .</p> <p>در این بخش اشاره ای به انواع تاپ کاوت ها خواهم کرد :</p> <h2>تاپ کت ها دونوع هست <br />تاپ کت های اترای(مثل لاک در هوای آزاد خشک میشن واصولا برای روی لاک ها استفاده میشن)<br />یوی تاپ کات ها یا uvالترای ها<br />که حتما باید با دستگاه خشک کن ازشون استفاده کنیم(uvیا lid)که بسته به شرکت سازندشون متفاوتن</h2> <p>وعده ایی هم درuvهم lid وعده ایی هم فقط در یکی از اینها خشک میشن<br /> تاپ کت ژلها دو دسته ان <br />یا ریموبل هستن وسوکاف میشن یعنی با استون ریمو میشن تاپ کت<br />عده ایی از تاپ کت ها هم فقط با تراشیدن(سرسوهان برقی) ریمو میشن <br />تاپ کت ها یا تک کلیس هستن یعنی لایه چسبناک ندارن بعد از خشک شدن با دستگاه نیاز به کلینزر ندارند برای فیکس شدن<br />عده ای از تاپ کت هاتک کلیر هستن یعنی لایه ی چسبناک دارن بعد از خشک شدن باید ازکلینزر برای فیکس کردنشون استفاده کنیم <br />(تاپ شاین.تاپ کت.پریموم ژل.گلیزنگو.گریسانگلس.ست سیلر همش یکیه.uvسیلر)</p> <p>همشون یکی ان فقط اسمهای تجاریشون وتایم خشک شدن و نحوه ی خشک شدنشون متفاوته</p> <h3>فرق تاپ ژل با تاپ شاین چیه؟<br />?تاپ شاین . تاپ ژل. ژلuv.همش یکیه فرقی ندارن</h3> <p>فرق بیس کوت و تاپ کوت هم چیه؟<br />?بیس کت از اسمش پیداست که میگه بیس. همیشه برای زیر کار میزنیم یعنی مرحله ی اول استفاده میشن وبعد هم از دستگاه خشک کن برای خشک کردنشون استفاده کنیم <br />مثلا برای کار ژل پولیش ناخن طبیعی از بیس کت ابتدا استفاده میکنیم</p> <p>?دوستان وقتی دست مشتری زخم میشه من با الکل طبی ضد عفونی میکنم .<br />ایا شما روش دیگه ای برای ضدعفونی و بند اومدن خون اطلاع دارین؟<br />?با پد الکلی ضدعفونی کنید اگر ابزارچوبیتون(سوهان بافر و پولیش)آغشته به خون شدن باید دور بندازید و برای مشتری بعدی ازشون استفاده نکنید اگر وصایل فلزیتون به خون آغشته شدن بامحلول دکونکس یاالکل 70%(ابزار را غوطه ور درالکل)ویا چراغ الکی ضدعفونی کنید<br />اگر خون خیلی زیاد از حد باشد باید ازقطره های انعقاد خون که از داروخانه تهیه میکنید استفاده کنید</p> <h2>تاپ کات</h2> <p>تاپ کات</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="تاب کات ناخن ، تاپ کات" src="https://scontent-frx5-1.cdninstagram.com/vp/bd4a451467376079d4884f77d952f514/5B1B703D/t51.2885-15/e35/28156864_1829785027054153_399377833350135808_n.jpg" alt="تاب کات ناخن ، تاپ کات" width="450" height="450" /></p> <p>تاپ کاتها موادی هستند که در ارایه خدمات <a title="کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html">کاشت ناخن</a> در بهترین مراکز کاشت ناخن کاربرد فراوانی دارند </p> <p>اما متاسفانه بسیاری از ناخنکارانی که آموزش اصولی ندیدند اصلا در این زمینه اطلاعاتی ندارند </p> <p>و یا اطلاعاتشون کاملا اشتباه است.</p> <p>در امر کاشت ناخن ، جایگزینی مواد و عدم اطلاعات کافی باعث بروز صدماتی به ناخنها می شود .</p> <p>در این بخش اشاره ای به انواع تاپ کاوت ها خواهم کرد :</p> <h2>تاپ کت ها دونوع هست <br />تاپ کت های اترای(مثل لاک در هوای آزاد خشک میشن واصولا برای روی لاک ها استفاده میشن)<br />یوی تاپ کات ها یا uvالترای ها<br />که حتما باید با دستگاه خشک کن ازشون استفاده کنیم(uvیا lid)که بسته به شرکت سازندشون متفاوتن</h2> <p>وعده ایی هم درuvهم lid وعده ایی هم فقط در یکی از اینها خشک میشن<br /> تاپ کت ژلها دو دسته ان <br />یا ریموبل هستن وسوکاف میشن یعنی با استون ریمو میشن تاپ کت<br />عده ایی از تاپ کت ها هم فقط با تراشیدن(سرسوهان برقی) ریمو میشن <br />تاپ کت ها یا تک کلیس هستن یعنی لایه چسبناک ندارن بعد از خشک شدن با دستگاه نیاز به کلینزر ندارند برای فیکس شدن<br />عده ای از تاپ کت هاتک کلیر هستن یعنی لایه ی چسبناک دارن بعد از خشک شدن باید ازکلینزر برای فیکس کردنشون استفاده کنیم <br />(تاپ شاین.تاپ کت.پریموم ژل.گلیزنگو.گریسانگلس.ست سیلر همش یکیه.uvسیلر)</p> <p>همشون یکی ان فقط اسمهای تجاریشون وتایم خشک شدن و نحوه ی خشک شدنشون متفاوته</p> <h3>فرق تاپ ژل با تاپ شاین چیه؟<br />?تاپ شاین . تاپ ژل. ژلuv.همش یکیه فرقی ندارن</h3> <p>فرق بیس کوت و تاپ کوت هم چیه؟<br />?بیس کت از اسمش پیداست که میگه بیس. همیشه برای زیر کار میزنیم یعنی مرحله ی اول استفاده میشن وبعد هم از دستگاه خشک کن برای خشک کردنشون استفاده کنیم <br />مثلا برای کار ژل پولیش ناخن طبیعی از بیس کت ابتدا استفاده میکنیم</p> <p>?دوستان وقتی دست مشتری زخم میشه من با الکل طبی ضد عفونی میکنم .<br />ایا شما روش دیگه ای برای ضدعفونی و بند اومدن خون اطلاع دارین؟<br />?با پد الکلی ضدعفونی کنید اگر ابزارچوبیتون(سوهان بافر و پولیش)آغشته به خون شدن باید دور بندازید و برای مشتری بعدی ازشون استفاده نکنید اگر وصایل فلزیتون به خون آغشته شدن بامحلول دکونکس یاالکل 70%(ابزار را غوطه ور درالکل)ویا چراغ الکی ضدعفونی کنید<br />اگر خون خیلی زیاد از حد باشد باید ازقطره های انعقاد خون که از داروخانه تهیه میکنید استفاده کنید</p> <h2>تاپ کات</h2> کاشت ناخن 2017 2018-01-23T11:37:52+00:00 2018-01-23T11:37:52+00:00 http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-publisher/186-186.html آموزش کاشت ناخن admin [AT] artnails [DOT] ir <p><img src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/e8d93450d69088cb32fd4f76428f94fa/5B03FBEC/t51.2885-15/e35/27894389_182453729030293_3352158950177898496_n.jpg" /></p><p>کاشت ناخن 2017</p> <h2>کاشت ناخن و دیزاینهای 2017</h2> <p>خیلی از خانمها دنبال جدیدیترین مدلهای ناخن هستند و در این باره بسیار تنوع طلب....</p> <p>امروز واستون یک تعداد از جدیدترین مدل کاشت ناخن و خدمات ناخن و همچنین آموزش کاشت ناخن براتون آماده کردم </p> <p>که واستون در این پست می زارم امیدوارم ازشون لذت ببرید.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" src="https://scontent-frt3-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/s1080x1080/e15/fr/19622967_287367791672062_3968459007370199040_n.jpg" alt="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" width="500" height="377" /></p> <h2>کاشت ناخن: لاک و ژل</h2> <p>این کاشت که در بالا مشاهد می کنید مربوط به به نظرم دیزاینه با لاک و شابلون </p> <hr /> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" src="https://scontent-frt3-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/s1080x1080/e15/fr/19623054_332970267134487_405005425918869504_n.jpg" alt="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" width="500" height="331" />از پودر استفاده شده یا لاک <br />اگه از پودر باشه کاشت درای ماربل یا کاشت ماربل میگن <br />اگه از پودر نباشه دیزاین ماربل میگن</p> <p>دوستان در این عکس مال ویدئو اموزشی استاد سوزی قصد آموزش نوعی دیزاین با پودر های تزئینی رنگی رو داره این دست از پودر مقداری شبیه به پودر شوگر هستند. </p> <p>درمرحله اول سوزی میگه که اگر این کارو روی ناخن اصلی انجام میدید حتما اول روشو ببس کت برای محافظت ناخنتون بزنید</p> <p>واسه دیدن ترجمه کامل این آموزش می تویند عضو گروه شارژی کاشت ناخن آرت نیلز شین ..... </p> <hr /> <p> ++<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" src="https://scontent-frt3-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/s1080x1080/e15/fr/19534103_654250308101753_7351944684500942848_n.jpg" alt="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" width="500" height="351" /><br />صورتیه کاشت ساده با فرمر <br />اون سمتی هم کاشت کریستالی با اکلیل میگن کاشت ترکی میگن فول گلس هم میگن<br />آموزش این کلیپ هم داخل کانال هست . می تونید فیلم آموزشو به رایگان از داخل کانال آرت نیلز مشاهده کنید.</p> <hr /> <p> <img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" src="https://scontent-frt3-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/s1080x1080/e15/fr/19623685_2002262509993429_2611994531544956928_n.jpg" alt="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" width="500" height="349" />این عکس مربوط به فیلم کاشتے که  روے ناخن خیلے  کوتاه صورت میگیرد ?.دوستانعزیز سوزے ۲ نمونه ناخن پلاستیکے داره که یکے صدف داراے سر آزاد بلند است.و دیگرے کاملا کوتاه است،درواقع کاشت روے ناخنے که هیچ سر آزادے نداره بسیار سخته و نوع قرار دادن فرمر زیر ان بسیار مهمه. </p> <p>واسه دسدنش با ترجمه می تونید عضو گروه شارژی کاشت ناخن آرت نیلز شین....</p> <hr /> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" src="https://scontent-frt3-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/s1080x1080/e15/fr/19534012_281213845675980_6771647396825792512_n.jpg" alt="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" width="500" />ڪ نمونه دیزاین ناخن دیگه  از سوزے دوستداشتنے .دراین فیلم سوزے قصد کشیدن گل روے ناخن با مداد رنگے حلال در آب رو داره</p> <p>واسه دیدن فیلم و ترجمه این فیلم آموزشی هم می تونید عضو گروه شارژی شین...</p> <hr /> <p>امیدوارم از این مدلهای جدید خدمات ناخن لذت برده باشید.</p> <p>در آینده مدلهای بیشتر و بروزتری زو براتون معرفی می کنیم.</p> <h2>کاشت ناخن 2017</h2> <h3>مرکز آموزش کاشت ناخن آرت نیلز پیشرو در ارایه خدمات کاشت ناخن در تهران - کرج - اصفهان - شیراز</h3> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="کاشت ناخن 2017" src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/e65bd339119b80ddf3b9f24451500858/5B1DC4BE/t51.2885-15/e35/28153581_188582841902470_7769644006522224640_n.jpg" alt="کاشت ناخن روسی 2017" width="450" height="450" /></p> <p>کاشت بالا کاشت ناخن به روشی روسی است که مخصوص سال 2017 می باشد.</p> <p> </p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/d2d1d01e97e07b743750161a435908ef/5B2929FC/t51.2885-15/e35/27879337_2034005670187383_1314587312033628160_n.jpg" alt="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" width="450" height="500" /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/548723388ccb31d7d9dd785f73986b1e/5B156990/t51.2885-15/e35/27880756_419076715213659_6424000584835137536_n.jpg" alt="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" width="450" height="450" />#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design</p> <ul class="mostread"> <li> <a href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/13-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/31-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%B1.html">دانلود فیلم آموزش کاشت ناخن با فرمر</a></li> <li> <a href="http://www.artnails.ir/25-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C/92-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%98%D9%84-%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B3%DB%8C-2016.html">طراحی کاشت ناخن با ژل آدامسی 2016</a></li> <li> <a href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/39-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-sk.html">کاشت ناخن به روش sk</a></li> <li> <a href="http://www.artnails.ir/25-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C/96-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3.html">آموزش تصویری کاشت ناخن استیند گلاس</a></li> <li> <a href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html">به سایت آموزش کاشت ناخن خوش آمدید</a></li> </ul> <p><img src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/e8d93450d69088cb32fd4f76428f94fa/5B03FBEC/t51.2885-15/e35/27894389_182453729030293_3352158950177898496_n.jpg" /></p><p>کاشت ناخن 2017</p> <h2>کاشت ناخن و دیزاینهای 2017</h2> <p>خیلی از خانمها دنبال جدیدیترین مدلهای ناخن هستند و در این باره بسیار تنوع طلب....</p> <p>امروز واستون یک تعداد از جدیدترین مدل کاشت ناخن و خدمات ناخن و همچنین آموزش کاشت ناخن براتون آماده کردم </p> <p>که واستون در این پست می زارم امیدوارم ازشون لذت ببرید.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" src="https://scontent-frt3-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/s1080x1080/e15/fr/19622967_287367791672062_3968459007370199040_n.jpg" alt="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" width="500" height="377" /></p> <h2>کاشت ناخن: لاک و ژل</h2> <p>این کاشت که در بالا مشاهد می کنید مربوط به به نظرم دیزاینه با لاک و شابلون </p> <hr /> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" src="https://scontent-frt3-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/s1080x1080/e15/fr/19623054_332970267134487_405005425918869504_n.jpg" alt="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" width="500" height="331" />از پودر استفاده شده یا لاک <br />اگه از پودر باشه کاشت درای ماربل یا کاشت ماربل میگن <br />اگه از پودر نباشه دیزاین ماربل میگن</p> <p>دوستان در این عکس مال ویدئو اموزشی استاد سوزی قصد آموزش نوعی دیزاین با پودر های تزئینی رنگی رو داره این دست از پودر مقداری شبیه به پودر شوگر هستند. </p> <p>درمرحله اول سوزی میگه که اگر این کارو روی ناخن اصلی انجام میدید حتما اول روشو ببس کت برای محافظت ناخنتون بزنید</p> <p>واسه دیدن ترجمه کامل این آموزش می تویند عضو گروه شارژی کاشت ناخن آرت نیلز شین ..... </p> <hr /> <p> ++<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" src="https://scontent-frt3-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/s1080x1080/e15/fr/19534103_654250308101753_7351944684500942848_n.jpg" alt="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" width="500" height="351" /><br />صورتیه کاشت ساده با فرمر <br />اون سمتی هم کاشت کریستالی با اکلیل میگن کاشت ترکی میگن فول گلس هم میگن<br />آموزش این کلیپ هم داخل کانال هست . می تونید فیلم آموزشو به رایگان از داخل کانال آرت نیلز مشاهده کنید.</p> <hr /> <p> <img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" src="https://scontent-frt3-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/s1080x1080/e15/fr/19623685_2002262509993429_2611994531544956928_n.jpg" alt="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" width="500" height="349" />این عکس مربوط به فیلم کاشتے که  روے ناخن خیلے  کوتاه صورت میگیرد ?.دوستانعزیز سوزے ۲ نمونه ناخن پلاستیکے داره که یکے صدف داراے سر آزاد بلند است.و دیگرے کاملا کوتاه است،درواقع کاشت روے ناخنے که هیچ سر آزادے نداره بسیار سخته و نوع قرار دادن فرمر زیر ان بسیار مهمه. </p> <p>واسه دسدنش با ترجمه می تونید عضو گروه شارژی کاشت ناخن آرت نیلز شین....</p> <hr /> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" src="https://scontent-frt3-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/s1080x1080/e15/fr/19534012_281213845675980_6771647396825792512_n.jpg" alt="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" width="500" />ڪ نمونه دیزاین ناخن دیگه  از سوزے دوستداشتنے .دراین فیلم سوزے قصد کشیدن گل روے ناخن با مداد رنگے حلال در آب رو داره</p> <p>واسه دیدن فیلم و ترجمه این فیلم آموزشی هم می تونید عضو گروه شارژی شین...</p> <hr /> <p>امیدوارم از این مدلهای جدید خدمات ناخن لذت برده باشید.</p> <p>در آینده مدلهای بیشتر و بروزتری زو براتون معرفی می کنیم.</p> <h2>کاشت ناخن 2017</h2> <h3>مرکز آموزش کاشت ناخن آرت نیلز پیشرو در ارایه خدمات کاشت ناخن در تهران - کرج - اصفهان - شیراز</h3> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="کاشت ناخن 2017" src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/e65bd339119b80ddf3b9f24451500858/5B1DC4BE/t51.2885-15/e35/28153581_188582841902470_7769644006522224640_n.jpg" alt="کاشت ناخن روسی 2017" width="450" height="450" /></p> <p>کاشت بالا کاشت ناخن به روشی روسی است که مخصوص سال 2017 می باشد.</p> <p> </p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/d2d1d01e97e07b743750161a435908ef/5B2929FC/t51.2885-15/e35/27879337_2034005670187383_1314587312033628160_n.jpg" alt="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" width="450" height="500" /><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/548723388ccb31d7d9dd785f73986b1e/5B156990/t51.2885-15/e35/27880756_419076715213659_6424000584835137536_n.jpg" alt="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" width="450" height="450" />#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design</p> <ul class="mostread"> <li> <a href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/13-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/31-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%B1.html">دانلود فیلم آموزش کاشت ناخن با فرمر</a></li> <li> <a href="http://www.artnails.ir/25-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C/92-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%DA%98%D9%84-%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B3%DB%8C-2016.html">طراحی کاشت ناخن با ژل آدامسی 2016</a></li> <li> <a href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/39-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-sk.html">کاشت ناخن به روش sk</a></li> <li> <a href="http://www.artnails.ir/25-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C/96-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86%D8%AF-%DA%AF%D9%84%D8%A7%D8%B3.html">آموزش تصویری کاشت ناخن استیند گلاس</a></li> <li> <a href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html">به سایت آموزش کاشت ناخن خوش آمدید</a></li> </ul> مدل ناخن 2017 / عکس ناخن 2018-01-23T11:39:26+00:00 2018-01-23T11:39:26+00:00 http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-publisher/192-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-2017-%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html آموزش کاشت ناخن admin [AT] artnails [DOT] ir <p>مدل ناخن 2017 / عکس ناخن</p> <p>دیزاینی پر تنوع<a title=" کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html"> کاشت ناخن</a> هر ساله با هزاران مدل ناخن روبروست .</p> <p><a title="خدمات ناخن در تهران" href="http://www.artnails.ir/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%88-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html">خدمات ناخن در تهران</a> و شهرهای دیگر ایران نیز هر ساله با دیزاینهای شیکتر و خاص تر مواجه است.</p> <p>بنا بر درخواست ناخنکاران حرفه ای عزیز ، از این پس مدل های ناخنی را به عنوان دیزاینهای خوب ، معرفی می کنیم تا سایر ناخنکاران عزیز بتوانند ایده بگیرند و در کارهایشان الگو برداری کنند.</p> <p>انتخاب<strong> بهترین مدل 2017 ناخن</strong> از بین این همه دیزاین ها و کاشتهای ناخنکاران بزرگ دنیا کار بسیار مشکلی است.</p> <p>در این پست شما می توانید گلچینی از این دیزاینهای متفاوت ناخن را مشاهده کنید....</p> <p>دیزاینهای ساده و شیک تا دیزاینهای رنگی رنگی ...</p> <p>در زیر هر عکس نوع دیزاین و طراحیش نوشته شده که می تونید ازش بهره بگیرید.</p> <p>تمام فیلم این عکسهای کاشت ناخن در کانال تلگرام آرت نیلز موجود است که می تونید از داخل کانال مشاهده کنید.</p> <p>مدل ناخن 2017 / عکس ناخن</p> <p>دیزاینی پر تنوع<a title=" کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html"> کاشت ناخن</a> هر ساله با هزاران مدل ناخن روبروست .</p> <p><a title="خدمات ناخن در تهران" href="http://www.artnails.ir/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%88-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7/%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html">خدمات ناخن در تهران</a> و شهرهای دیگر ایران نیز هر ساله با دیزاینهای شیکتر و خاص تر مواجه است.</p> <p>بنا بر درخواست ناخنکاران حرفه ای عزیز ، از این پس مدل های ناخنی را به عنوان دیزاینهای خوب ، معرفی می کنیم تا سایر ناخنکاران عزیز بتوانند ایده بگیرند و در کارهایشان الگو برداری کنند.</p> <p>انتخاب<strong> بهترین مدل 2017 ناخن</strong> از بین این همه دیزاین ها و کاشتهای ناخنکاران بزرگ دنیا کار بسیار مشکلی است.</p> <p>در این پست شما می توانید گلچینی از این دیزاینهای متفاوت ناخن را مشاهده کنید....</p> <p>دیزاینهای ساده و شیک تا دیزاینهای رنگی رنگی ...</p> <p>در زیر هر عکس نوع دیزاین و طراحیش نوشته شده که می تونید ازش بهره بگیرید.</p> <p>تمام فیلم این عکسهای کاشت ناخن در کانال تلگرام آرت نیلز موجود است که می تونید از داخل کانال مشاهده کنید.</p> بهترین مرکز کاشت ناخن تهران 2018-01-10T18:15:38+00:00 2018-01-10T18:15:38+00:00 http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-publisher/183-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.html آموزش کاشت ناخن admin [AT] artnails [DOT] ir <p>بهترین مرکز کاشت ناخن تهران</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="بهترین مرکز کاشت ناخن تهران ، مرکز کاشت ناخن" src="https://drive.google.com/uc?id=1TBasSw795hkgiLCO5xQSOARudBsa-6FN" alt="بهترین مرکز کاشت ناخن تهران" width="654" height="408" /></p> <p>با گسترش خدمات ناخن در تهران ، مرکز های زیادی هم در سالنهای زیبایی ایجاد شده اند که </p> <p>بصورت کاملا تخصصی و حرفه ای و با داشتن ناخنکاران حرفه ای به ارایه خدمات ناخن می پردازند.</p> <h2><a title="بهترین مرکز کاشت ناخن تهران" href="http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/183-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.html" rel="alternate">بهترین مرکز کاشت ناخن تهران</a> کدام است؟</h2> <p>برای بهترین بودن همیشه فاکتور بهترینها را باید به همراه داشت .</p> <p><strong>بهترین مرکز کاشت ناخن</strong> شامل بهترین ناخنکار ، بهترین مواد به کار گرفته شده با ارایه بهترین خدمات ممکن است.<br /><br /></p> <p>کمتر مرکزی در<strong> تهران</strong> هست که همه اینها را باهم داشته باشد.</p> <p>ممکن است فردی در حرفه ای ناخنکاری باشد که در انجام کار خود بهترین باشد اما اخلاق و برخورد مناسبی نداشته باشد،</p> <p>با وجود این شما حتی <strong>بهترین ناخنکار تهران</strong>  و جهان هم باشد حاضر نیستید برای بار دوم پیش او مراجعه کنید.</p> <p>پس بهترین ها همانها هستند که شما همیشه برای کار به آنها مراجعه می کنید.</p> <p>البته ما در این سایت مراکز خوب در شهرهای مختلف سعی می کنیم معرفی کنیم.</p> <p>البته نظرات و پیشنهادات شما در این امر موثر است .</p> <p>اگر مشاهده شود که فیبدبکهای منفی بعد از معرفی یک سالن بیشتر شود آن سالن از لیست معرفی ما حذف خواهد شد.</p> <p>همه دوست دارند در کارشان بهترین باشند و این در مرکز کاشت ناخن میسر نمی شود مگر با همدلی همه کارکنان .</p> <p>اگر ناخنکاری ادعا کند که همه چیز را بلد است و دیگر نیازی به یاد گیری نیست به اصطلاح جلو پیشرفت خود را گرفته است .</p> <p>همیشه بهترین ها ، از همه فرصتها برای یادگیری بیشتر و بهتر استفاده می کنند.</p> <p>یک <a title="ناخنکار حرفه ای " href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/158-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-2.html" rel="alternate">ناخنکار حرفه ای </a>، دایما در حال اپدیت کردن هنر و مهارت خود می باشد.</p> <p>مرکز کاشت ناخن ما دارای کانال تلگرامی است که فیلمهای بروز آموزشی در آن گذاشته می شود ، پس برای </p> <p>بهترین شدن می توانید همه این فیلمها را ببینید .</p> <p>دیدن این فیلمهای اموزشی می توانید ایده خوبی برای شما به کارتان بدهد .</p> <h3><strong>مرکز کاشت ناخن تهران</strong> با ارایه بهترین خدمات آرایشی آموزشی ناخن در خدمت شما عزیزان می باشد.</h3> <p>بهترین مرکز کاشت ناخن تهران</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="بهترین مرکز کاشت ناخن تهران ، مرکز کاشت ناخن" src="https://drive.google.com/uc?id=1TBasSw795hkgiLCO5xQSOARudBsa-6FN" alt="بهترین مرکز کاشت ناخن تهران" width="654" height="408" /></p> <p>با گسترش خدمات ناخن در تهران ، مرکز های زیادی هم در سالنهای زیبایی ایجاد شده اند که </p> <p>بصورت کاملا تخصصی و حرفه ای و با داشتن ناخنکاران حرفه ای به ارایه خدمات ناخن می پردازند.</p> <h2><a title="بهترین مرکز کاشت ناخن تهران" href="http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/183-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86.html" rel="alternate">بهترین مرکز کاشت ناخن تهران</a> کدام است؟</h2> <p>برای بهترین بودن همیشه فاکتور بهترینها را باید به همراه داشت .</p> <p><strong>بهترین مرکز کاشت ناخن</strong> شامل بهترین ناخنکار ، بهترین مواد به کار گرفته شده با ارایه بهترین خدمات ممکن است.<br /><br /></p> <p>کمتر مرکزی در<strong> تهران</strong> هست که همه اینها را باهم داشته باشد.</p> <p>ممکن است فردی در حرفه ای ناخنکاری باشد که در انجام کار خود بهترین باشد اما اخلاق و برخورد مناسبی نداشته باشد،</p> <p>با وجود این شما حتی <strong>بهترین ناخنکار تهران</strong>  و جهان هم باشد حاضر نیستید برای بار دوم پیش او مراجعه کنید.</p> <p>پس بهترین ها همانها هستند که شما همیشه برای کار به آنها مراجعه می کنید.</p> <p>البته ما در این سایت مراکز خوب در شهرهای مختلف سعی می کنیم معرفی کنیم.</p> <p>البته نظرات و پیشنهادات شما در این امر موثر است .</p> <p>اگر مشاهده شود که فیبدبکهای منفی بعد از معرفی یک سالن بیشتر شود آن سالن از لیست معرفی ما حذف خواهد شد.</p> <p>همه دوست دارند در کارشان بهترین باشند و این در مرکز کاشت ناخن میسر نمی شود مگر با همدلی همه کارکنان .</p> <p>اگر ناخنکاری ادعا کند که همه چیز را بلد است و دیگر نیازی به یاد گیری نیست به اصطلاح جلو پیشرفت خود را گرفته است .</p> <p>همیشه بهترین ها ، از همه فرصتها برای یادگیری بیشتر و بهتر استفاده می کنند.</p> <p>یک <a title="ناخنکار حرفه ای " href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/158-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%BA%D9%84-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-2.html" rel="alternate">ناخنکار حرفه ای </a>، دایما در حال اپدیت کردن هنر و مهارت خود می باشد.</p> <p>مرکز کاشت ناخن ما دارای کانال تلگرامی است که فیلمهای بروز آموزشی در آن گذاشته می شود ، پس برای </p> <p>بهترین شدن می توانید همه این فیلمها را ببینید .</p> <p>دیدن این فیلمهای اموزشی می توانید ایده خوبی برای شما به کارتان بدهد .</p> <h3><strong>مرکز کاشت ناخن تهران</strong> با ارایه بهترین خدمات آرایشی آموزشی ناخن در خدمت شما عزیزان می باشد.</h3> کاشت ناخن و دیزاینهای 2017 2017-07-15T05:43:32+00:00 2017-07-15T05:43:32+00:00 http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-publisher/147-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D9%88-%D8%AF%DB%8C%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-2017.html آموزش کاشت ناخن admin [AT] artnails [DOT] ir <p><img src="https://scontent-sof1-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/s1080x1080/e15/fr/19622967_287367791672062_3968459007370199040_n.jpg" /></p><p>کاشت ناخن و دیزاینهای 2017</p> <p>خیلی از خانمها دنبال جدیدیترین مدلهای ناخن هستند و در این باره بسیار تنوع طلب....</p> <p>امروز واستون یک تعداد از جدیدترین مدل کاشت ناخن و خدمات ناخن و همچنین آموزش کاشت ناخن براتون آماده کردم </p> <p>که واستون در این پست می زارم امیدوارم ازشون لذت ببرید.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" src="https://scontent-frt3-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/s1080x1080/e15/fr/19622967_287367791672062_3968459007370199040_n.jpg" alt="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" width="500" height="377" /></p> <h2>کاشت ناخن: لاک و ژل</h2> <p>این کاشت که در بالا مشاهد می کنید مربوط به به نظرم دیزاینه با لاک و شابلون </p> <hr /> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" src="https://scontent-frt3-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/s1080x1080/e15/fr/19623054_332970267134487_405005425918869504_n.jpg" alt="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" width="500" height="331" />از پودر استفاده شده یا لاک <br />اگه از پودر باشه کاشت درای ماربل یا کاشت ماربل میگن <br />اگه از پودر نباشه دیزاین ماربل میگن</p> <p>دوستان در این عکس مال ویدئو اموزشی استاد سوزی قصد آموزش نوعی دیزاین با پودر های تزئینی رنگی رو داره این دست از پودر مقداری شبیه به پودر شوگر هستند. </p> <p>درمرحله اول سوزی میگه که اگر این کارو روی ناخن اصلی انجام میدید حتما اول روشو ببس کت برای محافظت ناخنتون بزنید</p> <p>واسه دیدن ترجمه کامل این آموزش می تویند عضو گروه شارژی کاشت ناخن آرت نیلز شین ..... </p> <hr /> <p> ++<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" src="https://scontent-frt3-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/s1080x1080/e15/fr/19534103_654250308101753_7351944684500942848_n.jpg" alt="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" width="500" height="351" /><br />صورتیه کاشت ساده با فرمر <br />اون سمتی هم کاشت کریستالی با اکلیل میگن کاشت ترکی میگن فول گلس هم میگن<br />آموزش این کلیپ هم داخل کانال هست . می تونید فیلم آموزشو به رایگان از داخل کانال آرت نیلز مشاهده کنید.</p> <hr /> <p> <img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" src="https://scontent-frt3-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/s1080x1080/e15/fr/19623685_2002262509993429_2611994531544956928_n.jpg" alt="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" width="500" height="349" />این عکس مربوط به فیلم کاشتے که  روے ناخن خیلے  کوتاه صورت میگیرد ?.دوستانعزیز سوزے ۲ نمونه ناخن پلاستیکے داره که یکے صدف داراے سر آزاد بلند است.و دیگرے کاملا کوتاه است،درواقع کاشت روے ناخنے که هیچ سر آزادے نداره بسیار سخته و نوع قرار دادن فرمر زیر ان بسیار مهمه. </p> <p>واسه دسدنش با ترجمه می تونید عضو گروه شارژی کاشت ناخن آرت نیلز شین....</p> <hr /> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" src="https://scontent-frt3-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/s1080x1080/e15/fr/19534012_281213845675980_6771647396825792512_n.jpg" alt="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" width="500" />ڪ نمونه دیزاین ناخن دیگه  از سوزے دوستداشتنے .دراین فیلم سوزے قصد کشیدن گل روے ناخن با مداد رنگے حلال در آب رو داره</p> <p>واسه دیدن فیلم و ترجمه این فیلم آموزشی هم می تونید عضو گروه شارژی شین...</p> <hr /> <p>امیدوارم از این مدلهای جدید خدمات ناخن لذت برده باشید.</p> <p>در آینده مدلهای بیشتر و بروزتری زو براتون معرفی می کنیم.</p> <p>دوستانی هم که قصد عضویت در گروه شارژی جهت اموطش این فسلمهای دارن مطلب زیر رو مطاله کنید :</p> <h4>مزایای گروه شارژی <a title="کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html" rel="alternate">کاشت ناخن</a> آرت نیلز</h4> <h4>اگر سوالاتی در زمینه رفع اشکال دارید و می خواهید بطور صحیح و کامل جواب دریافت کنید حتما عضو گروه شارژی شوید تا از مزایای دیگر این گروه بهره مند شوید.<br />1- دسترسی به فیلمهای آموزشی استادان بزرگ دنیای کاشت ناخن نظیر سوزی - تونی لی - جما لامبرت و....<br />2-دسترسی به ترجمه تعدادی از فیلمهای آموزشی مندرج در گروه و کانال<br />3- درخواست فیلم آموزشی دلخواهتان = هر روز یک فیلم و کلیپ<br />4- تبادل با سایر ناخنکاران و اعضای دیگر گروه<br />5- درج سوال و جواب و مباحث آموزشی سوالات مطرح شده در گروه <br />6- شرکت در مسابقات طرح شده در گروه <br />برای عضویت یک ماه مبلغ بیست هزار تومان را از طریق لینک زیر پرداخت کنید :<br /><a href="https://zarinp.al/115947" rel="alternate">https://zarinp.al/115947</a></h4> <h4>درگاه پرداخت اینترنتی زرین‌پال<br />گذرگاه تراکنش‌های مالی امن</h4> <h3>مرکز آموزش کاشت ناخن آرت نیلز پیشرو در ارایه خدمات کاشت ناخن در تهران - کرج - اصفهان - شیراز</h3> <p><img src="https://scontent-sof1-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/s1080x1080/e15/fr/19622967_287367791672062_3968459007370199040_n.jpg" /></p><p>کاشت ناخن و دیزاینهای 2017</p> <p>خیلی از خانمها دنبال جدیدیترین مدلهای ناخن هستند و در این باره بسیار تنوع طلب....</p> <p>امروز واستون یک تعداد از جدیدترین مدل کاشت ناخن و خدمات ناخن و همچنین آموزش کاشت ناخن براتون آماده کردم </p> <p>که واستون در این پست می زارم امیدوارم ازشون لذت ببرید.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" src="https://scontent-frt3-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/s1080x1080/e15/fr/19622967_287367791672062_3968459007370199040_n.jpg" alt="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" width="500" height="377" /></p> <h2>کاشت ناخن: لاک و ژل</h2> <p>این کاشت که در بالا مشاهد می کنید مربوط به به نظرم دیزاینه با لاک و شابلون </p> <hr /> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" src="https://scontent-frt3-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/s1080x1080/e15/fr/19623054_332970267134487_405005425918869504_n.jpg" alt="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" width="500" height="331" />از پودر استفاده شده یا لاک <br />اگه از پودر باشه کاشت درای ماربل یا کاشت ماربل میگن <br />اگه از پودر نباشه دیزاین ماربل میگن</p> <p>دوستان در این عکس مال ویدئو اموزشی استاد سوزی قصد آموزش نوعی دیزاین با پودر های تزئینی رنگی رو داره این دست از پودر مقداری شبیه به پودر شوگر هستند. </p> <p>درمرحله اول سوزی میگه که اگر این کارو روی ناخن اصلی انجام میدید حتما اول روشو ببس کت برای محافظت ناخنتون بزنید</p> <p>واسه دیدن ترجمه کامل این آموزش می تویند عضو گروه شارژی کاشت ناخن آرت نیلز شین ..... </p> <hr /> <p> ++<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" src="https://scontent-frt3-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/s1080x1080/e15/fr/19534103_654250308101753_7351944684500942848_n.jpg" alt="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" width="500" height="351" /><br />صورتیه کاشت ساده با فرمر <br />اون سمتی هم کاشت کریستالی با اکلیل میگن کاشت ترکی میگن فول گلس هم میگن<br />آموزش این کلیپ هم داخل کانال هست . می تونید فیلم آموزشو به رایگان از داخل کانال آرت نیلز مشاهده کنید.</p> <hr /> <p> <img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" src="https://scontent-frt3-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/s1080x1080/e15/fr/19623685_2002262509993429_2611994531544956928_n.jpg" alt="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" width="500" height="349" />این عکس مربوط به فیلم کاشتے که  روے ناخن خیلے  کوتاه صورت میگیرد ?.دوستانعزیز سوزے ۲ نمونه ناخن پلاستیکے داره که یکے صدف داراے سر آزاد بلند است.و دیگرے کاملا کوتاه است،درواقع کاشت روے ناخنے که هیچ سر آزادے نداره بسیار سخته و نوع قرار دادن فرمر زیر ان بسیار مهمه. </p> <p>واسه دسدنش با ترجمه می تونید عضو گروه شارژی کاشت ناخن آرت نیلز شین....</p> <hr /> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" src="https://scontent-frt3-1.cdninstagram.com/t51.2885-15/s1080x1080/e15/fr/19534012_281213845675980_6771647396825792512_n.jpg" alt="#کاشت_ناخن #آموزش_کاشت_ناخن #خدمات_ناخن #آرایشگاه_کاشت_ناخن #مرکز_کاشت_ناخن #اموزش_کاشت_ناخن #آموزشگاه_کاشت_ناخن #بهترین_مرکز_کاشت_ناخن #ناخنکار #ناخنکار_حرفه_ای #ناخنکار_خوب #مرکز_کاشت_ناخن_تهران #nails #nailsart #nails_design" width="500" />ڪ نمونه دیزاین ناخن دیگه  از سوزے دوستداشتنے .دراین فیلم سوزے قصد کشیدن گل روے ناخن با مداد رنگے حلال در آب رو داره</p> <p>واسه دیدن فیلم و ترجمه این فیلم آموزشی هم می تونید عضو گروه شارژی شین...</p> <hr /> <p>امیدوارم از این مدلهای جدید خدمات ناخن لذت برده باشید.</p> <p>در آینده مدلهای بیشتر و بروزتری زو براتون معرفی می کنیم.</p> <p>دوستانی هم که قصد عضویت در گروه شارژی جهت اموطش این فسلمهای دارن مطلب زیر رو مطاله کنید :</p> <h4>مزایای گروه شارژی <a title="کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html" rel="alternate">کاشت ناخن</a> آرت نیلز</h4> <h4>اگر سوالاتی در زمینه رفع اشکال دارید و می خواهید بطور صحیح و کامل جواب دریافت کنید حتما عضو گروه شارژی شوید تا از مزایای دیگر این گروه بهره مند شوید.<br />1- دسترسی به فیلمهای آموزشی استادان بزرگ دنیای کاشت ناخن نظیر سوزی - تونی لی - جما لامبرت و....<br />2-دسترسی به ترجمه تعدادی از فیلمهای آموزشی مندرج در گروه و کانال<br />3- درخواست فیلم آموزشی دلخواهتان = هر روز یک فیلم و کلیپ<br />4- تبادل با سایر ناخنکاران و اعضای دیگر گروه<br />5- درج سوال و جواب و مباحث آموزشی سوالات مطرح شده در گروه <br />6- شرکت در مسابقات طرح شده در گروه <br />برای عضویت یک ماه مبلغ بیست هزار تومان را از طریق لینک زیر پرداخت کنید :<br /><a href="https://zarinp.al/115947" rel="alternate">https://zarinp.al/115947</a></h4> <h4>درگاه پرداخت اینترنتی زرین‌پال<br />گذرگاه تراکنش‌های مالی امن</h4> <h3>مرکز آموزش کاشت ناخن آرت نیلز پیشرو در ارایه خدمات کاشت ناخن در تهران - کرج - اصفهان - شیراز</h3> سخنی درباره قیمت و هزینه کاشت ناخن و آموزش کاشت ناخن در مراکز مختلف 2016-08-08T05:38:14+00:00 2016-08-08T05:38:14+00:00 http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-publisher/139-%D8%B3%D8%AE%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%88-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81.html آموزش کاشت ناخن admin [AT] artnails [DOT] ir <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">قیمت کاشت ناخن </span></p><h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">قیمت کاشت ناخن: سخنی درباره قیمت و هزینه کاشت ناخن و آموزش کاشت ناخن در مراکز مختلف</span></h2><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">درباره هزینه کاشت ناخن هم بگویم که امروزه هر کسی برای خودش و کارش یک قیمتی دارد و شما در هر منطقه ای بروید</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">قیمتهای متفاوتی را خواهید دید .</span><!--more--></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">همیشه اموزش خوب دادن قیمت بالا نیست . من خودم تجربه های زیادی داشته ام که پول خوب می گیرند اما نه کاشت خوبی</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">انجام می دهند نا اموزش درستی می دهند .</span></p><h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">البته همیشه به قیمتهای پایین هم شک باید کرد چون کار مناسب همسوست با هزینه مناسب.</span></h3><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">مطمئن باشید ما بهترین و مناسبترین هزینه را ارانه می دهیم شما فقط کیفیت را بخواهید.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="کاشت ناخن" src="http://artnails.ir/images/1.png" alt="قیمت کاشت ناخن " width="200" height="177" /></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"> </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">البته درباره هزینه <a title="آموزش کاشت ناخن" href="http://mnails.ir/" target="_blank">آموزش کاشت ناخن</a> هم امروزه قیمتهای مختلفی ارایه می شود.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">با توجه به گستردگی کاشت های امروزی ناخن ، هستند کسانی که با ۲۰۰ سیصد هزار تومان آموزش می دهند</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"> البته معمولا اینگونه افراد کل کاشتها را با این مبلغ آموزش نمی دهند بلکه چند نوع کاشت را اون هم نه بصورت آکادمیک و</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">کامل ...</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">از قدیم شنیده ایم که هر چقدر پول بدی آش خواهی خورد. البته این بدان معنا نیست که هر جا هزینه گران می گیرند کارشان</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">خوب است . </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">معمولا  آموزشگاههای آرایشگری زنانه  که زیر نظر سازمان فنی حرفه ای هستند قیمتهایشان در یک محدود قیمت می باشد.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">در کل هزینه قیمت آموزش <a title="کاشت ناخن" href="http://artnails.ir" target="_blank">کاشت ناخن</a> به نظر من در مرحله بعدی است مهم این است که وقتی آموزش می بینید بتوانید به</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">خوبی کار انجام دهید یعنی بعنوان ناخنکار از پیش استاد آموزش خود ، بیرون بروید. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">والبته درباره قیمت خدمات ناخن و کاشت ناخن هم همینطور است که مشتری هر چند هزینه مناسب هم بدهد راضی از پیش</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">ناخنکار برود بهتر است از هزینه پایین و کیفیت نامناسب .</span></p><h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium; background-color: #ffff99;">در مرکز کاشت ناخن تهران ، قیمتها فدای کیفیت نخواهند شد . شما  کیفیت را از ما بخواهید .</span></h3><p>تلفن تماس : 9127009256</p> {jcomments on} <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">قیمت کاشت ناخن </span></p><h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">قیمت کاشت ناخن: سخنی درباره قیمت و هزینه کاشت ناخن و آموزش کاشت ناخن در مراکز مختلف</span></h2><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">درباره هزینه کاشت ناخن هم بگویم که امروزه هر کسی برای خودش و کارش یک قیمتی دارد و شما در هر منطقه ای بروید</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">قیمتهای متفاوتی را خواهید دید .</span><!--more--></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">همیشه اموزش خوب دادن قیمت بالا نیست . من خودم تجربه های زیادی داشته ام که پول خوب می گیرند اما نه کاشت خوبی</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">انجام می دهند نا اموزش درستی می دهند .</span></p><h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">البته همیشه به قیمتهای پایین هم شک باید کرد چون کار مناسب همسوست با هزینه مناسب.</span></h3><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">مطمئن باشید ما بهترین و مناسبترین هزینه را ارانه می دهیم شما فقط کیفیت را بخواهید.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="کاشت ناخن" src="http://artnails.ir/images/1.png" alt="قیمت کاشت ناخن " width="200" height="177" /></span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"> </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">البته درباره هزینه <a title="آموزش کاشت ناخن" href="http://mnails.ir/" target="_blank">آموزش کاشت ناخن</a> هم امروزه قیمتهای مختلفی ارایه می شود.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">با توجه به گستردگی کاشت های امروزی ناخن ، هستند کسانی که با ۲۰۰ سیصد هزار تومان آموزش می دهند</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"> البته معمولا اینگونه افراد کل کاشتها را با این مبلغ آموزش نمی دهند بلکه چند نوع کاشت را اون هم نه بصورت آکادمیک و</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">کامل ...</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">از قدیم شنیده ایم که هر چقدر پول بدی آش خواهی خورد. البته این بدان معنا نیست که هر جا هزینه گران می گیرند کارشان</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">خوب است . </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">معمولا  آموزشگاههای آرایشگری زنانه  که زیر نظر سازمان فنی حرفه ای هستند قیمتهایشان در یک محدود قیمت می باشد.</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">در کل هزینه قیمت آموزش <a title="کاشت ناخن" href="http://artnails.ir" target="_blank">کاشت ناخن</a> به نظر من در مرحله بعدی است مهم این است که وقتی آموزش می بینید بتوانید به</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">خوبی کار انجام دهید یعنی بعنوان ناخنکار از پیش استاد آموزش خود ، بیرون بروید. </span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">والبته درباره قیمت خدمات ناخن و کاشت ناخن هم همینطور است که مشتری هر چند هزینه مناسب هم بدهد راضی از پیش</span></p><p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">ناخنکار برود بهتر است از هزینه پایین و کیفیت نامناسب .</span></p><h3 style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium; background-color: #ffff99;">در مرکز کاشت ناخن تهران ، قیمتها فدای کیفیت نخواهند شد . شما  کیفیت را از ما بخواهید .</span></h3><p>تلفن تماس : 9127009256</p> {jcomments on} تصاویری از جدیدیرین کاشت و طراحی ناخن 2016-07-14T10:46:27+00:00 2016-07-14T10:46:27+00:00 http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-publisher/135-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html آموزش کاشت ناخن admin [AT] artnails [DOT] ir <p>کاشت ناخن</p> <p>داشتن ناخنهایی مرتب و شیک و دلپسند برای هر بانویی لذتبخش می باشد . در این پست تصاویری از جدیدترین طراحی ناخن و کاشت ناخن را براتون می گذارم که امیدوارم خوشتون بیاد. البته دوستان و همکارانی هم که کار خدمات ناخن انجام می دهند می توانند از این طرحها الگو برداری کنند.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="کاشت ناخن ، آموزش کاشت ناخن ، طراحی ناخن ، خدمات ناخن، مرکز کاشت ناخن " src="https://scontent.cdninstagram.com/t51.2885-15/s640x640/sh0.08/e35/13687049_852962021501689_1476796969_n.jpg?ig_cache_key=MTI5MzAyODgxNzIyNDM5Mzg0MQ%3D%3D.2" alt="کاشت ناخن ، آموزش کاشت ناخن ، طراحی ناخن ، خدمات ناخن، مرکز کاشت ناخن " width="400" height="400" /></p> <h2>در این کاشت ناخن می شود به ذوق و خلاقیت ناخنکار پی برد که با استفاده از زمینه مشکی  طراحی خود را کامل کرده است .</h2> <p>کاشت ناخن</p> <p>داشتن ناخنهایی مرتب و شیک و دلپسند برای هر بانویی لذتبخش می باشد . در این پست تصاویری از جدیدترین طراحی ناخن و کاشت ناخن را براتون می گذارم که امیدوارم خوشتون بیاد. البته دوستان و همکارانی هم که کار خدمات ناخن انجام می دهند می توانند از این طرحها الگو برداری کنند.</p> <p><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="کاشت ناخن ، آموزش کاشت ناخن ، طراحی ناخن ، خدمات ناخن، مرکز کاشت ناخن " src="https://scontent.cdninstagram.com/t51.2885-15/s640x640/sh0.08/e35/13687049_852962021501689_1476796969_n.jpg?ig_cache_key=MTI5MzAyODgxNzIyNDM5Mzg0MQ%3D%3D.2" alt="کاشت ناخن ، آموزش کاشت ناخن ، طراحی ناخن ، خدمات ناخن، مرکز کاشت ناخن " width="400" height="400" /></p> <h2>در این کاشت ناخن می شود به ذوق و خلاقیت ناخنکار پی برد که با استفاده از زمینه مشکی  طراحی خود را کامل کرده است .</h2> طراحی و کاشت ناخن روسی 2016-06-22T10:06:46+00:00 2016-06-22T10:06:46+00:00 http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-publisher/130-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C.html آموزش کاشت ناخن admin [AT] artnails [DOT] ir <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">یک سری از طرحهای  و دیزاینهای ناخن که مال کشور روسیه هستش رو در زیر می تونید مشاهده کنید. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">کاشت ناخن در روسیه مثل سایر کشورهای دیگه مورد استقبال فراوانی هستش. البته در هر کشور سلایق مختلفی وجود دارد اما با دقت در دیزاینهای کاشت ناخن روسی بیشتر به جنبه طراحی ها ساده هنری می رسیم.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">امیدوارم از  مشاهده این دیزاینها و ناخنها کشور روسیه لذت ببرید.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="کاشت ناخن" src="https://igcdn-photos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t51.2885-15/e35/12599324_714726298669258_162565247_n.jpg?ig_cache_key=MTIzMDk2MzAxMzc0NzE5MDAwNg%3D%3D.2" alt="کاشت ناخن" width="464" height="400" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">استفاده از طیفهای مختلف بنفش و رسوندنش به سفیدی را در عکس بالا می تونید مشاهده کنید. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="طراحی ناخن" src="https://igcdn-photos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtp1/t51.2885-15/s750x750/sh0.08/e35/12530660_1533173786977894_547897153_n.jpg?ig_cache_key=MTIyNDg0Njk4NTQ2ODI5MTE4MA%3D%3D.2" alt="خدمات ناخن" width="400" height="363" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">در طرح و دیزاین کاشت ناخن بالا که مشاهده می کنید از طیف شکلاتی چرکین استفاده شده که یک طرح هنری زیبا با رنگ سفید در یکی از انگشتان هنرنمایی می کند و جلوه خاصی به این طرح ساده و شیک داده می شود. اصولا در طراحی ناخن رنگ سفید با طیفهای تیره رنگهای مختلف بسیار کاربرد دارد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="کاشت ناخن" src="https://igcdn-photos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtp1/t51.2885-15/e35/12935071_501483849976767_1595540208_n.jpg?ig_cache_key=MTIzNDg4Mzg0NTQ2ODk1NzYxMg%3D%3D.2" alt="خدمات ناخن" width="400" height="400" />انگشتهایی که گرد و غبار پیری گرفته اند و رنگهای انتخابی متناسب با آن که هماهنگی و هارمونی خاصی به آن داده . بخصوص ترکیب طلایی این طرح قدمت و آنتیک بودن را به رخ می کشد. یکی از نکات آموزشی این طرح ترکیب رنگهای فیروزه ای متمایل به آبی با رنگ طلایی است در بانوان مسن که در بالا مشاده می کنید.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">البته در سنهایی جوانی هم می شود از این رنگها در ست کردن با لباسهای مجلسی و کیف استفاده کرد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="آموزش کاشت ناخن" src="https://igcdn-photos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtp1/t51.2885-15/e35/13408871_1629888780662203_273229774_n.jpg?ig_cache_key=MTI2NjcwODczMjcwOTY3NzMyMA%3D%3D.2" alt="آموزش طراحی ناخن" width="400" height="400" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">از سفید تا طیفهای مختلف صورتی و رساندن آن به رنگ ارغوانی ملایم یا بنفش کم رنگ . ایده ای خوبیست برای طراحی روی دست دختران و بانوان جوان .</span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="آموزش کاشت ناخن" src="https://igcdn-photos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtf1/t51.2885-15/e35/13395039_1732919213632716_1288927340_n.jpg?ig_cache_key=MTI2NjcxMDAzNTI1MDc4NDU1Nw%3D%3D.2" alt="آموزش کاشت ناخن " width="400" height="411" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">در این عمس هنر خلاقیت یک <a title="ناخنکار حرفه ای" href="http://www.artnails.ir/component/search/?searchword=%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C&amp;searchphrase=all&amp;Itemid=206" target="_blank">ناخنکار حرفه ای</a> را می توانید مشاهده کنید استفاده از یک طرح آسان اما جالب و قابل توجه . همیشه در امر کاشت ناخن رنگها و دیزاین رنگها و نحوه هارمونی دادن رنگها نقش پر رنگی را در زیبایی و پایان کار بر عهده دارد که در کلاسهای آموزشی این نکات یاداوری می شود. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">امیدوارم که از این مطالب استفاده کرده باشید.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a title="مرکز کاشت ناخن" href="http://artnails.ir/" target="_blank">مرکز کاشت ناخن</a> تهران با ارایه بهترین مقالات خدمات و آموزشی کاشت و طراحی و دیزاین ناخن همراه همیشگی شماست. برای انجام خدمات ناخن با ما در تماس باشید. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">یک سری از طرحهای  و دیزاینهای ناخن که مال کشور روسیه هستش رو در زیر می تونید مشاهده کنید. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">کاشت ناخن در روسیه مثل سایر کشورهای دیگه مورد استقبال فراوانی هستش. البته در هر کشور سلایق مختلفی وجود دارد اما با دقت در دیزاینهای کاشت ناخن روسی بیشتر به جنبه طراحی ها ساده هنری می رسیم.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">امیدوارم از  مشاهده این دیزاینها و ناخنها کشور روسیه لذت ببرید.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="کاشت ناخن" src="https://igcdn-photos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t51.2885-15/e35/12599324_714726298669258_162565247_n.jpg?ig_cache_key=MTIzMDk2MzAxMzc0NzE5MDAwNg%3D%3D.2" alt="کاشت ناخن" width="464" height="400" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">استفاده از طیفهای مختلف بنفش و رسوندنش به سفیدی را در عکس بالا می تونید مشاهده کنید. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="طراحی ناخن" src="https://igcdn-photos-g-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtp1/t51.2885-15/s750x750/sh0.08/e35/12530660_1533173786977894_547897153_n.jpg?ig_cache_key=MTIyNDg0Njk4NTQ2ODI5MTE4MA%3D%3D.2" alt="خدمات ناخن" width="400" height="363" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">در طرح و دیزاین کاشت ناخن بالا که مشاهده می کنید از طیف شکلاتی چرکین استفاده شده که یک طرح هنری زیبا با رنگ سفید در یکی از انگشتان هنرنمایی می کند و جلوه خاصی به این طرح ساده و شیک داده می شود. اصولا در طراحی ناخن رنگ سفید با طیفهای تیره رنگهای مختلف بسیار کاربرد دارد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="کاشت ناخن" src="https://igcdn-photos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtp1/t51.2885-15/e35/12935071_501483849976767_1595540208_n.jpg?ig_cache_key=MTIzNDg4Mzg0NTQ2ODk1NzYxMg%3D%3D.2" alt="خدمات ناخن" width="400" height="400" />انگشتهایی که گرد و غبار پیری گرفته اند و رنگهای انتخابی متناسب با آن که هماهنگی و هارمونی خاصی به آن داده . بخصوص ترکیب طلایی این طرح قدمت و آنتیک بودن را به رخ می کشد. یکی از نکات آموزشی این طرح ترکیب رنگهای فیروزه ای متمایل به آبی با رنگ طلایی است در بانوان مسن که در بالا مشاده می کنید.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">البته در سنهایی جوانی هم می شود از این رنگها در ست کردن با لباسهای مجلسی و کیف استفاده کرد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="آموزش کاشت ناخن" src="https://igcdn-photos-d-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtp1/t51.2885-15/e35/13408871_1629888780662203_273229774_n.jpg?ig_cache_key=MTI2NjcwODczMjcwOTY3NzMyMA%3D%3D.2" alt="آموزش طراحی ناخن" width="400" height="400" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">از سفید تا طیفهای مختلف صورتی و رساندن آن به رنگ ارغوانی ملایم یا بنفش کم رنگ . ایده ای خوبیست برای طراحی روی دست دختران و بانوان جوان .</span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="آموزش کاشت ناخن" src="https://igcdn-photos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xtf1/t51.2885-15/e35/13395039_1732919213632716_1288927340_n.jpg?ig_cache_key=MTI2NjcxMDAzNTI1MDc4NDU1Nw%3D%3D.2" alt="آموزش کاشت ناخن " width="400" height="411" /></span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">در این عمس هنر خلاقیت یک <a title="ناخنکار حرفه ای" href="http://www.artnails.ir/component/search/?searchword=%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%20%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%A7%DB%8C&amp;searchphrase=all&amp;Itemid=206" target="_blank">ناخنکار حرفه ای</a> را می توانید مشاهده کنید استفاده از یک طرح آسان اما جالب و قابل توجه . همیشه در امر کاشت ناخن رنگها و دیزاین رنگها و نحوه هارمونی دادن رنگها نقش پر رنگی را در زیبایی و پایان کار بر عهده دارد که در کلاسهای آموزشی این نکات یاداوری می شود. </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">امیدوارم که از این مطالب استفاده کرده باشید.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"><a title="مرکز کاشت ناخن" href="http://artnails.ir/" target="_blank">مرکز کاشت ناخن</a> تهران با ارایه بهترین مقالات خدمات و آموزشی کاشت و طراحی و دیزاین ناخن همراه همیشگی شماست. برای انجام خدمات ناخن با ما در تماس باشید. </span></p> انواع آموزش کاشت ناخن 2016-05-20T02:16:29+00:00 2016-05-20T02:16:29+00:00 http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-publisher/119-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html آموزش کاشت ناخن admin [AT] artnails [DOT] ir <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">انواع آموزش کاشت ناخن</span></p> <h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">انواع آموزش کاشت ناخن را بشناسید!</span></h2> <h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"> انواع <a title="کاشت ناخن" href="http://artnails.ir/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">کاشت ناخن</a></span></h2> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"> آشنایی با انواع کاشت ناخن</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">سلام خدمت کاربران دوست داشتنی در این مطلب سعی داریم شما را با انواع کاشت ناخن آشنا کنیم و اطلاعات بیشتری درباره کاشت هایی که در ایران رواج بیشتری دارد که کاشت پودری و کاشت ژله ای میباشد برای شما بیان کنیم، پس با ما همراه باشید.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">انواع کاشت ناخن شامل موارد زیر میباشد:</span><br /><span style="font-size: medium;">کاشت پودری, کاشت ژله ای, کاشت قالبی,کاشت فیبر,کاشت دیپینگ، کاشت سیلک، کاشت میکس ،کاشت فرنچ ، کاشت مرمریت و سایر کاشت ها که اکثرا از کاشت پودری الهام گرفته و اسم خاصی را به خود میگیرند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;">کاشت پودری ( اکرلیک )</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">اگر بر اساس رده بندی بخواهیم در رابطه با کاشت ها صحبت کنیم،مسلما اولین گزینه روی میز کاشت پودری می باشد. به طور قطع به یقین میتوان گفت: کاشت پودری در ایران متداولترین کاشت، میباشد که به علت دوام و استحکام بیشتر ،طرفدار بیشتری پیدا کرده است. در کاشت پودری معمولا از دو روش استفاده میشود که میتوان به کاشت باقلم و کاشت با قالب اشاره کرد که هر کدام بر حسب نیاز و معیارهای مشتری انجام میگرد و به قولی هر کدام دارای مزیـت و معایبی می باشد. ولی اکثر ناخن کار های باتجربه با قلم این کاشت را بر روی ناخن پیاده میکنند که از مزیت های این روش میتوان به انعطاف پذیری بیشتر در کاشت و همچنین محکم تر و مقاوم تر بودن نسبت به کاشت قالب و احتمال اینکه هوا بگیرد کمتر است و به آسانی میتواینم بر روی شکل مورد نظر و دلخواه خود بر روی ناخن مانور بدهیم .</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">به طور میانگین زمان انجام کاشت کامل در حدود ۲ ساعت به طول می انجامد که این مقدار زمان با توجه به شرایط ناخن کار ( کم تجربه و با تجربه و سایر معیارها ) میتواند بالا و پایین شودو در کل زمان بیشتری برای این نوع کاشت لازم داریم و همچنین یک سوهان کشی پرفکت و عالی برای تراز و همسان بودن ناخن انگشتها.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">ولی در کاشت بوسیله قالب که کمتر کسی از این روش استفاده می کند و از آن با نام دوئال سیستم نیز یاد میشود با برعکس مطالب بالا رور به رو میشویم، یعنی زمان کمتری نسبت به کاشت با قلم لازم داریم و در کاشت قالبی بر خلاف دیگر کاشتها احتیاجی به هیچگونه سوهان کشی برای مسطح نمودن سطح مواد نخواهیم داشت ،چون با برداشتن قالب ها سطحی صاف و صیفلی بدون عیب و در عین حال شفاف و براق منتظر چشمان شماست! ، پس با حذف مرحله سوهان کشی میتوانیم زمان بیشتری داشته باشیم ولی کاشت با قالب ماندگاری کمتری دارد و در آن احتمال هواگیری بیشتر میشود. و فقط تفاوت قابل توجه آن با بقیه کاشت ها سهولت در انجام آن و زمان کمتر انجام آن است</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">پس در کل همانگونه که در بالا اشاره شد اکثر ناخن کارهای با تجربه کاشت با قلم را برتر از کاشت با قالب میدانند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">و در آخر اینکه اصولا بعد از گذشت ۲ تا ۳ هفته باید ترمیم کاشت صورت بگیرد.</span></p> <p><span style="font-size: medium;"><a title="انواع آموزش کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/119-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="طراحی ناخن" src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/a256a6d2fef3eb7779657d6e0590ac3f/5BFBABF7/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/37369853_442600132810188_6467132669351165952_n.jpg" alt="انواع آموزش کاشت ناخن" width="640" height="640" /></a></span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;">کاشت ژله ای</span></strong><br /><br /><span style="font-size: medium;"> که در حال حاضر از طرفداران کمتری نسبت به سایر کاشت ها برخوردار است. توسط مواد ژل پایه غلیظ و پرایمر مخصوص کاشت ژل انجام می شود . این نوع کاشت مناسب برای آب و هوای مرطوب میباشد و برای افرادی که در مناطق خشک زندگی میکنند توصیه نمیشود چون احتمال ترک این نوع کاشت در مناطق خشک بیشتر است. اگر میخواهید تفاوت دو کاشت ژل و پودر را بیشتر بدانید در مطلبی که که با عنوان کاشت ناخن پودری یا ژله ای در ناخن من نوشته ایم شما با فرق بین کاشت پودری و ژله ای آشنا خواهید شد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;">کاشتهای دیگر هم ترکیبی است و با روشهای مختلف و اضافه و کم کردن مواد مختلف انجام میگرد.مانند کاشت فرنچ ،کاشت دیپینگ، کاشت سیلک، کاشت میکس ، کاشت مرمریت و سایر کاشت ها</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">امیدوارم این مطلب مفید واقع شده باشه</span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">
انواع کاشت ناخن<br />
 
انواع کاشت ناخن

کاشت ناخن

 
 
اگر می خواهید در حرفه کاشت ناخن وارد شوید باید بگویم که خیلی گسترده می باشد. در واقع کاشت ناخن هنر ظریفی است که نیازمند استعداد ، علاقه ، حوصله و ابتکار است . شاید بارها در سالن های آرایشی کاشت ناخن با خود گفته باشید :این که کاری ندارد! اما در واقع هنری است که واقعا جوهر یادگیری می خواهد.  ما چندین نوع کاشت داریم که هر کدام نیز ترمیم خاص خود را دارد.
 
 

انواع کاشت ناخن

 
انواع کاشت ناخن
مثل کاشت پودری ، کاشت ژله ای کاشت قالبی ، کاشت میکس ، کاشت گل خشک ، کاشت اکلیلی ، کاشت دیپینگ و انواع کاشتهای دیگر که روز به روز نوع جدیدی وارد بازار کار می شود. ولی مهمترین نکته در کاشت نوع کاشت این است که کدام کاشت با توجه به شرایط آب و هوایی منظقه زندگی مناسب و دوام بیشتری دارد.
<br />

</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">انواع آموزش کاشت ناخن</span></p> <h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">انواع آموزش کاشت ناخن را بشناسید!</span></h2> <h2 style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"> انواع <a title="کاشت ناخن" href="http://artnails.ir/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">کاشت ناخن</a></span></h2> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"> آشنایی با انواع کاشت ناخن</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">سلام خدمت کاربران دوست داشتنی در این مطلب سعی داریم شما را با انواع کاشت ناخن آشنا کنیم و اطلاعات بیشتری درباره کاشت هایی که در ایران رواج بیشتری دارد که کاشت پودری و کاشت ژله ای میباشد برای شما بیان کنیم، پس با ما همراه باشید.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">انواع کاشت ناخن شامل موارد زیر میباشد:</span><br /><span style="font-size: medium;">کاشت پودری, کاشت ژله ای, کاشت قالبی,کاشت فیبر,کاشت دیپینگ، کاشت سیلک، کاشت میکس ،کاشت فرنچ ، کاشت مرمریت و سایر کاشت ها که اکثرا از کاشت پودری الهام گرفته و اسم خاصی را به خود میگیرند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;">کاشت پودری ( اکرلیک )</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">اگر بر اساس رده بندی بخواهیم در رابطه با کاشت ها صحبت کنیم،مسلما اولین گزینه روی میز کاشت پودری می باشد. به طور قطع به یقین میتوان گفت: کاشت پودری در ایران متداولترین کاشت، میباشد که به علت دوام و استحکام بیشتر ،طرفدار بیشتری پیدا کرده است. در کاشت پودری معمولا از دو روش استفاده میشود که میتوان به کاشت باقلم و کاشت با قالب اشاره کرد که هر کدام بر حسب نیاز و معیارهای مشتری انجام میگرد و به قولی هر کدام دارای مزیـت و معایبی می باشد. ولی اکثر ناخن کار های باتجربه با قلم این کاشت را بر روی ناخن پیاده میکنند که از مزیت های این روش میتوان به انعطاف پذیری بیشتر در کاشت و همچنین محکم تر و مقاوم تر بودن نسبت به کاشت قالب و احتمال اینکه هوا بگیرد کمتر است و به آسانی میتواینم بر روی شکل مورد نظر و دلخواه خود بر روی ناخن مانور بدهیم .</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">به طور میانگین زمان انجام کاشت کامل در حدود ۲ ساعت به طول می انجامد که این مقدار زمان با توجه به شرایط ناخن کار ( کم تجربه و با تجربه و سایر معیارها ) میتواند بالا و پایین شودو در کل زمان بیشتری برای این نوع کاشت لازم داریم و همچنین یک سوهان کشی پرفکت و عالی برای تراز و همسان بودن ناخن انگشتها.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">ولی در کاشت بوسیله قالب که کمتر کسی از این روش استفاده می کند و از آن با نام دوئال سیستم نیز یاد میشود با برعکس مطالب بالا رور به رو میشویم، یعنی زمان کمتری نسبت به کاشت با قلم لازم داریم و در کاشت قالبی بر خلاف دیگر کاشتها احتیاجی به هیچگونه سوهان کشی برای مسطح نمودن سطح مواد نخواهیم داشت ،چون با برداشتن قالب ها سطحی صاف و صیفلی بدون عیب و در عین حال شفاف و براق منتظر چشمان شماست! ، پس با حذف مرحله سوهان کشی میتوانیم زمان بیشتری داشته باشیم ولی کاشت با قالب ماندگاری کمتری دارد و در آن احتمال هواگیری بیشتر میشود. و فقط تفاوت قابل توجه آن با بقیه کاشت ها سهولت در انجام آن و زمان کمتر انجام آن است</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">پس در کل همانگونه که در بالا اشاره شد اکثر ناخن کارهای با تجربه کاشت با قلم را برتر از کاشت با قالب میدانند.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">و در آخر اینکه اصولا بعد از گذشت ۲ تا ۳ هفته باید ترمیم کاشت صورت بگیرد.</span></p> <p><span style="font-size: medium;"><a title="انواع آموزش کاشت ناخن" href="http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/119-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="طراحی ناخن" src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/a256a6d2fef3eb7779657d6e0590ac3f/5BFBABF7/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/37369853_442600132810188_6467132669351165952_n.jpg" alt="انواع آموزش کاشت ناخن" width="640" height="640" /></a></span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;">کاشت ژله ای</span></strong><br /><br /><span style="font-size: medium;"> که در حال حاضر از طرفداران کمتری نسبت به سایر کاشت ها برخوردار است. توسط مواد ژل پایه غلیظ و پرایمر مخصوص کاشت ژل انجام می شود . این نوع کاشت مناسب برای آب و هوای مرطوب میباشد و برای افرادی که در مناطق خشک زندگی میکنند توصیه نمیشود چون احتمال ترک این نوع کاشت در مناطق خشک بیشتر است. اگر میخواهید تفاوت دو کاشت ژل و پودر را بیشتر بدانید در مطلبی که که با عنوان کاشت ناخن پودری یا ژله ای در ناخن من نوشته ایم شما با فرق بین کاشت پودری و ژله ای آشنا خواهید شد.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;"> </span></p> <p style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size: medium;">کاشتهای دیگر هم ترکیبی است و با روشهای مختلف و اضافه و کم کردن مواد مختلف انجام میگرد.مانند کاشت فرنچ ،کاشت دیپینگ، کاشت سیلک، کاشت میکس ، کاشت مرمریت و سایر کاشت ها</span></strong></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">امیدوارم این مطلب مفید واقع شده باشه</span></p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: medium;">
انواع کاشت ناخن<br />
 
انواع کاشت ناخن

کاشت ناخن

 
 
اگر می خواهید در حرفه کاشت ناخن وارد شوید باید بگویم که خیلی گسترده می باشد. در واقع کاشت ناخن هنر ظریفی است که نیازمند استعداد ، علاقه ، حوصله و ابتکار است . شاید بارها در سالن های آرایشی کاشت ناخن با خود گفته باشید :این که کاری ندارد! اما در واقع هنری است که واقعا جوهر یادگیری می خواهد.  ما چندین نوع کاشت داریم که هر کدام نیز ترمیم خاص خود را دارد.
 
 

انواع کاشت ناخن

 
انواع کاشت ناخن
مثل کاشت پودری ، کاشت ژله ای کاشت قالبی ، کاشت میکس ، کاشت گل خشک ، کاشت اکلیلی ، کاشت دیپینگ و انواع کاشتهای دیگر که روز به روز نوع جدیدی وارد بازار کار می شود. ولی مهمترین نکته در کاشت نوع کاشت این است که کدام کاشت با توجه به شرایط آب و هوایی منظقه زندگی مناسب و دوام بیشتری دارد.
<br />

</span></p>
درمان ریش ریش شدن پوست کنار ناخنها 2016-05-09T04:03:01+00:00 2016-05-09T04:03:01+00:00 http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-publisher/117-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B1%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%DB%8C%D8%B4-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86%D9%87%D8%A7.html آموزش کاشت ناخن admin [AT] artnails [DOT] ir <p style="text-align: justify;">درمان ریش ریش شدن پوست کنار ناخنها</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">- رعایت کردن نکات هنگام شستشو</p> <p style="text-align: justify;">خودداری کردن از تماس مستقیم دست با مواد شوینده و استفاده از دستکش حین کار شست‌وشو را محدود کرده و از شوینده‌های ملایم و بدون ph اسیدی بالا استفاده کنند ، بعد از شستن حتما دست‌ها را خشک کنید.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">- استفاده از کرم‌های مرطوب کننده</p> <p style="text-align: justify;">برای آنکه در درجه اول ناخن هایتان ریشه ریشه نشوند هر روز اطراف ناخن ها را مرطوب کنید. به جای آن که تنها پس از مانیکور کردن این کار را انجام دهید این کار را به صورت یک عادت برای خود درآورید لوسیون مخصوص دست را به گوشت اطراف ناخنها بمالید تا بافت آن ها نرم بماند برای آن که احساس بهتری از این کار پیدا کنید. مرطوب کننده را روی ظروف آب گرمی قرار دهید تا گرم شود. هر بار که از این مرطوب کننده ها به دست ها می مالید. وقتی را هم صرف مالیدن مرطوب کننده به اطراف ناخنها نمایید.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">- ریشه های اطراف ناخن را کوتاه کنید</p> <p style="text-align: justify;">به نظر دکتر جوزف بارک اگر پوست اطراف ناخن هایتان ریشه ریشه می شوند. باید آن ها را کوتاه کرد و زود به زود بگیرید. این کار مانع از بدتر شدن مشکل می شود. لازم نیست بر روی خود یک جراحی بزرگ و اساسی انجام دهید فقط پوسته های ریشه ریشه شده را با یک قیچی کوچک تیز و استریل کوتاه کنید. تریشا وبستر که از دست های او به عنوان مدل استفاده می شود و می گوید : «قبل از کوتاه کردن این پوسته های اضافی انگشت ها را در آب یا مخلوطی از آب و روغن نگه دارید تا نرم شوند اشتباه بسیاری از مردم این است که سعی می کنند ریشه های اطراف ناخن را در حالی که هنوز سفت هستند جدا کنند با این کار باعث شکافته شدن بیشتر پوست در این نواحی می شوند.»</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">- فرو بردن ناخن ها در آب و روغن</p> <p style="text-align: justify;">فرو بردن ناخن ها در محلول آب و روغن –یعنی درست همان کاری که هنگام مانیکور کردن ناخن ها می کنید- بسیار موثر است. دکتر باسلر می گوید : به بیمارانم توصیه می کنم 4 فنجان از یک نوع روغ حمام مثل Alpha – keriرا با حدود یک لیتر آب گرم مخلوط کنند و در حدود 10 تا 15 دقیقه ناخن ها را داخل آن قرار دهند.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">- با بستن انگشتان به مشکل خاتمه دهید</p> <p style="text-align: justify;">اگر ریشه های اطراف ناخن مشکل زیادی برایتان بوجود می آورند. شب ها هنگام خواب به انگشتان کرم نرم کننده یا پماد بمالید و آن را با یک پوشش پلاستیکی بپوشانید. و انتهای نوار یا پوشش را با یک چسب محکم کنید. پلاستیک باعث می شود رطوبت در طول شب حفظ شود. پوشش را صبح روز بعد باز کنید. این مدت نباید بیش از حد طولانی شود</p> <p style="text-align: justify;">درمان ریش ریش شدن پوست کنار ناخنها</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">- رعایت کردن نکات هنگام شستشو</p> <p style="text-align: justify;">خودداری کردن از تماس مستقیم دست با مواد شوینده و استفاده از دستکش حین کار شست‌وشو را محدود کرده و از شوینده‌های ملایم و بدون ph اسیدی بالا استفاده کنند ، بعد از شستن حتما دست‌ها را خشک کنید.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">- استفاده از کرم‌های مرطوب کننده</p> <p style="text-align: justify;">برای آنکه در درجه اول ناخن هایتان ریشه ریشه نشوند هر روز اطراف ناخن ها را مرطوب کنید. به جای آن که تنها پس از مانیکور کردن این کار را انجام دهید این کار را به صورت یک عادت برای خود درآورید لوسیون مخصوص دست را به گوشت اطراف ناخنها بمالید تا بافت آن ها نرم بماند برای آن که احساس بهتری از این کار پیدا کنید. مرطوب کننده را روی ظروف آب گرمی قرار دهید تا گرم شود. هر بار که از این مرطوب کننده ها به دست ها می مالید. وقتی را هم صرف مالیدن مرطوب کننده به اطراف ناخنها نمایید.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">- ریشه های اطراف ناخن را کوتاه کنید</p> <p style="text-align: justify;">به نظر دکتر جوزف بارک اگر پوست اطراف ناخن هایتان ریشه ریشه می شوند. باید آن ها را کوتاه کرد و زود به زود بگیرید. این کار مانع از بدتر شدن مشکل می شود. لازم نیست بر روی خود یک جراحی بزرگ و اساسی انجام دهید فقط پوسته های ریشه ریشه شده را با یک قیچی کوچک تیز و استریل کوتاه کنید. تریشا وبستر که از دست های او به عنوان مدل استفاده می شود و می گوید : «قبل از کوتاه کردن این پوسته های اضافی انگشت ها را در آب یا مخلوطی از آب و روغن نگه دارید تا نرم شوند اشتباه بسیاری از مردم این است که سعی می کنند ریشه های اطراف ناخن را در حالی که هنوز سفت هستند جدا کنند با این کار باعث شکافته شدن بیشتر پوست در این نواحی می شوند.»</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">- فرو بردن ناخن ها در آب و روغن</p> <p style="text-align: justify;">فرو بردن ناخن ها در محلول آب و روغن –یعنی درست همان کاری که هنگام مانیکور کردن ناخن ها می کنید- بسیار موثر است. دکتر باسلر می گوید : به بیمارانم توصیه می کنم 4 فنجان از یک نوع روغ حمام مثل Alpha – keriرا با حدود یک لیتر آب گرم مخلوط کنند و در حدود 10 تا 15 دقیقه ناخن ها را داخل آن قرار دهند.</p> <p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;">- با بستن انگشتان به مشکل خاتمه دهید</p> <p style="text-align: justify;">اگر ریشه های اطراف ناخن مشکل زیادی برایتان بوجود می آورند. شب ها هنگام خواب به انگشتان کرم نرم کننده یا پماد بمالید و آن را با یک پوشش پلاستیکی بپوشانید. و انتهای نوار یا پوشش را با یک چسب محکم کنید. پلاستیک باعث می شود رطوبت در طول شب حفظ شود. پوشش را صبح روز بعد باز کنید. این مدت نباید بیش از حد طولانی شود</p> کاشت ناخن بیبی بومر babyboomer 2016-03-15T09:59:28+00:00 2016-03-15T09:59:28+00:00 http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%B1.html آموزش کاشت ناخن admin [AT] artnails [DOT] ir <h1 style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: #; font-size: 12px; text-align: justify;">کاشت بیبی بومر</h1> <p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: #; font-size: 12px; text-align: justify;">کاشت ناخنی است که امروزه با توجه به نوع طراحی ان و استفاده از رنگهای شاد طرفداران زیادی پیدا کرده است . من در این پست ، یک نمونه از کاشت بیبی مو را برایتان طراحی و انجام داده ام که برایتان می گزارم.babyboomer</p> <p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: #; font-size: 12px;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="کاشت ناخن بیبی بومر" src="http://www.artnails.ir/images/nail/babyboomer.jpg" alt="بیبی بومر , کاشت بیبی بومر" width="428" height="350" /></p> <p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: #; font-size: 12px; text-align: justify;"> </p> <p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: #; font-size: 12px; text-align: justify;">دوستان زیادی تماس می گرفتن و راجع به<a style="text-decoration: underline; color: #a69159;" title="کاشت ناخن" href="http://artnails.ir/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> کاشت بیبی بومر </a>از من سوال می کردند امیدوارم این پست را بخوانند تا نمونه عملی کاشت بیبی بومر را ببینند.</p> <p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: #; font-size: 12px; text-align: justify;">این کاشت در واقع کاشت اکرولیک با دو رنگ پودر سفید و هلویی یا صورتی می باشد که سر ناخن ها سفید تر و قسمت انتهایی صورتی رنگ هستند همانند عکس.</p> <p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: #; font-size: 12px; text-align: justify;">دوستانی هم که تمایل دارند این کاشت را آموزش ببینند می توانند در دوره های<a style="text-decoration: underline; color: #a69159;" title="آموزش کاشت ناخن" href="http://artnails.ir/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> آموزش کاشت ناخن </a>ما ، که بصورت حرفه ای و تخصص است ثبت نام و شرکت کنند.</p> <p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: #; font-size: 12px; text-align: justify;">با خدمات ناخن ARtnails بهترین کاشتهای ناخن را تجربه کنید.</p> <p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: #; font-size: 12px; text-align: justify;"> </p> <h2 style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: #; font-size: 12px; text-align: justify;">کاشت بیبی بومر  یا عامبره</h2> <p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: #; font-size: 12px; text-align: justify;"><br />بیبی بومر یعنی ادقام دو رنگ پودر در هم به طوری که هیچ خط و مرزی از ادقام رنگها پیدا نباشد و کاملا در هم‌محو شوند این کاشت هم با تیپ قابل اجراست و هم با فرمر اصولا بیبی بومر را به رنگ پودرهای هلویی و سفید یا صورتی وسفید بیشتر میشناسند ولی در کل باهر رنگ دیگری جز این دو رنگ هم انجام میشود حتی میتوان به جای یکی از رنگ پودرها از دیزاین یا پودر اکلیلی یا پودر شاین استفاده کرد روش اجرا به این صورت است که ابتدا سر ناخن باید موادگذاری شود مثلا اگر رنگ انتخابیه بیبی بومرمان هلویی و سفید باشد ابتدا با پودر سفید سر ناخن را درست کرده و بعد قسمت ریشه را پودر هلویی گذاشته و تاوسط های قد ناخن باید با پودر هلویی کاور شود و در پایان هم یک لایه پودر کلییر زده روی کل کار که در سوهان کشی پودر سفید و هلویی از بین نروند</p> <p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: #; font-size: 12px; text-align: justify;">در کانال اختصاصی ما این نوع کاشت آموزش داده شده است . برای آموزش عملی و حضوری هم می توانید با ما تماس بگیرید.</p> <p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: #; font-size: 12px; text-align: justify;"> </p> <p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: #; font-size: 12px; text-align: justify;"> </p> <p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: #; font-size: 12px; text-align: justify;"> </p> <h1 style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: #; font-size: 12px; text-align: justify;">کاشت بیبی بومر</h1> <p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: #; font-size: 12px; text-align: justify;">کاشت ناخنی است که امروزه با توجه به نوع طراحی ان و استفاده از رنگهای شاد طرفداران زیادی پیدا کرده است . من در این پست ، یک نمونه از کاشت بیبی مو را برایتان طراحی و انجام داده ام که برایتان می گزارم.babyboomer</p> <p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: #; font-size: 12px;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="کاشت ناخن بیبی بومر" src="http://www.artnails.ir/images/nail/babyboomer.jpg" alt="بیبی بومر , کاشت بیبی بومر" width="428" height="350" /></p> <p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: #; font-size: 12px; text-align: justify;"> </p> <p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: #; font-size: 12px; text-align: justify;">دوستان زیادی تماس می گرفتن و راجع به<a style="text-decoration: underline; color: #a69159;" title="کاشت ناخن" href="http://artnails.ir/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> کاشت بیبی بومر </a>از من سوال می کردند امیدوارم این پست را بخوانند تا نمونه عملی کاشت بیبی بومر را ببینند.</p> <p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: #; font-size: 12px; text-align: justify;">این کاشت در واقع کاشت اکرولیک با دو رنگ پودر سفید و هلویی یا صورتی می باشد که سر ناخن ها سفید تر و قسمت انتهایی صورتی رنگ هستند همانند عکس.</p> <p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: #; font-size: 12px; text-align: justify;">دوستانی هم که تمایل دارند این کاشت را آموزش ببینند می توانند در دوره های<a style="text-decoration: underline; color: #a69159;" title="آموزش کاشت ناخن" href="http://artnails.ir/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> آموزش کاشت ناخن </a>ما ، که بصورت حرفه ای و تخصص است ثبت نام و شرکت کنند.</p> <p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: #; font-size: 12px; text-align: justify;">با خدمات ناخن ARtnails بهترین کاشتهای ناخن را تجربه کنید.</p> <p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: #; font-size: 12px; text-align: justify;"> </p> <h2 style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: #; font-size: 12px; text-align: justify;">کاشت بیبی بومر  یا عامبره</h2> <p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: #; font-size: 12px; text-align: justify;"><br />بیبی بومر یعنی ادقام دو رنگ پودر در هم به طوری که هیچ خط و مرزی از ادقام رنگها پیدا نباشد و کاملا در هم‌محو شوند این کاشت هم با تیپ قابل اجراست و هم با فرمر اصولا بیبی بومر را به رنگ پودرهای هلویی و سفید یا صورتی وسفید بیشتر میشناسند ولی در کل باهر رنگ دیگری جز این دو رنگ هم انجام میشود حتی میتوان به جای یکی از رنگ پودرها از دیزاین یا پودر اکلیلی یا پودر شاین استفاده کرد روش اجرا به این صورت است که ابتدا سر ناخن باید موادگذاری شود مثلا اگر رنگ انتخابیه بیبی بومرمان هلویی و سفید باشد ابتدا با پودر سفید سر ناخن را درست کرده و بعد قسمت ریشه را پودر هلویی گذاشته و تاوسط های قد ناخن باید با پودر هلویی کاور شود و در پایان هم یک لایه پودر کلییر زده روی کل کار که در سوهان کشی پودر سفید و هلویی از بین نروند</p> <p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: #; font-size: 12px; text-align: justify;">در کانال اختصاصی ما این نوع کاشت آموزش داده شده است . برای آموزش عملی و حضوری هم می توانید با ما تماس بگیرید.</p> <p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: #; font-size: 12px; text-align: justify;"> </p> <p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: #; font-size: 12px; text-align: justify;"> </p> <p style="margin-top: 12px; margin-bottom: 12px; color: #; font-size: 12px; text-align: justify;"> </p> مرکز سالن خدمات ناخن کرمان سیرجان 2016-03-09T17:15:59+00:00 2016-03-09T17:15:59+00:00 http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D9%86.html آموزش کاشت ناخن admin [AT] artnails [DOT] ir <p style="font-size: 11.9999990463257px;">در این پست بهترین خدمات  و مراکز و آرایشگاههای خوب کاشت و ترمیم ناخن در شهر کرمان برایتان قرار می دهیم:</p> <p style="font-size: 11.9999990463257px;"><br /><img title="کاشت ناخن" src="http://www.artnails.ir/images/separating_line_2.png" alt="خدمات ناخن" width="600" height="38" /><br /><b style="color: #7e7878; background-color: #ffffff;">سالن و مرکز خدمات ناخن  واقع در کرمان  و سیرجان - شماره تماس مدیریت آرایشگاه کاشت ناخن در کرمان:</b></p> <p style="font-size: 11.9999990463257px;"><span style="font-size: 12px;">آرایشگاه خوب کاشت ناخن در کرمان و سیرجان  همراه با خدمات آموزش کاشت ناخن تلفن مدیریت سالن 0913.050.3557</span><span style="color: #222222; font-family: tahoma; font-size: 12px; font-weight: bold; line-height: 20px;">.....آدرس  سایت یا وبلاگ :</span></p> <p style="color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right;"><strong>خدمات تخصصی کاشت ناخن ناخن کرمان و سیرجان - هیرا</strong></p> <p style="color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right;"><strong>       دارنده مدرک بین المللی      </strong></p> <p style="color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right;"> <img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="مرکز کاشت ناخن کرمان سیرجان" src="http://www.artnails.ir/images/banners/kermannails.jpg" alt="خدمات ناخن کرمان سیرجان" /><br />     </p> <p style="color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right;"><strong> <strong>Tell:</strong></strong><span style="color: #f0be2a; font-family: BYekan, tahoma; font-size: 18.6667px; font-weight: bold; line-height: 0px;">0913.050.3557</span><strong><br /></strong></p> <p style="color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right;"><strong>آموزش و خدمات زیبایی دست و ناخن شامل:    </strong></p> <p style="color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right;"><strong>*مانیکور و پدیکور</strong></p> <p style="color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right;"><strong>*کاشت و ترمیم ناخن با بهترین مواد </strong></p> <p style="color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right;">پودر-میکس-ژل-قالب</p> <p style="color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right;">اکلیل-مرمریت-گل خشک</p> <p style="color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right;">*<strong> همراه با جدید ترین مدلهای جدید طراحی روز دنیا <br /></strong></p> <p style="color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right;"><strong>طراحی های سه بعدی</strong></p> <p style="color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right;"><strong>گل برحسته</strong></p> <p style="color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right;"><strong>فرنچ دائم با پودرهای رنگی</strong></p> <p style="color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right;"><strong>*با قیمت مناسب و کیفیت بالا برای خانمهایی که به لطافت و زیبایی دستهاشون اهمیت میدن.</strong></p> <p style="color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right;"><strong>*مشاوره و آموزش کلیه خدمات ناخن به صورت خصوصی</strong></p> <p style="color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right;"><b>آموزش کاشت ناخن کرمان و سیرجان<br /></b></p> <p style="font-size: 11.9999990463257px;"> </p> <p style="color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right;"><strong>Tell:<span style="font-size: 12px; color: #696969; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;">0913.050.3557</span></strong></p> <p style="font-size: 11.9999990463257px;"><b style="color: #7e7878; background-color: #ffffff;">اگر شما دارای سالن تخصصی کاشت ناخن در  کرمان هستید برای قرار گرفتن وبررسی نمونه کارهایتان در این لیست با ما در تماس باشید.</b></p> <p style="font-size: 11.9999990463257px;"> <img title="خدمات ناخن" src="http://www.artnails.ir/images/separating_line_.png" alt="کاشت ناخن" width="600" height="38" /></p> <p style="font-size: 11.9999990463257px;">در این پست بهترین خدمات  و مراکز و آرایشگاههای خوب کاشت و ترمیم ناخن در شهر کرمان برایتان قرار می دهیم:</p> <p style="font-size: 11.9999990463257px;"><br /><img title="کاشت ناخن" src="http://www.artnails.ir/images/separating_line_2.png" alt="خدمات ناخن" width="600" height="38" /><br /><b style="color: #7e7878; background-color: #ffffff;">سالن و مرکز خدمات ناخن  واقع در کرمان  و سیرجان - شماره تماس مدیریت آرایشگاه کاشت ناخن در کرمان:</b></p> <p style="font-size: 11.9999990463257px;"><span style="font-size: 12px;">آرایشگاه خوب کاشت ناخن در کرمان و سیرجان  همراه با خدمات آموزش کاشت ناخن تلفن مدیریت سالن 0913.050.3557</span><span style="color: #222222; font-family: tahoma; font-size: 12px; font-weight: bold; line-height: 20px;">.....آدرس  سایت یا وبلاگ :</span></p> <p style="color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right;"><strong>خدمات تخصصی کاشت ناخن ناخن کرمان و سیرجان - هیرا</strong></p> <p style="color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right;"><strong>       دارنده مدرک بین المللی      </strong></p> <p style="color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right;"> <img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="مرکز کاشت ناخن کرمان سیرجان" src="http://www.artnails.ir/images/banners/kermannails.jpg" alt="خدمات ناخن کرمان سیرجان" /><br />     </p> <p style="color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right;"><strong> <strong>Tell:</strong></strong><span style="color: #f0be2a; font-family: BYekan, tahoma; font-size: 18.6667px; font-weight: bold; line-height: 0px;">0913.050.3557</span><strong><br /></strong></p> <p style="color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right;"><strong>آموزش و خدمات زیبایی دست و ناخن شامل:    </strong></p> <p style="color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right;"><strong>*مانیکور و پدیکور</strong></p> <p style="color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right;"><strong>*کاشت و ترمیم ناخن با بهترین مواد </strong></p> <p style="color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right;">پودر-میکس-ژل-قالب</p> <p style="color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right;">اکلیل-مرمریت-گل خشک</p> <p style="color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right;">*<strong> همراه با جدید ترین مدلهای جدید طراحی روز دنیا <br /></strong></p> <p style="color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right;"><strong>طراحی های سه بعدی</strong></p> <p style="color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right;"><strong>گل برحسته</strong></p> <p style="color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right;"><strong>فرنچ دائم با پودرهای رنگی</strong></p> <p style="color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right;"><strong>*با قیمت مناسب و کیفیت بالا برای خانمهایی که به لطافت و زیبایی دستهاشون اهمیت میدن.</strong></p> <p style="color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right;"><strong>*مشاوره و آموزش کلیه خدمات ناخن به صورت خصوصی</strong></p> <p style="color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right;"><b>آموزش کاشت ناخن کرمان و سیرجان<br /></b></p> <p style="font-size: 11.9999990463257px;"> </p> <p style="color: #000000; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333330154419px; text-align: right;"><strong>Tell:<span style="font-size: 12px; color: #696969; font-family: Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif;">0913.050.3557</span></strong></p> <p style="font-size: 11.9999990463257px;"><b style="color: #7e7878; background-color: #ffffff;">اگر شما دارای سالن تخصصی کاشت ناخن در  کرمان هستید برای قرار گرفتن وبررسی نمونه کارهایتان در این لیست با ما در تماس باشید.</b></p> <p style="font-size: 11.9999990463257px;"> <img title="خدمات ناخن" src="http://www.artnails.ir/images/separating_line_.png" alt="کاشت ناخن" width="600" height="38" /></p> کاشت ناخن وان استروک 2015-11-19T04:36:49+00:00 2015-11-19T04:36:49+00:00 http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%A9.html آموزش کاشت ناخن admin [AT] artnails [DOT] ir <p>وان استروک چیست؟</p> <h1>one stroke nail</h1> <p><img class="aligncenter" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="کاشت ناخن وان استروک" src="http://www.artnails.ir/images/onestroke.jpg" alt="کاشت ناخن وان استروک,وان استروک چیست؟" width="429" height="321" /></p> <p> </p> <p>کاشت ناخن استروک در واقع کاشت ناخن نیست بلکه یک تکنیک طراحی ناخن می باشد.  برای دیزاین و طراحی در کاشت ناخن از روشهای مختلفی استفاده می شود. تکنیکهایی که مربوط به نحوه حرکت دست هاست و همچنین نحوه قلمزنی روی ناخن ها .</p> <p>وان استروک در کاشت ناخن اصظلاحا تکنیک دیزاینی است که در آن بیشتر تمرکز رو مچ دست است و در دیزاین از یک قلمو بطور همزمان از دو رنگ متضاد یا مکمل در کنار یکدیگر استفاده می شود. حرکت مچ با قلم جوری است که انگار کشیدگی قلم روی ناخن همانند ضربه زدن مشاهده می شود.</p> <h2>اموزش کاشت ناخن وان استروک | وان استروک چیست؟</h2> <p>برای آموزش تئوری کاشت ناخن استروک بر روی منوی <a href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%A9.html">آموزش کاشت ناخن استروک</a> کلیک کنید.1صث د</p> <p>امروزه با توجه به مدلهای جدید کاشت ناخن  از روشهای مختلفی برای طراحی و دیزاین ناخن استفاده می شود .اگر یک ناخنکار خوب و حرفه ای آموزش ببیند و کمی علاقه و استعداد داشته باشد خودش مبتکر و ابداع گر بسیاری از طرحها و دیزاینها و تکنیکهای طر که شما احی ناخن می تواند باشد.</p> <p>مسئله مهمی که در تیکنیک وان استروک مهم است توجه به غلظت رنگهای بکار برده شده است.</p> <p>آنچه که باعث می شود در تکنیک وان استروک اساشت ناخن به تبحر و استادی خوبی رسیده شود آموزش صحیح و تجربه است که با تمرین کردن و رعایت نکات آموزشی حاصل می شود</p> <p>در عکسی که مشاهده می کنید چندین نوع طراحی ناخن با روش وان استروک می باشد.</p> <h3>فیلم کاشت ناخن وان استروک :</h3> <p>
</p> <div id="15283778563081244"> </div> <p> </p> <p><a href="http://www.mnails.ir/%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d8%ae%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84/">اموزش کاشت ناخن در منزل</a></p>
<p>وان استروک چیست؟</p> <h1>one stroke nail</h1> <p><img class="aligncenter" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="کاشت ناخن وان استروک" src="http://www.artnails.ir/images/onestroke.jpg" alt="کاشت ناخن وان استروک,وان استروک چیست؟" width="429" height="321" /></p> <p> </p> <p>کاشت ناخن استروک در واقع کاشت ناخن نیست بلکه یک تکنیک طراحی ناخن می باشد.  برای دیزاین و طراحی در کاشت ناخن از روشهای مختلفی استفاده می شود. تکنیکهایی که مربوط به نحوه حرکت دست هاست و همچنین نحوه قلمزنی روی ناخن ها .</p> <p>وان استروک در کاشت ناخن اصظلاحا تکنیک دیزاینی است که در آن بیشتر تمرکز رو مچ دست است و در دیزاین از یک قلمو بطور همزمان از دو رنگ متضاد یا مکمل در کنار یکدیگر استفاده می شود. حرکت مچ با قلم جوری است که انگار کشیدگی قلم روی ناخن همانند ضربه زدن مشاهده می شود.</p> <h2>اموزش کاشت ناخن وان استروک | وان استروک چیست؟</h2> <p>برای آموزش تئوری کاشت ناخن استروک بر روی منوی <a href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%DA%A9.html">آموزش کاشت ناخن استروک</a> کلیک کنید.1صث د</p> <p>امروزه با توجه به مدلهای جدید کاشت ناخن  از روشهای مختلفی برای طراحی و دیزاین ناخن استفاده می شود .اگر یک ناخنکار خوب و حرفه ای آموزش ببیند و کمی علاقه و استعداد داشته باشد خودش مبتکر و ابداع گر بسیاری از طرحها و دیزاینها و تکنیکهای طر که شما احی ناخن می تواند باشد.</p> <p>مسئله مهمی که در تیکنیک وان استروک مهم است توجه به غلظت رنگهای بکار برده شده است.</p> <p>آنچه که باعث می شود در تکنیک وان استروک اساشت ناخن به تبحر و استادی خوبی رسیده شود آموزش صحیح و تجربه است که با تمرین کردن و رعایت نکات آموزشی حاصل می شود</p> <p>در عکسی که مشاهده می کنید چندین نوع طراحی ناخن با روش وان استروک می باشد.</p> <h3>فیلم کاشت ناخن وان استروک :</h3> <p>
</p> <div id="15283778563081244"> </div> <p> </p> <p><a href="http://www.mnails.ir/%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%da%a9%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d8%ae%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d9%86%d8%b2%d9%84/">اموزش کاشت ناخن در منزل</a></p>
مرکز|سالن خدمات کاشت ناخن تبریز 2015-05-19T23:31:28+00:00 2015-05-19T23:31:28+00:00 http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-publisher/52-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%86-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2.html آموزش کاشت ناخن admin [AT] artnails [DOT] ir <p>در این پست بهترین خدمات  و مراکز و آرایشگاههای خوب کاشت و ترمیم ناخن در شهر تبریز برایتان قرار می دهیم:</p> <p><br /><img title="کاشت ناخن" src="http://www.artnails.ir/images/separating_line_2.png" alt="خدمات ناخن" width="600" height="38" /><br /><b style="color: #7e7878; background-color: #ffffff;">سالن و مرکز خدمات ناخن  واقع در تبریز- شماره تماس مدیریت آرایشگاه کاشت ناخن در تبریز:</b></p> <p><b style="color: #7e7878; background-color: #ffffff;">فعلا آرایشگاه کاشت ناخنی در تبریز در این سایت ثبت نشده است.</b></p> <p><b style="color: #7e7878; background-color: #ffffff;">اگر شما دارای سالن تخصصی کاشت ناخن درتبریز هستید برای قرار گرفتن در این لیست با ما در تماس باشید.</b></p> <p> </p> <p>خدمات کاشت ناخن در تبریز</p> <h2><a href="http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C/197-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">کاشت ناخن تبریز</a></h2> <p>سلام همشهری های تبریزی عزیزم. من فریبا هستم فریبا نوری یکی از ناخنکاران شهر تبریز.</p> <p>من با توجه به علاقه ای که در زمینه کاشت ناخن داشتم تمام دوره های حرفه ای کاشت ناخن را زیر نظر اساتید بزرگ ناخن ایران طی کردم و در این زمینه سالها در سالنهای زیبایی تبریز مشغول فع مانند سایر شهرهای دیگه از استقبال خوبی برخوردار بوده و من سعی می کنم که بهترین تجربه های کاری ام را چه از لحاظ آموزش و چه از لحاظ خدمات ناخن در اختیار هنرحوها و مشتریان عزیزم بگزارم .</p> <p> </p> <h2>خدمات ناخن تبریز</h2> <p>خدمات ناخن تبریز شامل ارایه کلیه کاشتهای ناخن و طراحی و دیزاین ها متفاوت کاشت ناخن می باشد.</p> <p>همچنین کلیه خدمات مانیکور و پدیکور ناخن نیز انجام می شود.</p> <h2>خدمات آموزش کاشت ناخن تبریز</h2> <p>اگر هنرجوی کاشت ناخن هستید نگران آموزش کاشت های ژورنالی نباشید من در این امر به هنرجویان آموزشی همراه با دوره های رفع اشکال رایگان بخوبی اموزش خواهم داد.</p> <p>در ادامه چند نمونه از نمونه کار هایم را می توانید مشاهده کنید .</p> <p>نمونه کار های  خدمات کاشت ناخن تبریز</p> <p>[caption id="" align="aligncenter" width="640"]<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="کاشت ناخن تبریز" src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/39916a40a3d4c7a7416a8fae52ffe1c5/5BD86270/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/36736231_430019274166630_9108992084190167040_n.jpg" alt="کاشت ناخن تبریز" width="640" height="640" />کاشت ناخن تبریز[/caption]</p> <p> </p> <p>مراجعه بعداز ۴۰ روز‌<br />ورق بزنید لطفا دیزاین دایم برای دوست جون جووووونیم😊😘 #ناخنکار_تبریز#ترمیم_ناخن #ترمیم_ژل #کاشتناخن #ناخن_تبریز #تبریز #دیزاین#دیزاین_ناخن #ژلیش #دیزاین_دائم #گل_برجسته #گل_برجسته_زیرکاشت#instanails #irannails #nailsofinstagram</p> <p> </p> <p>[caption id="" align="aligncenter" width="640"]<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="اموزش کاشت ناخن در تبریز" src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/8a8d43b4f42773f47455f7550a1b34a7/5BCFD83B/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/36751116_1786015511491804_3606525768353447936_n.jpg" alt="اموزش کاشت ناخن در تبریز" width="640" height="640" />اموزش کاشت ناخن در تبریز[/caption]</p> <p>خدمات و آموزش تخصصی و اصولی کاشت و دیزاین کلاسیک و ژورنالی ناخن تبریز<br />همراه با دوره های رفع اشکال<br />با یادگیری اصولیه تکنیک کاشت بصورت حرفه ای وارد بازار کار شوید.</p> <p>[caption id="" align="aligncenter" width="640"]<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="کاشت ناخن تبریز" src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/72f70d19b8e090d5b136945e2e7b1ff0/5BD95D37/t51.2885-15/sh0.08/e35/c197.0.686.686/s640x640/36148356_781301591993772_5006646276050124800_n.jpg" alt="کاشت ناخن تبریز" width="640" height="640" />کاشت ناخن تبریز[/caption]</p> <div class="instashow-popup-media-info-description">کاشت با فرمر با پودر ترکیبی😊<br />#کاشت_فرمر#پودر_ترکیبی #ناخن_تبریز #ناخنکار_ماهر#امپراطوری_ناخنکارها #faribanail_art#فریبا #نوری #تبریز#ولیعصر_تبریز #</div> <div> </div> <div class="instashow-popup-media-info-description"> </div> <div class="instashow-popup-media-info-description">تلفن تماس : 09030685183</div> <div class="instashow-popup-media-info-description"> </div> <div class="instashow-popup-media-info-description">[caption id="" align="aligncenter" width="640"]<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="خدمات ناخن تبریز" src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/a1b8fffd10ae269298e6bb4f16b3030f/5BE4C570/t51.2885-15/sh0.08/e35/c0.14.1080.1080/s640x640/36048534_234639730691288_2869586182965035008_n.jpg" alt="خدمات ناخن تبریز" width="640" height="640" />خدمات ناخن تبریز[/caption]</div> <div class="instashow-popup-media-info-description"> </div> <div class="instashow-popup-media-info-description"> <div class="instashow-popup-media-info-description">ترمیم و کروم رزگلد😊<br />#کروم#کروم_شاترکروم_هلوگرام_فرنچ_گریم_بیبی_بومر_لنز_لاک_بال_مگسی_چشم_گربه_پودرهای_ترکیبی_دیزاین_ناخن_گل<br />#ناخن_تبریز #ناخنکاران #irannails#امپراطوری_ناخنکارها#youngnails#آموزش_کاشت_ناخن</div> <div class="instashow-popup-media-info-comments"> </div> </div> <div class="instashow-popup-media-info-description"> <div class="instashow-popup-media-info-description"> <div class="instashow-popup-media-info-description"> </div> <div class="instashow-popup-media-info-description"> </div> <div class="instashow-popup-media-info-description"> </div> <div class="instashow-popup-media-info-description">[caption id="" align="aligncenter" width="608"]<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="خدمات کاشت ناخن تبریز" src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/e7eaf6484ec43838be76740a06883948/5BC73B21/t51.2885-15/e35/c236.0.608.608/35575013_2115191678736314_5858532410483802112_n.jpg" alt="خدمات کاشت ناخن تبریز" width="608" height="608" />خدمات کاشت ناخن تبریز[/caption]</div> <div class="instashow-popup-media-info-description">قبل و بعد مانیکور روسی😉<br />عزیزای من زیبایی ناخن فقط به کاشت و لاک و ژل نیست. مانیکور درست، زیبایی طبیعیه ناخوناتونو چندبرابر میکنه😊😘</div> <div class="instashow-popup-media-info-comments"> </div> </div> <div class="instashow-popup-media-info-description"> </div> <div class="instashow-popup-media-info-description">تلفن تماس : 09030685183</div> <div class="instashow-popup-media-info-comments"> </div> <h2>مرکز خدمات کاشت ناخن تبریز</h2> </div> <div class="instashow-popup-media-info-description">تلفن تماس : 09030685183</div> <div class="instashow-popup-media-info-comments"> </div> <div> </div> <ul> <li><a class="rsswidget" href="http://www.nailsartist.ir/2018/07/10/%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%B1/">كاشت آمبره همان کاشت ناخن بیبی بومر</a></li> <li><a class="rsswidget" href="http://www.nailsartist.ir/2018/07/03/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%9F/">کاشت قلم پودر بهتره یا قالب؟</a></li> <li><a class="rsswidget" href="http://www.nailsartist.ir/2018/06/30/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%DB%8C-sky/">فیلم کاشت دیپینگ – اس کای sky</a></li> <li><a class="rsswidget" href="http://www.nailsartist.ir/2018/06/22/%D8%AA%DB%8C%D9%BE-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/">تیپ کاشت ناخن</a></li> <li><a class="rsswidget" href="http://www.nailsartist.ir/2018/06/18/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2/">خدمات کاشت ناخن شیراز</a></li> </ul> <p>
</p> <p><img title="خدمات ناخن" src="http://www.artnails.ir/images/separating_line_.png" alt="کاشت ناخن" width="600" height="38" /></p>
<p>در این پست بهترین خدمات  و مراکز و آرایشگاههای خوب کاشت و ترمیم ناخن در شهر تبریز برایتان قرار می دهیم:</p> <p><br /><img title="کاشت ناخن" src="http://www.artnails.ir/images/separating_line_2.png" alt="خدمات ناخن" width="600" height="38" /><br /><b style="color: #7e7878; background-color: #ffffff;">سالن و مرکز خدمات ناخن  واقع در تبریز- شماره تماس مدیریت آرایشگاه کاشت ناخن در تبریز:</b></p> <p><b style="color: #7e7878; background-color: #ffffff;">فعلا آرایشگاه کاشت ناخنی در تبریز در این سایت ثبت نشده است.</b></p> <p><b style="color: #7e7878; background-color: #ffffff;">اگر شما دارای سالن تخصصی کاشت ناخن درتبریز هستید برای قرار گرفتن در این لیست با ما در تماس باشید.</b></p> <p> </p> <p>خدمات کاشت ناخن در تبریز</p> <h2><a href="http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C/197-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">کاشت ناخن تبریز</a></h2> <p>سلام همشهری های تبریزی عزیزم. من فریبا هستم فریبا نوری یکی از ناخنکاران شهر تبریز.</p> <p>من با توجه به علاقه ای که در زمینه کاشت ناخن داشتم تمام دوره های حرفه ای کاشت ناخن را زیر نظر اساتید بزرگ ناخن ایران طی کردم و در این زمینه سالها در سالنهای زیبایی تبریز مشغول فع مانند سایر شهرهای دیگه از استقبال خوبی برخوردار بوده و من سعی می کنم که بهترین تجربه های کاری ام را چه از لحاظ آموزش و چه از لحاظ خدمات ناخن در اختیار هنرحوها و مشتریان عزیزم بگزارم .</p> <p> </p> <h2>خدمات ناخن تبریز</h2> <p>خدمات ناخن تبریز شامل ارایه کلیه کاشتهای ناخن و طراحی و دیزاین ها متفاوت کاشت ناخن می باشد.</p> <p>همچنین کلیه خدمات مانیکور و پدیکور ناخن نیز انجام می شود.</p> <h2>خدمات آموزش کاشت ناخن تبریز</h2> <p>اگر هنرجوی کاشت ناخن هستید نگران آموزش کاشت های ژورنالی نباشید من در این امر به هنرجویان آموزشی همراه با دوره های رفع اشکال رایگان بخوبی اموزش خواهم داد.</p> <p>در ادامه چند نمونه از نمونه کار هایم را می توانید مشاهده کنید .</p> <p>نمونه کار های  خدمات کاشت ناخن تبریز</p> <p>[caption id="" align="aligncenter" width="640"]<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="کاشت ناخن تبریز" src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/39916a40a3d4c7a7416a8fae52ffe1c5/5BD86270/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/36736231_430019274166630_9108992084190167040_n.jpg" alt="کاشت ناخن تبریز" width="640" height="640" />کاشت ناخن تبریز[/caption]</p> <p> </p> <p>مراجعه بعداز ۴۰ روز‌<br />ورق بزنید لطفا دیزاین دایم برای دوست جون جووووونیم😊😘 #ناخنکار_تبریز#ترمیم_ناخن #ترمیم_ژل #کاشتناخن #ناخن_تبریز #تبریز #دیزاین#دیزاین_ناخن #ژلیش #دیزاین_دائم #گل_برجسته #گل_برجسته_زیرکاشت#instanails #irannails #nailsofinstagram</p> <p> </p> <p>[caption id="" align="aligncenter" width="640"]<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="اموزش کاشت ناخن در تبریز" src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/8a8d43b4f42773f47455f7550a1b34a7/5BCFD83B/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/36751116_1786015511491804_3606525768353447936_n.jpg" alt="اموزش کاشت ناخن در تبریز" width="640" height="640" />اموزش کاشت ناخن در تبریز[/caption]</p> <p>خدمات و آموزش تخصصی و اصولی کاشت و دیزاین کلاسیک و ژورنالی ناخن تبریز<br />همراه با دوره های رفع اشکال<br />با یادگیری اصولیه تکنیک کاشت بصورت حرفه ای وارد بازار کار شوید.</p> <p>[caption id="" align="aligncenter" width="640"]<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="کاشت ناخن تبریز" src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/72f70d19b8e090d5b136945e2e7b1ff0/5BD95D37/t51.2885-15/sh0.08/e35/c197.0.686.686/s640x640/36148356_781301591993772_5006646276050124800_n.jpg" alt="کاشت ناخن تبریز" width="640" height="640" />کاشت ناخن تبریز[/caption]</p> <div class="instashow-popup-media-info-description">کاشت با فرمر با پودر ترکیبی😊<br />#کاشت_فرمر#پودر_ترکیبی #ناخن_تبریز #ناخنکار_ماهر#امپراطوری_ناخنکارها #faribanail_art#فریبا #نوری #تبریز#ولیعصر_تبریز #</div> <div> </div> <div class="instashow-popup-media-info-description"> </div> <div class="instashow-popup-media-info-description">تلفن تماس : 09030685183</div> <div class="instashow-popup-media-info-description"> </div> <div class="instashow-popup-media-info-description">[caption id="" align="aligncenter" width="640"]<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="خدمات ناخن تبریز" src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/a1b8fffd10ae269298e6bb4f16b3030f/5BE4C570/t51.2885-15/sh0.08/e35/c0.14.1080.1080/s640x640/36048534_234639730691288_2869586182965035008_n.jpg" alt="خدمات ناخن تبریز" width="640" height="640" />خدمات ناخن تبریز[/caption]</div> <div class="instashow-popup-media-info-description"> </div> <div class="instashow-popup-media-info-description"> <div class="instashow-popup-media-info-description">ترمیم و کروم رزگلد😊<br />#کروم#کروم_شاترکروم_هلوگرام_فرنچ_گریم_بیبی_بومر_لنز_لاک_بال_مگسی_چشم_گربه_پودرهای_ترکیبی_دیزاین_ناخن_گل<br />#ناخن_تبریز #ناخنکاران #irannails#امپراطوری_ناخنکارها#youngnails#آموزش_کاشت_ناخن</div> <div class="instashow-popup-media-info-comments"> </div> </div> <div class="instashow-popup-media-info-description"> <div class="instashow-popup-media-info-description"> <div class="instashow-popup-media-info-description"> </div> <div class="instashow-popup-media-info-description"> </div> <div class="instashow-popup-media-info-description"> </div> <div class="instashow-popup-media-info-description">[caption id="" align="aligncenter" width="608"]<img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="خدمات کاشت ناخن تبریز" src="https://scontent-frt3-2.cdninstagram.com/vp/e7eaf6484ec43838be76740a06883948/5BC73B21/t51.2885-15/e35/c236.0.608.608/35575013_2115191678736314_5858532410483802112_n.jpg" alt="خدمات کاشت ناخن تبریز" width="608" height="608" />خدمات کاشت ناخن تبریز[/caption]</div> <div class="instashow-popup-media-info-description">قبل و بعد مانیکور روسی😉<br />عزیزای من زیبایی ناخن فقط به کاشت و لاک و ژل نیست. مانیکور درست، زیبایی طبیعیه ناخوناتونو چندبرابر میکنه😊😘</div> <div class="instashow-popup-media-info-comments"> </div> </div> <div class="instashow-popup-media-info-description"> </div> <div class="instashow-popup-media-info-description">تلفن تماس : 09030685183</div> <div class="instashow-popup-media-info-comments"> </div> <h2>مرکز خدمات کاشت ناخن تبریز</h2> </div> <div class="instashow-popup-media-info-description">تلفن تماس : 09030685183</div> <div class="instashow-popup-media-info-comments"> </div> <div> </div> <ul> <li><a class="rsswidget" href="http://www.nailsartist.ir/2018/07/10/%D9%83%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D8%A8%D8%B1%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%B1/">كاشت آمبره همان کاشت ناخن بیبی بومر</a></li> <li><a class="rsswidget" href="http://www.nailsartist.ir/2018/07/03/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D9%84%D9%85-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%D9%87-%DB%8C%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%9F/">کاشت قلم پودر بهتره یا قالب؟</a></li> <li><a class="rsswidget" href="http://www.nailsartist.ir/2018/06/30/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D8%A7%DB%8C-sky/">فیلم کاشت دیپینگ – اس کای sky</a></li> <li><a class="rsswidget" href="http://www.nailsartist.ir/2018/06/22/%D8%AA%DB%8C%D9%BE-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/">تیپ کاشت ناخن</a></li> <li><a class="rsswidget" href="http://www.nailsartist.ir/2018/06/18/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2/">خدمات کاشت ناخن شیراز</a></li> </ul> <p>
</p> <p><img title="خدمات ناخن" src="http://www.artnails.ir/images/separating_line_.png" alt="کاشت ناخن" width="600" height="38" /></p>
کاشت ناخن پودری 2015-05-12T05:22:33+00:00 2015-05-12T05:22:33+00:00 http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D8%B1.html آموزش کاشت ناخن admin [AT] artnails [DOT] ir <p>کاشت ناخن پودری - اکرولیک :</p> <p>کاشت پودری کاشتی است که اغلب در کل ایران انجام می شود ..</p> <p>کاشت پودری کاشت مادر است و اکثرا با کاشتهای دیگر ترکیب می شود و اسم دیگری به خود می گیرد  و دوام بیشتری دارد. اکثر کاشتهای دیگر از این کاشت مشتق می شوند.</p> <p>البته دوام هر کاشتی به نحوه و نوع اجرای ان نیز بستگی دارد.</p> <p>مواد اصلی کاشت ناخن با پودر همانطور که از نامش هویداست پودر کاشت ناخن و لیکویید و روغن ....می باشد. برای آموزش نحوه مراحل انجام کاشت ناخن پودری به منوی آموزش در همین سایت قسمت آموزش کاشت پودری ناخن مراجعه کنید.</p> <figure style="text-align: center;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="کاشت ناخن با پودر" src="http://www.artnails.ir/images/nails-with-powders-and-brush.jpg" alt="کاشت ناخن پودری" width="319" height="438" /> <figcaption>کاشت پودری ناخن</figcaption> </figure> <p>البته قیمت کاشت ناخن با پودر نسبت به قیمت بقیه کاشتها بدلیل همه گیر بودنش ، و اینکه کاشت مادر است ارزانتر تمام می شود.</p> <h2>قیمت کاشت ناخن پودری</h2> <p>با توجه به نوع کاشت .کشش منطقه .مکانی که انجام میدن سنجیده میشه <br />حالا این قیمت از ۳۰ هزارتومان میشه باشه با بالا <br />بالاخره یک هنره و هر کسی هر قیمتی میتونه رو هنرش بزاره</p> <h2>دیزاین کاشت ناخن پودری.:</h2> <p><br />انواع دیزاینهایی که روی کار یا داخل کار قابل اجرا باشن و حالت نیم برجسته داشته باشن که دیزاینهای ۳d میگن بهشون و با پودر روی ناخن یا داخل کاشت اشکال مختلف از جمله گل و ...شکل میدن و با صلیغه ی شخصی میتونن رنگشون کنن باخودپودر رنگی یا کلا رنگی درست کنن <br />چنین دیزاینهای کاملا باپودر درست میشن</p> <p><br />ولی خب یه سری دیزاینهام هستن که با ژل یا لاک ژل هستن ولی قابل اجرا روی انواع کاشتهای پودری هستن و میشه روی کاشت پودر اجراشون کرد مثل مثلا دیزانهای برجسته با ژلهای ۳d .دیزانهای شوگر افکت.دیزاین کروم .دیزاین ماربل ژل.واتر ماربل.سنگ نگین لنز.استیکر و....</p> <p>کاشت ناخن پودری - اکرولیک :</p> <p>کاشت پودری کاشتی است که اغلب در کل ایران انجام می شود ..</p> <p>کاشت پودری کاشت مادر است و اکثرا با کاشتهای دیگر ترکیب می شود و اسم دیگری به خود می گیرد  و دوام بیشتری دارد. اکثر کاشتهای دیگر از این کاشت مشتق می شوند.</p> <p>البته دوام هر کاشتی به نحوه و نوع اجرای ان نیز بستگی دارد.</p> <p>مواد اصلی کاشت ناخن با پودر همانطور که از نامش هویداست پودر کاشت ناخن و لیکویید و روغن ....می باشد. برای آموزش نحوه مراحل انجام کاشت ناخن پودری به منوی آموزش در همین سایت قسمت آموزش کاشت پودری ناخن مراجعه کنید.</p> <figure style="text-align: center;"><img style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" title="کاشت ناخن با پودر" src="http://www.artnails.ir/images/nails-with-powders-and-brush.jpg" alt="کاشت ناخن پودری" width="319" height="438" /> <figcaption>کاشت پودری ناخن</figcaption> </figure> <p>البته قیمت کاشت ناخن با پودر نسبت به قیمت بقیه کاشتها بدلیل همه گیر بودنش ، و اینکه کاشت مادر است ارزانتر تمام می شود.</p> <h2>قیمت کاشت ناخن پودری</h2> <p>با توجه به نوع کاشت .کشش منطقه .مکانی که انجام میدن سنجیده میشه <br />حالا این قیمت از ۳۰ هزارتومان میشه باشه با بالا <br />بالاخره یک هنره و هر کسی هر قیمتی میتونه رو هنرش بزاره</p> <h2>دیزاین کاشت ناخن پودری.:</h2> <p><br />انواع دیزاینهایی که روی کار یا داخل کار قابل اجرا باشن و حالت نیم برجسته داشته باشن که دیزاینهای ۳d میگن بهشون و با پودر روی ناخن یا داخل کاشت اشکال مختلف از جمله گل و ...شکل میدن و با صلیغه ی شخصی میتونن رنگشون کنن باخودپودر رنگی یا کلا رنگی درست کنن <br />چنین دیزاینهای کاملا باپودر درست میشن</p> <p><br />ولی خب یه سری دیزاینهام هستن که با ژل یا لاک ژل هستن ولی قابل اجرا روی انواع کاشتهای پودری هستن و میشه روی کاشت پودر اجراشون کرد مثل مثلا دیزانهای برجسته با ژلهای ۳d .دیزانهای شوگر افکت.دیزاین کروم .دیزاین ماربل ژل.واتر ماربل.سنگ نگین لنز.استیکر و....</p> مرکز و آرایشگاه خدمات کاشت ناخن غرب تهران 2015-05-03T06:32:38+00:00 2015-05-03T06:32:38+00:00 http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86/%D8%BA%D8%B1%D8%A8.html آموزش کاشت ناخن admin [AT] artnails [DOT] ir <p>در این پست بهترین خدمات  و مراکز و آرایشگاههای خوب کاشت و ترمیم ناخن در منطقه غرب تهران  برایتان قرار می دهیم:</p> <p><br /><img title="کاشت ناخن" src="http://www.artnails.ir/images/separating_line_2.png" alt="خدمات ناخن" width="600" height="38" /><br />آرایشگاه کاشت ناخن .... در منطقه سعادت آباد تهران  - تلفن تماس : <strong>.....</strong></p> <p> </p> <p>آرایشگاه و مرکز خدمات کاشت ناخن کلبه آرزو  واقع در فلکه دوم صادقیه تهران -  . تلفن تماس : 0912.700.9256</p> <p> <img title="خدمات ناخن" src="http://www.artnails.ir/images/separating_line_.png" alt="کاشت ناخن" width="600" height="38" /></p> <p> </p> <p>در این پست بهترین خدمات  و مراکز و آرایشگاههای خوب کاشت و ترمیم ناخن در منطقه غرب تهران  برایتان قرار می دهیم:</p> <p><br /><img title="کاشت ناخن" src="http://www.artnails.ir/images/separating_line_2.png" alt="خدمات ناخن" width="600" height="38" /><br />آرایشگاه کاشت ناخن .... در منطقه سعادت آباد تهران  - تلفن تماس : <strong>.....</strong></p> <p> </p> <p>آرایشگاه و مرکز خدمات کاشت ناخن کلبه آرزو  واقع در فلکه دوم صادقیه تهران -  . تلفن تماس : 0912.700.9256</p> <p> <img title="خدمات ناخن" src="http://www.artnails.ir/images/separating_line_.png" alt="کاشت ناخن" width="600" height="38" /></p> <p> </p> مواظبت از ناخن ها 2015-01-13T09:02:27+00:00 2015-01-13T09:02:27+00:00 http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-publisher/25-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B8%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D9%87%D8%A7.html آموزش کاشت ناخن admin [AT] artnails [DOT] ir <p>مواظبت از ناخن ها</p> <h2>ناخن</h2> <p>برای آنکه همیشه ناخنهای خوبی داشته باشید توصیه می کنم این نکات ناخنی را حتما بخونید. لازم به ذکر است که هر چقدر ناخن های مقاومتری داشته باشد مراحل کاشت و طراحی راحتتر بروی ناخنهایتان انجام می گیرد و به دوام بیشتر خواهند داشت.</p> <h2>مواظبت از ناخن ها</h2> <h2 style="color: #; font-family: tahoma; line-height: normal; text-align: -webkit-center; background-color: #;"><span style="font-size: small;"><strong><img title="مواظبت از ناخن ها" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/22/Frenchmanicurewiki.jpg/573px-Frenchmanicurewiki.jpg" alt="مواظبت از ناخن ها" width="191" height="200" /><br />1-<span id="result_box" lang="fa"> خوردن <span class="hps">کلم</span> <span class="hps">برای ناخن ها</span> <span class="hps">خوب است</span>.</span></strong></span></h2> <p style="color: #; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-center; background-color: #;"><strong><span style="font-size: small;"><span id="result_box" lang="fa">2-<span id="result_box" lang="fa">خوردن <span class="hps">سیر</span> <span class="hps">می کند</span>، <span class="hps">ناخن ها</span> <span class="hps">قوی</span> <span class="hps">است</span>.</span></span></span></strong></p> <p style="color: #; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-center; background-color: #;"><strong><span style="font-size: small;"><span id="result_box" lang="fa"><span id="result_box" lang="fa">3-اگر ناخن های شما شکننده هستند از رب انار استفاده کنید.</span></span></span></strong></p> <p style="color: #; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-center; background-color: #;"><strong><span style="font-size: small;"><span id="result_box" lang="fa"><span id="result_box" lang="fa">4- برای زیبا تر شدن ناخن ها آن را مدتی در شیر ولرم بگذارید</span></span></span></strong></p> <p style="color: #; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-center; background-color: #;"><strong><span style="font-size: small;"><span id="result_box" lang="fa"><span id="result_box" lang="fa">5- قبل از رفتن به خواب اگر </span></span><span id="result_box" lang="fa"><span id="result_box" lang="fa">حین گرفتن ناخن هایتان دچار سوزش و درد شدید گلیسیرین روی ناخن بگذارید.</span></span></span></strong></p> <p style="color: #; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-center; background-color: #;"><strong><span style="font-size: small;"><span id="result_box" lang="fa"><span id="result_box" lang="fa">6- بعد از لیمو گیری ار پوست ان بر روی ناخن استفاده کنید. این کار به سلامتی ناخن هایتان کمک می کند.</span></span></span></strong></p> <p style="color: #; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-center; background-color: #;"><strong><span style="font-size: small;"><span id="result_box" lang="fa"><span id="result_box" lang="fa">7- اگر ناخنتان اسیب دید از فرمول زیر استفاده کنید: 4 قطره آب + 4 قطره روغن خردل در یک طرف برنج کاملا مخلوط تا بصورت کرم در آبد و روی ناخنهایتان بمالید</span></span></span></strong></p> <p style="color: #; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-center; background-color: #;"> </p> <p style="color: #; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-center; background-color: #;"> </p> <div class="art-block clearfix"> <div class="art-blockcontent"> <div class="tagspopular"> <ul> <li> <a href="http://www.artnails.ir/component/tags/tag/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html">کاشت ناخن</a></li> <li> <a href="http://www.artnails.ir/component/tags/tag/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html">آموزش کاشت ناخن</a></li> <li> <a href="http://www.artnails.ir/component/tags/tag/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html">خدمات ناخن</a></li> <li> <a href="http://www.artnails.ir/component/tags/tag/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html">فیلم آموزش کاشت ناخن</a></li> <li> <a href="http://www.artnails.ir/component/tags/tag/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html">آموزش طراحی ناخن</a></li> <li> <a href="http://www.artnails.ir/component/tags/tag/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html">طراحی ناخن</a></li> <li> <a href="http://www.artnails.ir/component/tags/tag/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html">فیلم کاشت ناخن</a></li> <li> <a href="http://www.artnails.ir/component/tags/tag/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html">اموزش کاشت ناخن</a></li> <li> <a href="http://www.artnails.ir/component/tags/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html">دانلود فیلم آموزش کاشت ناخن</a></li> <li> <a href="http://www.artnails.ir/component/tags/tag/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html">مرکز کاشت ناخن</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="art-block clearfix"> <div class="art-blockcontent"> <ul class="jcomments-latest-commented"> <li> <a href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/39-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-sk.html#comments">کاشت ناخن به روش sk (1)</a></li> <li> <a href="http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/40-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF.html#comments">بهترین مارک(برند) مواد کاشت ناخن برای خرید (1)</a></li> <li> <a href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/19-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87.html#comments">آموزش کاشت ناخن کاملا تشریحی و ساده (3)</a></li> <li> <a href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-cd-dvd/131-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%C2%BB27.html#comments">فیلم آموزش کاشت ناخن »27 (1)</a></li> <li> <a href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86.html#comments">آموزش کاشت و طراحی ناخن رایگان (2)</a></li> <li> <a href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/faq/97-%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html#comments">طرز تهیه لاک دور ناخن (1)</a></li> <li> <a href="http://www.artnails.ir/25-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C/93-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%AF%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-3d-4d-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html#comments">آموزش ساخت گل برای طراحی 3d &amp;4d ناخن (1)</a></li> <li> <a href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-cd-dvd/109-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-22.html#comments">فیلم کاشت و طراحی ناخن |22 (1)</a></li> <li> <a href="http://www.artnails.ir/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C.html#comments">فیلم آموزش کاشت ناخن به فارسی (2)</a></li> <li> <a href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/99-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html#comments">شرایط کلاسهای آموزشی کاشت ناخن (1)</a></li> </ul> </div> </div> <p style="color: #; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-center; background-color: #;"> </p> <p>مواظبت از ناخن ها</p> <h2>ناخن</h2> <p>برای آنکه همیشه ناخنهای خوبی داشته باشید توصیه می کنم این نکات ناخنی را حتما بخونید. لازم به ذکر است که هر چقدر ناخن های مقاومتری داشته باشد مراحل کاشت و طراحی راحتتر بروی ناخنهایتان انجام می گیرد و به دوام بیشتر خواهند داشت.</p> <h2>مواظبت از ناخن ها</h2> <h2 style="color: #; font-family: tahoma; line-height: normal; text-align: -webkit-center; background-color: #;"><span style="font-size: small;"><strong><img title="مواظبت از ناخن ها" src="http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/22/Frenchmanicurewiki.jpg/573px-Frenchmanicurewiki.jpg" alt="مواظبت از ناخن ها" width="191" height="200" /><br />1-<span id="result_box" lang="fa"> خوردن <span class="hps">کلم</span> <span class="hps">برای ناخن ها</span> <span class="hps">خوب است</span>.</span></strong></span></h2> <p style="color: #; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-center; background-color: #;"><strong><span style="font-size: small;"><span id="result_box" lang="fa">2-<span id="result_box" lang="fa">خوردن <span class="hps">سیر</span> <span class="hps">می کند</span>، <span class="hps">ناخن ها</span> <span class="hps">قوی</span> <span class="hps">است</span>.</span></span></span></strong></p> <p style="color: #; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-center; background-color: #;"><strong><span style="font-size: small;"><span id="result_box" lang="fa"><span id="result_box" lang="fa">3-اگر ناخن های شما شکننده هستند از رب انار استفاده کنید.</span></span></span></strong></p> <p style="color: #; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-center; background-color: #;"><strong><span style="font-size: small;"><span id="result_box" lang="fa"><span id="result_box" lang="fa">4- برای زیبا تر شدن ناخن ها آن را مدتی در شیر ولرم بگذارید</span></span></span></strong></p> <p style="color: #; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-center; background-color: #;"><strong><span style="font-size: small;"><span id="result_box" lang="fa"><span id="result_box" lang="fa">5- قبل از رفتن به خواب اگر </span></span><span id="result_box" lang="fa"><span id="result_box" lang="fa">حین گرفتن ناخن هایتان دچار سوزش و درد شدید گلیسیرین روی ناخن بگذارید.</span></span></span></strong></p> <p style="color: #; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-center; background-color: #;"><strong><span style="font-size: small;"><span id="result_box" lang="fa"><span id="result_box" lang="fa">6- بعد از لیمو گیری ار پوست ان بر روی ناخن استفاده کنید. این کار به سلامتی ناخن هایتان کمک می کند.</span></span></span></strong></p> <p style="color: #; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-center; background-color: #;"><strong><span style="font-size: small;"><span id="result_box" lang="fa"><span id="result_box" lang="fa">7- اگر ناخنتان اسیب دید از فرمول زیر استفاده کنید: 4 قطره آب + 4 قطره روغن خردل در یک طرف برنج کاملا مخلوط تا بصورت کرم در آبد و روی ناخنهایتان بمالید</span></span></span></strong></p> <p style="color: #; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-center; background-color: #;"> </p> <p style="color: #; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-center; background-color: #;"> </p> <div class="art-block clearfix"> <div class="art-blockcontent"> <div class="tagspopular"> <ul> <li> <a href="http://www.artnails.ir/component/tags/tag/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html">کاشت ناخن</a></li> <li> <a href="http://www.artnails.ir/component/tags/tag/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html">آموزش کاشت ناخن</a></li> <li> <a href="http://www.artnails.ir/component/tags/tag/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html">خدمات ناخن</a></li> <li> <a href="http://www.artnails.ir/component/tags/tag/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html">فیلم آموزش کاشت ناخن</a></li> <li> <a href="http://www.artnails.ir/component/tags/tag/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html">آموزش طراحی ناخن</a></li> <li> <a href="http://www.artnails.ir/component/tags/tag/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html">طراحی ناخن</a></li> <li> <a href="http://www.artnails.ir/component/tags/tag/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html">فیلم کاشت ناخن</a></li> <li> <a href="http://www.artnails.ir/component/tags/tag/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html">اموزش کاشت ناخن</a></li> <li> <a href="http://www.artnails.ir/component/tags/tag/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html">دانلود فیلم آموزش کاشت ناخن</a></li> <li> <a href="http://www.artnails.ir/component/tags/tag/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html">مرکز کاشت ناخن</a></li> </ul> </div> </div> </div> <div class="art-block clearfix"> <div class="art-blockcontent"> <ul class="jcomments-latest-commented"> <li> <a href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/39-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B4-sk.html#comments">کاشت ناخن به روش sk (1)</a></li> <li> <a href="http://www.artnails.ir/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/40-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF.html#comments">بهترین مارک(برند) مواد کاشت ناخن برای خرید (1)</a></li> <li> <a href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/19-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD%DB%8C-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87.html#comments">آموزش کاشت ناخن کاملا تشریحی و ساده (3)</a></li> <li> <a href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-cd-dvd/131-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%C2%BB27.html#comments">فیلم آموزش کاشت ناخن »27 (1)</a></li> <li> <a href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86.html#comments">آموزش کاشت و طراحی ناخن رایگان (2)</a></li> <li> <a href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/faq/97-%D8%B7%D8%B1%D8%B2-%D8%AA%D9%87%DB%8C%D9%87-%D9%84%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D9%88%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html#comments">طرز تهیه لاک دور ناخن (1)</a></li> <li> <a href="http://www.artnails.ir/25-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C/93-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%AF%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-3d-4d-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html#comments">آموزش ساخت گل برای طراحی 3d &amp;4d ناخن (1)</a></li> <li> <a href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DB%8C-cd-dvd/109-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-22.html#comments">فیلم کاشت و طراحی ناخن |22 (1)</a></li> <li> <a href="http://www.artnails.ir/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C.html#comments">فیلم آموزش کاشت ناخن به فارسی (2)</a></li> <li> <a href="http://www.artnails.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86/99-%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%86.html#comments">شرایط کلاسهای آموزشی کاشت ناخن (1)</a></li> </ul> </div> </div> <p style="color: #; font-family: tahoma; font-size: 11px; text-align: -webkit-center; background-color: #;"> </p>